Vorige aflevering | Search TidBITS | TidBITS Homepage | Volgende aflevering

TidBITS#451/19-Oct-98

Steve Jobs maakte de week perfect door $106 miljoen kwartaalwinst, een winstgevend jaar en het langverwachte Mac OS 8.5 aan te kondigen. De positieve financiële cijfers zijn geweldig, maar iedereen wil alles over Mac OS 8.5 weten, dus de Technische Redacteur Geoff Duncan duikt in de belangrijke nieuwe eigenschappen en belangrijke conflicten. Daarnaast presenteert Adam zijn ideeën om oude software nieuw leven in te blazen, en hebben we een verhaal over het uitkomen van de nieuwe versie van Keep It Up 2.0.1 en de talloze verhalen van problemen met Norton Utilities 4.0.

Onderwerpen:

Copyright 1998 TidBITS Electronic Publishing. All rights reserved.
Information: <[email protected]> Comments: <[email protected]>


Je kunt je gratis abonneren op de Nederlandse afleveringen van TidBITS door een (blanco) mailtje te sturen naar: [email protected]. Je krijgt deze dan per e-mail toegestuurd.
Om je abonnement op te zeggen, kun je een mailtje sturen naar: [email protected].


Deze editie van TidBITS werd gedeeltelijk gesponsord door:


Dit nummer werd uit het Engels vertaald door:

Verder werkten mee:


MailBITS/19-Oct-98

Vertaling: [JS]

iMac Stuwt Winst Apple naar $106 Miljoen -- Dankzij gestroomlijnde fabricageprocessen en grote aantallen verscheepte computers kondigde Apple Computer een winst aan van $106 miljoen voor het fiscale kwartaal eindigend op 25 september 1998. Voor het fiscale jaar was de totale omzet $5.9 miljard, met een netto resultaat van $309 miljoen, waardoor het het eerste winstgevende jaar voor Apple is sinds 1995. Hoewel de totale omzet wat lager was dan hetzelfde kwartaal een jaar geleden, groeiden Apple's reserves met meer dan $300 miljoen voor een totaal aan $2.3 miljard in cash en korte-termijn investeringen. De voorraad aan het eind van het kwartaal was een magere $78 miljoen, wat ongeveer voldoende is voor zes dagen handel.

<http://www.apple.com/pr/library/1998/oct/14fy98q4rel.html>

De nieuwe financiële gezondheid van Apple komt ten dele door de populariteit van de iMac. Apple zegt meer dan 278.000 iMacs verscheept te hebben gedurende de eerste zes weken, waardoor de iMac de snelst verkopende Mac ooit is. Deze sterke verkoopcijfers tonen wellicht aan dat de iMac kan helpen het marktaandeel van Apple te laten groeien: Apple groeide sneller dan het gemiddelde in de computerindustrie in het kwartaal. Daarnaast toonde een telefonische enquête onder bijna 2000 vroege kopers van de iMac aan dat de meerderheid van de kopers (58 procent) al eerder een Mac hadden gekocht, maar een verrassend percentage van 29,4 procent nog geen computer bezat, en 12,5 procent eerder een Intel gebaseerde PC bezat. [GD]

<http://www.apple.com/pr/library/1998/oct/14imacresults.html>

Keep It Up 2.0.1 heeft Bediening op Afstand -- Karl Pottie heeft Keep It Up 2.0.1 uitgebracht, een belangrijke nieuwe versie van zijn $22 kostende shareware programma om servers in de gaten te houden. Naast een paar wijzigingen op de vorige versie, 1.4.1, heeft Keep It Up 2.0.1 de mogelijkheid om je Mac server op afstand via een web browser te bedienen. Via de ingebouwde web server (die op een door de gebruiker gespecificeerde poort loopt en met een wachtwoord beveiligd is) kan Keep It Up 2.0.1 generieke informatie over de server leveren (inclusief de tijd dat deze al actief is, de belasting van het systeem, vrij geheugen en diskruimte), kan de server herstarten, programma's uitschakelen, en door de gebruiker gespecificeerde applicaties opstarten. Hoewel Keep It Up 2.0.1 niet de vervanging kan zijn van een stuk gereedschap om de Mac op afstand te bedienen zoals Timbuktu Pro, zijn de nieuwe eigenschappen meer dan welkom. Keep It Up 2.0.1 is een 235 K grote download. [ACE]

<http://www.vl-brabant.be/mac/kiu.html>

Norton Utilities 4.0 Probleemgevallen Niet te Tellen -- Op het langverwachte uitkomen van Norton Utilities 4.0 is wellicht niet lang genoeg gewacht. Talloze mensen (inclusief TidBITS medewerkers) hebben problemen gehad - sommige resulterend in flink wat gegevensverlies - na het gebruik van Norton Disk Doctor 4.0. De problemen variëren (zie TidBITS Talk en MacFixIt), maar we raden aan de systeeemcomponenten van Norton Utilities te verwijderen, en Norton Disk Doctor niet te gebruiken, in het bijzonder als je een disk-formatteerprogramma gebruikt dat niet van Apple is. Het belangrijkste dat je kunt doen is er voor zorgen meerdere recente backups te hebben. Als je door wilt gaan met gebruik maken van Norton Utilities 4.0, haal dan de opwaardering op naar versie 4.0.1, samen met een Norton Disk Doctor Special Edition, die op een floppy past en alleen werkt als je van de Norton Utilities CD-ROM bent opgestart. (Dit is noodzakelijk omdat de versie die op de CD-ROM staat niet op te waarderen is.) Als je daarnaast Norton AntiVirus voor de Macintosh 5.0 gebruikt, haal dan ook versie 5.0.2 van Norton AntiVirus op, omdat deze potentieel serieuze problemen met Norton Utilities 4.0 oplost.[ACE]

<http://db.tidbits.com/getbits.acgi?tlkthrd=407>
<http://www.macfixit.com/extras/nortonutil40.shtml>
<http://db.tidbits.com/getbits.acgi?tbser=1041>
<http://www.symantec.com/techsupp/files/num/norton_utilities_version_4x_for_macintosh.html>
<http://www.symantec.com/techsupp/files/navm/norton_antivirus_for_macintosh.html>


Electronic Phoenix Project

door Adam C. Engst <[email protected]>. Vertaling: [GRP] & [JV].

Ik schreef vorige week, in TidBITS-450, over het verval van Emailer en de problemen met Apple's alternatieven. Kort samengevat, het zou duur zijn om Emailer te blijven ontwikkelen, om Emailer als een commercieel product te verkopen zou niet winstgevend genoeg zijn, en de ontwikkelaars zouden niet blij zijn wanneer Emailer gewoonweg weggegeven zou worden. De code zou dan ook nog verkocht kunnen worden aan een ander bedrijf, maar elk bedrijf dat Emailer koopt zou behoorlijk wat resources moeten aanwenden om te kunnen concurreren in een krappe en goed-gedekte markt.

<http://db.tidbits.com/getbits.acgi?tbart=05129>

Een Niet-Zo-Bescheiden Voorstel -- Als Apple geen van de bovengenoemde alternatieven wil exploiteren, dient zich de vraag aan wat er dan wel met Emailer moet gebeuren. Ik stel de oprichting voor van een Internet-gebaseerde non-profit organizatie, genaamd de Electronic Phoenix Project, oftewel EPP. Deze organizatie zou als missie kunnen hebben het verschaffen van een basis voor auteurs die programma's willen doneren, het coördineren van Internet programmeerteams en het verspreiden van updates.

Een aantal redenen kunnen er de oorzaak van zijn dat de auteur een programma wil doneren. De code kan oud zijn en herschrijven een hele klus. (Naar horen zeggen, gebruikt Emailer de Think Class Libraries en zou dus naar een modernere ontwikkelomgeving moeten worden omgezet.) Een auteur kan zelf verder willen gaan, maar niet willen dat trouwe gebruikers in het gedrang komen. Of, zoals met Emailer het geval is, het kan zijn dat de gebruikers zo gemotiveerd en mondig zijn dat ze een bedrijf kunnen overhalen om de code vrij te geven. Ik denk niet dat Apple gehoor zal geven aan de roep om een revisie van Emailer, maar ik zie het wel gebeuren dat ze de code vrijgeven, zeker wanneer er een behoorlijk belastingvoordeel mee te behalen valt.

Linux heeft laten zien dat programmeurs via het Internet met elkaar kunnen samenwerken en zo complexe, commerciële kwaliteitsproducten kunnen leveren. Linux is het beste-geval scenario, aangezien Linux medewerkers waarschijnlijk bekend zijn met de kneepjes van het vak van systeemontwikkeling. (Om meer te weten te komen over Linux, lees "Running Linux on Your Mac" in TidBITS-407.) Maar FreePPP is een voorbeeld van Macintosh software gemaakt door een groep Internet programmeurs en er is geen enkele reden waarom de techniek niet zou werken voor andere programma's. De programma's met een serieuze achterban zullen gescheiden worden van programma's met een mooi-weer fanclub door hun aantrekkingskracht op bekwame ontwikkelaars.

<http://www.linux.org/>
<http://db.tidbits.com/getbits.acgi?tbart=04533>
<http://www.rockstar.com/ppp.shtml>

Er is voldoende ruimte voor creativiteit aangaande de verspreiding van software. Het Electronic Phoenix Project zou de software die ze onderhouden gratis kunnen verstrekken, maar dat hoeft niet. Waarom zou een deel van de EPP software geen shareware kunnen zijn, waarvan de opbrengst terug gaat naar EPP voor het onderhoud? Zowel particulieren als partners zouden zich bij EPP kunnen aansluiten en zo een gratis registratie voor alle EPP software kunnen ontvangen. Bedrijven zouden zich ook kunnen aansluiten, zowel voor gratis registratie als voor niet-exclusieve toegang tot de broncode databank, misschien wel met het voorbehoud dat alle veranderingen aan de code weer worden gedoneerd aan EPP. (Dit is ongeveer zoals de FreePPP Group -waar ik de licenties voor doe- omgaat met hun code licentie.)

Hinderpalen -- Ik zal niet beweren dat het opzetten en het beheren van het Electronic Phoenix Project gemakkelijk zou zijn, en ik bied ook niet mijn onbestaande vrije tijd aan. Maar het idee heeft zijn waarde; met mensen die de juiste motivatie hebben kan het een effect teweegbrengen, vergelijkbaar met dat van Linux.

Ik stel niet voor dat het EPP zelf zou instaan voor het ontwikkelen van programma's. Evenmin denk ik dat het EPP zou moeten opkomen voor een bepaalde industrie, of zou moeten afwijken van het verstrekken van infrastructuur en coördinatie voor in de steek gelaten software. Zo'n organisaties komen nogal gemakkelijk terecht in het moeras van politiek gehakketak en onenigheid over richting. Het EPP zou zich integendeel uitsluitend bezig moeten houden met functies die direkt gebonden zijn aan de vermelde taken, zoals het ter beschikking stellen van een technische infrastructuur (mailing lists, FTP ruimte, en web ruimte), logistieke coördinatie (suggesties over het het hoe van een Internet softwareproject), legale hulp (contracten, distributie-overeenkomsten, enz.) en hulp bij de distributie.

Het EPP zou klein moeten beginnen - met oude freeware- en sharewareprogramma's - alvorens zich te wagen aan iets van de grootte en complexiteit van Emailer. Naast de infrastructuur en logistieke aspecten kan het ook de taak zijn van de EPP legale zekerheden te bieden voor de oorspronkelijke eigenaar. Een bekende instelling die reeds één en ander op zijn actief heeft staan, heeft waarschijnlijk meer overtuigingskracht in onderhandelingen om een grote firma te overtuigen code vrij te geven. Zo'n instelling zou ook bij machte zijn de nodige overeenkomsten te tekenen voor licenties voor inbegrepen code, zoals de StuffIt engine en de toegangscodes voor America Online in Emailer. (De Mailsmith FAQ vermeldt: "America Online heeft zijn ondersteuningsprogramma voor ontwikkelaars van buitenaf stopgezet en geeft niet langer de informatie die we nodig hebben om Mailsmith met AOL te doen communiceren." Ik zou niet verbaasd zijn, moest AOL in de toekomst veranderingen aanbrengen die ervoor zorgen dat Emailergebruikers problemen krijgen met de toegang tot AOL.)

Mogelijke adoptiekandidaten -- Hoewel dit idee ontstond als gevolg van de situatie waarin Emailer zich bevindt, is er niets nieuws aan het verdwijnen van software omwille van redenen die volledig los staan van kwaliteit of nut. Hier volgt een korte lijst van producten die werden voorgesteld ter redding. Sommige kunnen inderdaad gered worden, maar andere hebben geen schijn van kans op een wederopstanding.

Terug naar de realiteit -- Genoeg met de fantasie. Het Electronic Phoenix Project zal uitsluitend uit de asse van de afgedankte software verrijzen als er genoeg mensen zijn die zich ermee bezig willen houden. Laten we de discussie verder voeren in TidBITS Talk, en als er voldoende interesse bestaat, zal ik met veel plezier bijkomende mailing lists opzetten en in de benodigde web- en FTP-ruimte voorzien om het Electronic Phoenix Project te helpen van start gaan.

<http://www.tidbits.com/search/talk.html>


Beginnen met Mac OS 8.5

door Geoff Duncan <[email protected]>. [IdM], [MSH], [DPF], [LmR] & [HB].

Het wachten is voorbij: met behoorlijk wat trompetgeschal heeft Apple vorige week Mac OS 8.5 uitgebracht. Apple omschrijft het als een slimmere, snellere versie van het Mac OS met verbeterde internet-integratie en een resem nieuwigheden. Het goede nieuws is dat al die beweringen waar zijn, en hoewel Mac OS 8.5 geen ideale upgrade is voor alle Macintosh-eigenaars noch alles waar Mac-bezitters van droomden, gaat het toch om een flinke stap voorwaarts, met belangrijke nieuwe mogelijkheden en veranderingen onder de motorkap.

<http://www.apple.com/macos/>

De feiten -- Mac OS 8.5 vraagt om een PowerPC-Macintosh met ten minste 16 Mb RAM (Apple beveelt 24 Mb aan, ik raad nog meer aan). In tegensteling tot vorige versies biedt Mac OS 8.5 geen ondersteuning voor 68040-Macs of 68K-machines die opgewaardeerd zijn met een Power PC processor. Een kale installatie vraagt ongeveer 50 Mb schijfruimte; aanbevolen en facultatieve onderdelen dikken dat aan tot 150 Mb en meer.

Mac OS 8.5 is verkrijgbaar op cd-ROM voor 99$ bij de Apple Store en voor lagere prijzen bij Apple dealers en de TidBITS-sponsors Cyberian Outpost en Small Dog Electronics. Als je Mac OS 8.1 gekocht hebt na 14 september '98 dan kan je upgraden naar Mac OS 8.5 voor 20$ met een upgrade-bon verkrijgbaar in PDF-formaat. Als je onlangs een Mac gekocht hebt zonder Mac OS 8.5, kan je upgraden voor 20$ via Apple's Mac OS Up-to-Date programma.

<http://store.apple.com/>
<http://www.apple.com/macos/files/macos85coupon_us.pdf>
<http://www.apple.com/macos/up-to-date/>

Het installeren van Mac OS 8.5 -- Voor de meeste gebruikers zal het installeren van Mac OS 8.5 eenvoudig zijn - het installatieprogramma is simpel en had bij mijn testen geen problemen met "schone" installaties of installaties boven bestaande systeemmappen. Als je harddisk drivers van derden gebruikt, verzeker je er dan van dat ze compatibel zijn met Mac OS 8.5 alvorens te installeren en let er op dat het Mac OS 8.5-installatieprogramma ze niet vervangt door disk drivers van Apple. Laat het installatie-programma wel disk drivers van Apple upgraden. Je schrijft ook best je TCP/IP-settings en je inbel-settings op alvorens Mac OS 8.5 te installeren. Als je Open Transport gebruikt, kan je je settings exporteren, en ze na de installatie importeren.

De Mac OS 8.5 installer maakt het mogelijk om zelf pakketten samen te stellen alvorens de installatie begint en is in staat om specifieke software toe te voegen of weg te halen , als Mac OS 8.5 eenmaal geïnstalleerd is.

Zoals altijd moet je een volledige backup maken van je Mac vooraleer je nieuwe systeem-software installeert. Maak geregeld en consistent backups van je data. Dit heeft niets te maken met Mac OS 8.5: het is gewoon gezond verstand.

<http://db.tidbits.com/getbits.acgi?tbser=1041>

Prestaties -- Het eerste dat veel gebruikers van Mac OS 8.5 zal opvallen is dat het sneller is dan vorige versies - soms veel sneller. Het ontwikkelen van Mac OS 8.5 enkel voor Power PC-Macs gaf Apple het voordeel dat men belangrijke stukken van het kern-besturingssysteem kon herschrijven met Power PC-native-code. De onderdelen van het besturingssysteem die daar het meest van profiteren zijn: QuickDraw en QuickDraw Text (de fundamentele weergave-tools voor beelden en teksten van het Mac OS); routines voor menu¹s, controls, iconen, lijsten, vensters en dialogen; en intern event management.

Mac OS 8.5 bevat ook een nieuwe PowerPC-native versie van AppleScript, waarvan Apple beweert dat ze tot vijf keer sneller kan zijn dan vorige versies. De scripts die ik getest heb werkten meer dan twee keer zo snel als onder Mac OS 8.1. Apple gaat ook prat op verbeterde netwerk-prestaties, wat meestal waar is, maar de grootste prestatieverbetering valt te noteren tussen systemen met Mac OS 8.5 over snelle 100Base-T Ethernet-netwerken.

Application Switcher -- Na installatie van Mac OS 8.5 zul je het Application menu aan de uiterst rechtse kant van je menubalk opmerken, met de naam van de huidige applicatie, samen met het applicatie ikoon. Oude Mac gebruikers zouden dit vervelend kunnen vinden, maar voor minder doorgewinterde Mac gebruikers is het nuttig, ze hebben vaak moeite om uit te vissen welke applicatie er op de voorgrond is als er geen open vensters aanwezig zijn. Een klein balkje stelt je in staat om de hoeveelheid ruimte, die aan de naam van de applicatie is toegewezen, te verminderen of te elimineren.

Het nieuwe Application menu kun je geheel van de menulijst afscheuren - sleep je aanwijzer weg van de onderkant van het menu tot er een outline verschijnt, laat dan de aanwijzer los. Nu zie je de Application Switcher, een zwevend palet, dat de nu lopende applicaties als buttons laat zien, door te klikken kun je van de ene naar de andere schakelen. Ook kun je heen en weer schakelen door Command-Tab in te toetsen.

De Application Switcher is krachtig en hij is te configureren. Je kunt dingen slepen en neerzetten in lopende applicaties en klikken bij ingedrukte Optie op een applicatie schakelt naar dat programma, terwijl het lopende verborgen wordt. Daarmee overeenkomend, kun je door te klikken op de zoom-box van het palet applicatienamen laten zien of verbergen, Optie-klikken op de zoom-box geeft een groot, respectievelijk klein ikoon en Option-Shift-klikken op de zoom-box  alterneert tussen horizontale en verticale afbeeldingen.

De kortsluiting Command-Tab om te wisselen van programma's kun je veranderen (ze kan storen bij HyperCard, FileMaker Pro en andere applicaties). De op HTML gebaseerde Mac OS Help hoedanigheden hebben een script om de toetscombinatie te veranderen; kijk onder "Files en Programs." Ook kun je de toetscombinatie en andere opties veranderen door gebruikmaking van een externe toepassing, zoals SwitcherSetter van Chris Gervais, of de stack in de HyperCard Update map op de Mac OS 8.5 CD-ROM. Sommige van de meer verborgen mogelijkheden van Application Switcher zijn alleen toegankelijk via deze toepassingen of AppleScript.

<http://www.channel1.com/users/cg601/aso/>

Finder Eigenschappen -- De Mac OS 8.5 Finder verkondigt vele nieuwe eigenschappen waarvan sommige subtiel zijn. Eindelijk kun je de kolommen (behalve de Naamkolom) in Finder Lijst Weergave in grootte en rangschikking veranderen en je kunt met de Finder Voorkeuren basisinstellingen maken voor alle Finder weergaven en dan ieder Finder venster naar deze instelling veranderen door middel van de View Options dialoog.

Folder vensters tonen nu proxy ikonen in hun titelvlakken; deze proxies kun je direkt verslepen naar een andere locatie zonder de voorgaande map te moeten openen en dan het ding dat je wilt verplaatsen te localiseren en het dan te verslepen. Ook kun je Finder vensters verschuiven zonder gebruik te maken van de schuifbalken door middel van Command-verslepen in het betreffende vak.

Info Vensters in de Finder verschaft meerdere panelen voor algemene informatie, samengebruik voorkeuren, geheugen-instellingen (voor applicaties) en printer-hoedanigheden (voor bureaublad printers). Elk onderdeel is direct beschikbaar via contextuele menu's, als ook in het Info Venster.

De Finder is slimmer wat betreft e-mailadressen en URL's. Als je een URL of e-mailadres uit een applicatie zoals Eudora of BBEdit naar het bureaublad sleept, dan maakt de Finder een Internet Locatie bestand inplaats van een text clipping. Als je dubbelklikt op een Internet Locatie bestand gebruikt de Finder je Internet Voorkeuren om er mee om te gaan. Vroegere versies van de Finder herkennen helaas Internet Locatiebestanden niet of behandelen ze als textclippings, zodoende is het uitwisselen van bestanden met vroegere versies van het Mac OS lastig.

Nieuw in de Finder is het nieuwe commando Add to Favorites, dat een alias maakt van een geselecteerd item in de nieuwe Favorites map in het Apple menu. Op het eerste gezicht lijken Favorites een halfbakken poging om bookmarks te maken in de Finder. Toch zijn Favorites de moeite waard om een oogje op te houden want ze werken samen met Navigation Services, Mac OS 8.5's vervanging van het akelig primitieve Open en Bergop dialoogvak. Slechts een klein aantal applicaties (zoals Anarchie Pro) ondersteunen Navigation Services thans. Weldra zullen we het meer over Navigation Services hebben.

Overgenomen van een Andere Beroemdheid -- Een kenmerk waar al lang sprake van was, maar dat nu eindelijk in het Mac OS 8.5 is opgenomen is ondersteuning voor zg. thema's (themes). Oorspronkelijk was dit al voorzien in het Copland OS project van Apple, wat dus nooit van de grond is gekomen. Thema's geven de gebruiker de mogelijkheid om het uiterlijk van het bureaublad van de Mac aan zijn eigen voorkeur aan te passen, zoals het kiezen van stijlen voor vensters, systeemlettertypen, menu items, scrollbars, achtergrondplaatjes, knoppen en andere elementen van de interface. Verschillende alternatieve thema's zijn al bekend geworden, en omdat Apple tot nu toe geen ondersteuning hiervoor heeft gerealiseerd zijn verscheidene alternatieve producten op de markt gekomen zoals Kaleidoscope, wat al lang dezelfde functionaliteit biedt (Kaleidoscope heeft een update gehad om met Mac OS 8.5 te kunnen werken).

<http://www.kaleidoscope.net/>

Met Mac OS 8.5 realiseert Apple dus wel de ondersteuning voor thema's in het Mac OS, alhoewel niet tot de perfectie zoals Mac fans misschien verwacht hadden. Het nieuwe Appearance regelpaneel omvat de oude Color, WindowShade en Desktop Pictures regelpanelen en biedt hiervoor een interface met tabbladen om deze elementen te controleren. Mac OS 8.5 kent vijf nieuwe systeemlettertypes, maar er zijn ook een aantal andere aanpassingen aan de lettertypes - Monaco heeft bijvoorbeeld een nieuw semi-serif uiterlijk waar ik wat aan moest wennen. Het Appearance regelpaneel stelt je ook in staat om TrueType lettertypes 'anti-aliased' weer te geven (wat over het algemeen een soepeler beeld geeft) boven een instelbare grootte. Niet alle Macintosh applicaties zijn hiermee compatibel: sommige menu's zullen hierdoor niet de juiste lettertypes of kleuren tonen, terwijl sommige delen van vensters niet op de juiste plek getoond zullen worden. Voor het grootste deel zijn deze problemen echter alleen cosmetisch van aard.

Alhoewel Apple ontwikkelaars tijdens de testfase de toegang hadden tot Gizmo en Hi-Tech thema's, heeft Mac OS 8.5 er slechts één: Apple Platinum. Ik vermoed dat dit een tactiek is van Apple om het hernieuwde uiterlijk van de Mac te beschermen. Ik denk dat er weinig zaken zijn die een nieuwe klant sneller van een iMac kunnen vervreemden dan het Gizmo thema, dat de standaard interface ombouwt naar een kakofonie van kleur, rotzooi en chaos. Als je meer mogelijkheden wenst zou je Kaleidoscope moeten kiezen. Verder zijn een aantal ontwikkelaars al bezig om deze thema's zelf te creëren, en ook om gereedschappen te bouwen om nieuwe thema's aan te maken, alhoewel Apple zelf niks heeft vrijgegeven over hoe dit te doen. Een paar documenten van Apple impliceren dat andere bedrijven in de toekomst nieuwe thema's mogen distribueren.

De zogenaamde sound tracks zullen waarschijnlijk het meest besproken kenmerk zijn van de Mac OS 8.5 thema's - je haat het of je wordt erop verliefd. Net zoals vroeger SoundMaster deed, kunnen thema's ook geluiden hebben die aan bepaalde acties kunnen worden toegekend. Wanneer je Apple's Platinum thema gebruikt maakt het verslepen van een document over het scherm een zacht tikkend geluid, wat zich zelf van links naar rechts over de speakers verplaatst wannaar het document van links naar rechts gaat. Er worden geluiden afgespeeld bij het open en sluiten van vensters, bij het selecteren van menu's and menu items, bij het scrollen door vensters en als reactie op bepaalde acties. Ik dacht eerst dat de geluiden van Platinum je zouden afleiden, maar in wezen zijn ze goed doordacht, en nu lijkt een stille Macintosh me opeens raar en saai toe. Het is duidelijk dat dit niet voor iedereen is, maar misschien moet je het in elk geval een kans geven.

"Het spel is begonnen" -- Het onderdeel van Mac OS 8.5 waar het meeste over is geschreven is Sherlock, die de Zoek Bestand functie van het Mac OS vervangt. Je kan Sherlock nog steeds gebruiken om op zoektocht te gaan naar bestanden op locale schijven en servers - de functionaliteit lijkt bijzonder veel op die van Zoek Bestand - maar Sherlock kan ook op zoek gaan naar de inhoud van documenten op geïndexeerde volumes en zoekopdrachten geven aan Internet zoekmachines. In tegenstelling tot Zoek Bestand, kan je diverse resultaatvensters openhouden.

<http://www.apple.com/sherlock/>

Sherlock's Zoek op Inhoud functie is gebaseerd op Apple's lang sluimerende V-Twin technologie die nu in het Mac OS is ingebouwd zodat andere programma's naast Sherlock het ook kunnen gebruiken. (Om een ander voorbeeld te zien, Control-klik op een tekstbestand in de Finder en selecteer Vat bestand samen op het plakbord.) Zoeken op inhoud vereist dat Sherlock eerst de disk die je wilt onderzoeken indexeert. Dit proces kan uren duren en de resultaten worden als een grote onzichtbaar bestand opgeslagen. (Gelukkig kan je Sherlock zo instellen dat hij dit 's nachts doet. Bovendien kan Sherlock onderdelen met een bepaald Finder label overslaan.) Nadat de index is aangemaakt, kan Sherlock snel door de inhoud van een disk zoeken en op relevantie gesorteerde zoekresultaten geven die jij weer kan sorteren op diverse criteria. Om Zoek op Inhoud zo goed mogelijk te gebruiken, moet je een zin gebruiken die beschrijft waar je naar zoekt, in plaats van alleen trefwoorden; maak ook gebruik van de Zoek Gelijkende Bestanden. Omdat Sherlock alleen gehele schijven indexeert in plaats van specifieke directories, zal het voor sommigen handiger zijn dan voor anderen. Ik zou bijvoorbeeld Sherlock graag alleen gebruiken om TidBITS afleveringen, artikelen die ik gebschreven heb en een paar andere mappen te indexeren, maar daar deze op verschillende schijven zitten, is het waarschijnlijk veel te veel moeite.

De functie van Sherlock waar het meeste over is geschreven is het vermogen om zoekopdrachten te sturen naar Internet zoekmachines als AltaVista en Apple's Tech Info Library. Sherlock doet dit door gebruik te maken van Internet Search Site plug-ins, die hun eigen map hebben binnen de Systeemmap. De plug-ins vertellen Sherlock hoe deze een opdracht moet sturen aan een bepaalde zoekmachine, hoe het de resultaten ervan moet interpreteren en hoe vaak het moet controleren op plug-in updates. Dit betekent dat Sherlock ook een lichtgewicht Web client is: het stuurt een opdracht naar een of meer zoekmachines, parseert vervolgens de HTML die wordt teruggestuurt van deze sites om een resultaatvenster weer te geven. Het klikken op een zoekresultaat zorgt meestal voor een korte preview in het zoekresultatenvenster; het dubbelklikken op een zoekresultaat opent het onderdeel in de door jou aangewezen Web browser. De previews van Sherlock kunnen advertentiebanieren van zoek-sites bevatten, compleet met animated GIFs. Hoewel deze banieren zorgwekkende precedenten zijn, verzekert hun aanwezigheid de door advertenties betaalde sites dat Sherlock-gebruikers niet de voordelen van de zoekcapaciteiten krijgen zonder dat ze de advertenties zien: anders zouden de sites Sherlock wellicht niet meer toelaten.

Mac OS 8.5 wordt geleverd met zes zoek-site plug-ins. Er zijn er al tientallen beschikbaar voor Macintosh-gerelateerde sites, en Apple heeft een pagina met extra plug-ins voor algemene-interesse sites. We hebben een Sherlock plug-in gemaakt om TidBITS artikels te zoeken - probeer het te downloaden en het op je Systeemmap te laten vallen.

<http://www.apple.com/sherlock/plugins.html>

<http://www.tidbits.com/search/>

Sherlock kan ook zoek-criteria opslaan in aparte bestanden waardoor het makkelijk wordt veel gegeven opdrachten te herhalen - of je nu op je harddisk zoekt of op Internet.

Compatibiliteit -- De compatibiliteit van Mac 0S 8.5 is zeer goed: de meeste extensies en programma's werken zonder problemen, en verrassend weinig van de huidige programma's hebben last van Appearance-gerelateerde problemen. Nochtans hebben sommige veel-gebruikte programma's last met Mac OS 8.5: hier volgt een snel overzicht van gangbare problemen en oplossingen.

<http://www.microsoft.com/macoffice/85update.htm>

<http://eudora.qualcomm.com/techsupport/now/os85.html>

<http://www.kensington.com/support/mwsmac1.html>

<http://www.westcodesoft.com/os85.html>

Volgende keer -- Het volgende gedeelte van dit artikel zal enkele mogelijkheden van Mac OS 8.5 wat dieper bestuderen, zoals AppleScript, Navigation Services, Internet en netwerk-veranderingen, extra software componenten, en nieuwe mogelijkheden van het operating systeem. Bezoek ondertussen eens TidBITS Talk voor meer gegevens over deze en andere Mac OS 8.5 kenmerken

<http://www.tidbits.com/search/talk.html>


Niet-winstgevende en niet-commerciële publicaties en Websites mogen artikels overnemen of een HTML link maken als de bron duidelijk en volledig vermeld wordt. Anderen gelieve ons te contacteren. We garanderen de precisie van de artikels niet. Caveat lector. Publicatie-, product- en firmanamen kunnen gedeponeerde merken zijn van hun ondernemingen.

Vorige aflevering | Search TidBITS | TidBITS Homepage | Volgende aflevering