Vorige aflevering | Search TidBITS | TidBITS Homepage | Volgende aflevering

TidBITS#525/03-Apr-00

Schuldig! Een federale rechter heeft geoordeeld dat Microsoft de Amerikaanse anti-trustwetgeving ernstig heeft overtreden, en dit net nadat de nieuwste versie van de Internet-software van Microsoft voor Macintosh is uitgebracht. Deze week legt Matt Neuburg de krachtige macro-utility OneClick 2.0, waarmee je je Mac kunt aanpassen en automatiseren, op de testbank. Bij de nieuws-items hebben we aandacht voor onze nieuwe sponsor "digital.forest", bespreken we de resultaten van de web browser-enquête van vorige week, en verontschuldigen we ons aan zovelen die we op 1 april in de luren hebben gelegd.

Onderwerpen:

Copyright 2000 TidBITS Electronic Publishing. All rights reserved.
Information: <[email protected]> Comments: <[email protected]>


-> Denk je dat TidBITS interessant is voor <-
-> je vrienden, kennissen, collega's? Geef <-
-> hen de tip zich ook GRATIS te abonneren <-
-> of stuur deze aflevering naar hen door! <-


Je kunt je gratis abonneren op de Nederlandse afleveringen van TidBITS door een (blanco) mailtje te sturen naar: [email protected]. Je krijgt deze dan per e-mail toegestuurd.
Om je abonnement op te zeggen, kun je een mailtje sturen naar: [email protected].


Deze editie van TidBITS werd gedeeltelijk gesponsord door:


De Nederlandse editie van TidBITS is een letterlijke vertaling van de oorspronkelijke Engelse versie. Daarom is het mogelijk dat een deel van de inhoud niet geldt in bepaalde landen buiten de USA.

Dit nummer werd uit het Engels vertaald door:

Verder werkten mee:


MailBITS/03-Apr-00

[vertaling: HvH]

Aprilvissen -- Het weekend na 1 april werden we bedolven onder de mails over ons 1 aprilnummer (TidBITS-524), en we kunnen nu alleen maar zeggen "¡No más!" Dat, en aan iedereen die erin is gelopen, bieden we onze verontschuldigingen aan. Vooral aan wie gefopt werd door het artikel over de interne memo van Microsoft waarin een plan werd voorgesteld om de Macintosh business unit van Microsoft te verkopen aan Apple als een toegeving aan Ministerie van Justitie (onze bijzondere dank aan Omar Shahine, programma-manager Microsoft Outlook Express, voor de uitspraken die het bewuste artikel net dat ietsje meer overtuigend maakten). Onze discussie over de voorgestelde MRML-standaard (Mind Reading Markup Language) werd door de meesten onder jullie snel doorzien, maar de grappige suggestie van Geoff Duncan over hoe softwarebedrijven meer gebruikers kunnen laten upgraden - documenten die verslijten naarmate je ze gebruikt - werd jammer genoeg positief onthaald bij enkele grote Macintosh software-ontwikkelaars, die verder anoniem zullen blijven. [ACE]

<http://www.tidbits.com/tb-issues/TidBITS-524.html>
<http://www.oxy.edu/~ashes/mrml.html>

Microsoft Overtrad Anti-Trustwetten -- Rechter Thomas Penfield Jackson heeft bepaald dat Microsoft Corporation de Sherman Anti-Trustwet heeft overtreden door misbruik te maken van zijn positie in de Web browsermarkt "ten nadele van concurrenten." De rechter vond bovendien dat Microsoft aansprakelijk gesteld kan worden volgens de federale antimonopoliewetten. Rechter Jackson moet nu hoorzittingen voor later dit jaar plannen om te bezinnen op maatregelen tegen Microsoft. Deze kunnen leiden tot structurele veranderingen binnen het bedrijf, handelsbeperkingen, of een daadwerkelijke opsplitsing van het bedrijf. Het enige punt van belang waarop rechter Jackson het oneens was met de door de overheid aangespannen zaak was dat Microsoft's marketing-afspraken met andere bedrijven uiteindelijk niet hebben geleid tot uitsluiting van Netscape's browsersoftware van de wereldwijde browsermarkt. Microsoft heeft herhaaldelijk gezegd dat het tegen elke ongunstige uitspraak in beroep zal gaan; deskundigen verwachten dat de zaak zich makkelijk tot in 2002 voort kan slepen. De koers van Microsoft daalde bijna 15 procent voorafgaand aan de uitspraak van rechter Jackson, waardoor de NASDAQ index met 7.63 procent daalde, de grootste terugval tot nu toe in een dag. [GD]

<http://usvms.gpo.gov/ms-conclusions.html>
<http://db.tidbits.com/getbits.acgi?tbser=1152>

digital.forest Sponsort TidBITS -- We zijn blij onze nieuwste lange-termijn sponsor te kunnen verwelkomen, het Macintosh-vriendelijke Internet hosting bedrijf digital.forest. Het bedrijf, gevestigd in de buurt van Seattle, is in zaken sinds 1994 met het verzorgen van Mac-based Web hosting, FileMaker Pro database hosting, en server co-locatie diensten voor bedrijven over heel de wereld. We kennen de mensen van digital.forest al jaren, en toen het tijd werd onze servers te verhuizen van hun thuis bij POPCO, was digital.forest onze eerste keuze want we wilden werken met mensen die Macs gebruikten en kenden in plaats van Unix of Windows. Daarbij is digital.forest's data centrum een tour de force - een steeds groeiend aantal allerhande Macs veilig gestald in aardbeving-bestendige rekken, Ethernet bekabeling netjes in banen geleid, tape changers verzorgen de dagelijkse back-ups via Retrospect, en de constante dreun van de klimaatbeheersingssystemen. Even belangrijk zijn de onzichtbare aspecten van deze opzet - de meervoudige high-speed Internetverbindingen, constante netwerk-observatie (met automatische herstartmogelijkheden voor gecrashte servers), noodstroomvoorzieningen, 24-uurs technische ondersteuning, en meer. Als je het moe bent om je eigen servers te onderhouden of gewoon een plaats zoekt met een grote bandbreedte om je Webklare FileMaker Pro database te plaatsen, kan ik je digital.forest aanbevelen. [ACE]

<http://www.forest.net/>

Poll Voorbeschouwing: Systeem Verschuivingen -- Veel mensen verwachten dat Apple binnenkort een kleine update voor Mac OS 9.0 zal uitbrengen, en dat geeft ons mooi de gelegenheid om een simpele vraag, van belang voor alle Macintosh-bezitters, te stellen: Welke versie van het Mac OS gebruik jij op je voornaamste Macintosh? Als jij een van diegenen bent die geen Mac OS op zijn voornaamste Mac heeft kun je deze vraag verder vergeten, en als je meerdere Macs hebt die je als "voornaam" beschouwt (een desktop Mac en een PowerBook, bijvoorbeeld) moet je er een kiezen als meer "voornaam" dan de anderen. Dus kom op jullie, vertel ons welke versie van het Mac OS je gebruikt door te stemmen op onze home pagina. [ACE]

<http://www.tidbits.com/>

Outlook Express 5.0.2 Correctie -- Vorige week hebben we in de bespreking van Internet Explorer 5.0 kort gewezen op de veranderingen in Outlook Express 5.0.2. Helaas kwam onze informatie van Microsoft's Web site en die, blijkt nu, was helemaal fout ten aanzien van het progressievenster. De werkelijkheid is dat samen met talrijke bug fixes, een verbeterde prestatie en stabiliteit, Outlook Express 5.0.2 nu SMTP AUTH ondersteunt, een methode om jezelf te identificeren bij je SMTP server wanneer je e-mail verstuurt. SMTP AUTH is nuttig want de SMTP server kan pogingen om e-mail te versturen door mensen zonder machtiging verijdelen, en dat voorkomt weer dat spammers gebruik kunnen maken van de SMTP server. Onze excuses voor de mogelijke verwarring. [ACE]

<http://db.tidbits.com/getbits.acgi?tbart=05872>


Resultaten van onze enquête: Browserheisa

door Adam C. Engst <[email protected]>
[vertaling: TK]

Onze enquêtes verlopen, net zoals veel andere enquêtes op (of niet op) het web, niet op wetenschappelijke basis omdat we de mensen die aan de enquête meewerken niet identificeren, geen willekeurige en voldoende grote subgroep van de bevolking ondervragen, en geen enquêtemethode gebruiken waarbij vooroordelen worden uitgeschakeld. Bij de enquête van vorige week hadden we echter wel speciaal de gelegenheid om de uitspraken van ondervraagden te vergelijken met hun daden. We stelden een eenvoudige vraag: "Welke webbrowsers voor Macintosh gebruik je regelmatig?"

<http://db.tidbits.com/poll/AboutPolls.html#whyNotScientific>
<http://db.tidbits.com/getbits.acgi?tbpoll=31>

Hieronder staan de resultaten voor de vier meest gebruikte browsers. Bij de enquête kon iedereen meerdere antwoorden ingeven als zij regelmatig meer dan een browser gebruiken. Deze tabel geeft dus het percentage gebruikers weer die voor elk antwoord stemden, en niet het percentage stemmen voor elk antwoord.

Netscape 4.x:       67 procent (955 reacties)
Internet Explorer 5.0:   28 procent (400 reacties)
Internet Explorer 4.x:   25 procent (357 reacties)
iCab:           21 procent (304 reacties)

We kregen 2.196 reacties binnen van 1.419 mensen, wat er kan op wijzen dat ongeveer de helft van de deelnemers aangeeft dat zij meer dan één browser gebruiken. Maar het kan ook betekenen dat ongeveer 1.200 mensen het bij één browser houden, en pakweg 200 mensen vier of meer browsers gebruiken. Preciezer kunnen we dit niet bepalen.

We zullen deze resultaten vergelijken met de browsers waarmee de hoofdwebsite van TidBITS vorige week effectief werd bekeken - zelfs al legt dit statistisch gezien weinig gewicht in de schaal. Ik heb ons logboekbestand geanalyseerd in het analyseprogramma FunnelWeb van Active Concepts, één van de weinige programma's voor logboekanalyse voor Macintosh waarmee ik de hits van Macintosh webbrowsers gemakkelijk kan uitfilteren en dat de resultaten per bezoeker aangeeft, in plaats van bladzijde-opvragingen of totale bestanden-hits.

<http://www.activeconcepts.com/>

Volgens FunnelWeb kregen we vorige week op onze hoofdsite 11.203 bezoekers, waarvan we zeker zijn dat zij een Macintosh browser gebruikten. De percentages zijn als volgt:

Netscape 4.x:      41 procent (4.639 bezoekers)
Internet Explorer 5.0:  26 procent (2.950 bezoekers)
Internet Explorer 4.x:  22 procent (2.500 bezoekers)
iCab:           2 procent ( 238 bezoekers)

Op het eerste zicht zou je zeggen dat meer mensen beweren Netscape en iCab te gebruiken dan ze in werkelijkheid doen, zelfs al stemmen de aantallen voor Internet Explorer in de enquête en het logboekbestand grotendeels overeen. Dit wordt gestaafd door het percentage verzoeken op onze website vorige week door Macintosh browsers: 53 procent kwamen van versies van Internet Explorer, terwijl Netscape slechts 39 procent voor zijn rekening nam.

Volgens deze resultaten werd iCab waarschijnlijk meer aangegeven als aanvullende browser dan als enig antwoord op onze enquête. Dit hoeft niet te verrassen, aangezien de huidige versie van iCab nog maar een pre-release is. Wel verrassend is dat deze cijfers hetzelfde kunnen betekenen voor Netscape, zij het dan in mindere mate. Deelnemers aan de enquête beweerden vrij vaak dat zij een browser van Netscape gebruikten, maar bezoekers aan onze site gebruikten minder vaak een Netscape-browser.

Een andere mogelijkheid is het "staatszender-antwoord". Wanneer mensen naar hun tv-kijkgewoonten worden gevraagd, beweren zij vaak dat zij naar intellectuele programma's op de staatszender kijken in plaats van commerciële series. Eenvoudig gezegd kunnen we stellen dat op zijn minst enkele mensen in de enquête een kans zagen om tegen Microsoft te stemmen in een populariteitswedstrijd - vooral nu met het verschijnen van Internet Explorer 5 en het dreigende anti-trustnieuws.

Wat de reden voor deze verschillen ook zij, we hebben nu een fascinerend inzicht gekregen in de resultaten van een enquête vergeleken met getallen die we echt kunnen meten, zelfs onrechtstreeks.


TidBITS Talk Hete Onderwerpen: Internet Explorer 5.0

door Adam C. Engst <[email protected]>
[vertaling: JB]

Het artikel van vorige week over Internet Explorer (IE) bracht een heel aantal discussies teweeg in TidBits Talk, elk over een verschillend aspect van de nieuwe versie en over de toekomst van de browsermarkt in het algemeen.

Velen schreven over hun ervaringen met IE 5, over hoe de nieuwe hun aanstond en commentaar gevend op de veranderingen die hun aanstonden en ook degenen die hun in het verkeerde keelgat schoten. Hoewel de discussies erg uitgebreid zijn, zetten ze aspecten van IE in het licht die we niet konden behandelen in de bespreking en waarop reactie kwam van Microsoft werknemers zelf.

<http://db.tidbits.com/getbits.acgi?tlkthrd=982>

Een ander druk behandeld onderwerp waren de pagina's die IE 5 niet fatsoenlijk kon weergeven, hoewel Microsoft zo hoog oploopt met hun Tasman rendering engine. Sommigen beschuldigden in alle haast Microsoft, maar er waren ook een aantal gevallen waarbij de pagina uit mank lopend HTML bleek te bestaan. Die discussie op zijn beurt zette bepaalde leden van TidBits Talk aan tot het 'nakijken' van hun eigen pagina's, iets wat we allemaal zo nu en dan eens zouden moeten doen.

<http://db.tidbits.com/getbits.acgi?tlkthrd=983>
<http://db.tidbits.com/getbits.acgi?tlkthrd=993>

p>Ten slotte werd het duidelijk dat hoewel IE 5 XML ondersteunt, het geen volledige XML browser is, wat kan leiden tot problemen bij het werken met XML documenten. Toch is de ondersteuning van XML op zich al een stap in de goede richting voor veel gebruikers..

<http://db.tidbits.com/getbits.acgi?tlkthrd=985>

In een aantal kleinere discussies werden onderwerpen als tekstgrootte, vensterbeheer, de manier waarop IE omgaat met tekst-knipsels en de huidige status van het Mozilla open source project behandeld. Als u geïnteresseerd bent in de wereld van de Web browsers, werp dan eens een blik op volgende TidBits Talk Hete Onderwerpen:

<http://db.tidbits.com/getbits.acgi?tlkthrd=active>


Vrijheid van Drukken op de Knop - OneClick 2.0

door Matt Neuburg <[email protected]>
[vertaling: JG, LmR, PEP, MK, JS, MSH]

In de strijd om de controle van de computer weer terug aan de gebruiker te geven zijn macro utility's onmisbaar. Zo'n programma gaat te werk als een spookachtige nabootsing van een levende gebruiker, kiest uit menu's, typt toetsen, en klikt de muis; een verzameling van zulke daden kan in wezen datgene scripten waar geen script voor bestaat, iedere applicatie aandrijven tot het op maat maken of het automatiseren van frequente of herhaaldelijke taken. Vanaf mijn eerste dagen met de Macintosh was QuicKeys mijn voordurende metgezel; Ik heb ook gekeken naar KeyQuencer. Maar als ik slechts één macro utility moest gebruiken, en alle anderen opgeven, zou mijn keus, ondanks de gebreken, toch OneClick van WestCode Software zijn.

<http://db.tidbits.com/getbits.acgi?tbser=1044>
<http://www.westcodesoft.com/>

Verfijnde Paletten -- OneClick creëert drijvende vensters (paletten), die elk of allesomvattend, of verbonden met een specifieke applicatie kunnen zijn. Een palet bevat knoppen; iedere knop heeft een script, een reeks van acties die jij creëert en bewerkt als tekst in een makkelijke programmeertaal die passend EasyScript genoemd is. Een script kan verschillende subroutines inhouden, die handlers heten. Handlers zijn de code die feitelijk in werking gezet wordt, en in het vormen van een mentaal beeld van OneClick, helpt het om te weten hoe dit gebeurt. (Houdt wel in gedachte dat een applicatie-specifiek palet niet zichtbaar is, en de scripten kunnen niet lopen totdat de applicatie naar voren gebracht is.) Hier zijn de elementen die dat bewerkstelligen:

Het moge duidelijk zijn dat deze manier om knop-scripts op zoveel verschillende manieren in werking te zetten grote flexibiliteit heeft. En de knoppen van OneClick zijn ook nog te personifiëren: ze kunnen tekst bevatten of iconen, ze kunnen op verschillende manieren getekend of opgebouwd woorden, in iedere grootte en kleur, en ga zo maar door. Een OneClick palet kan dus zo gemaakt worden dat het goed bij de applicatie past. Hoewel het is niet OneClick's systeem van knoppen en paletten die het een prettig programma maken om macroscripts in te schrijven - het zijn de eigenschappen van de scripts zelf.

Het gaat om 'scriptability', Domkop -- OneClick scripts zijn teksten, geschreven in een werkelijke programmeertaal met werkelijke programmafuncties zoals variabelen, herhalingen, vertakkende constructies, wiskundige berekeningen en string-manipulaties, en zelfs met een plezierige object-gebaseerde grammatica. En OneClick biedt een heel aantal ingebouwde functies waarmee deze taal mooie dingen voor je doet.

Natuurlijk, je kunt al die haast onzichtbare gebruikershandelingen uitvoeren die je zou verwachten van macro-gereedschap. Je kunt met de muis klikken op de plaats van de gewenste coördinaten, of er over heen slepen of toetsen programmeren. Je kunt typen. Je kunt menu-keuzes bekijken en er eentje uitkiezen. Je kunt zien of een knop aan- of juist uitstaat, en de knop indrukken. Je kunt een venster kiezen, scrollen, op maat maken, verplaatsen, groter maken, of dicht doen, je kunt zelfs de venstertekst lezen.

Je kunt er verschillende Systeem- en Finder activiteiten mee uitvoeren. Je kunt het klembord manipuleren; laten verschijnen, verbergen, en de volgorde van zaken veranderen; schermresoluties, maten en posities bekijken; mappen en bestanden aanmaken, copiëren, openen en weggooien; de tekst van een bestand of de informatie uit de Finder lezen en aanpassen; zelfs een schijfvolume kiezen of daar de informatie van inzien.

Je kunt interactief met de gebruiker aan de gang. Je kunt een dialoog schrijven, met op maat gemaakte knoppen, laat de gebruiker wat tekst intoetsen, laat de gebruiker een keuze maken uit een lijst, vertoon de standaard Open of Bewaar bestandsdialoog, of zelfs het Kleurenkiezer dialoog. Je kunt tekst vertonen op momenten dat de gebruiker de Shift-Option toets indrukt en tegelijkertijd de muis over een knop sleept. Je kunt de cursor veranderen. Je kunt een geluid afspelen, of de Speech manager laten spreken. Je kunt bijhouden waar de muis is en welke toetsen worden aangeraakt; en, als je dan weet welke toetsen de gebruiker indrukt, kun je aan één knop meerdere functies toekennen. Je kunt een toets een bericht laten ontvangen met gebruik van de 'drag & drop' functie; je kunt ook tekst uit een knop te voorschijn laten komen. Je kunt allerlei pop-up menu's aanmaken waar de gebruiker uit mag kiezen, een menu zelf opbouwen, een hiërarchisch menu van bestanden of mappen op de schijf, een menu dat alle tekens van een bepaald lettertype vertoont, of zelfs een heel palet dat zich gedraagt als een pop-up menu.

Je kunt een AppleScript scripten, dus dat wat gescript en dat wat niet gescript kan worden. Je kunt de tekst of het uiterlijk van een knop veranderen; een knop kan een thermometer zijn waarop de temperatuur is af te lezen of een cirkeldiagram dat informatie vertoont. Je kunt de voorwaarden stellen waaronder de gebruiker een knop mag aanmaken of een palet mag verslepen door eraan te trekken, zelfs een palet aanmaken en het vullen met knoppen "on the fly." Op deze manier worden zelfs paletten belangrijk interface gereedschap, waar de knoppen samenwerken om een levendige en complexe functionaliteit te realiseren, als bij een kalendertoepassing.

Met deze kracht en flexibiliteit is het geen wonder dat OneClick is toegepast bij een groot aantal gevarieerde en ingenieuze toepassingen - een idee hiervan krijg je als je de lijst doorleest van de door gebruikers aangemaakte paletten op de pagina's van WestCode. Het blijkt zelfs dat een aantal van de eigen WestCode paletten apart wordt aangeboden, naast de distributie van de volledige OneClick, samen met de runtime versie van de OneClick motor.

<http://www.westcodesoft.com/FTP-Buttons.html>

Hiermee vergeleken is mijn eigen gebruik van OneClick nogal gematigd, vooral omdat ik een beetje huiverig ben voor door anderen gescripte buttons. Toch levert een overzicht van mijn eigen gewoonten een aardig beeld op van de mogelijkheden van OneClick. Op mijn computer gebruik ik paletten, buttons en keyboard shortcuts die het volgende doen.

Bovendien gebruik ik een paar van WestCode afkomstige buttons om stukjes tekst te manipuleren, het volume van de luidspreker te regelen, diverse systeemmappen te openen, vensters en processen te beïnvloeden en door de Finder te navigeren. Veel van bovenstaande dingen deed ik eerst op een andere manier; OneClick maakt helemaal in zijn eentje een heleboel andere extensies en hulpprogramma's overbodig.

En toch: hoewel ik dol ben op OneClick en er eigenlijk niet zonder zou kunnen, zitten er een paar onplezierige en gevaarlijke kantjes aan het gebruik van dit programma. Volgende onderwerp: de minpunten van OneClick.

Koude douche -- De omgeving waarin je scripts aanpast, ondanks de aardige online hulp en syntaktische controles tijdens het compileren, is g>


Transfer interrupted!