New TidBITS Logo

Richtlijnen voor het vertalen van TidBITS

Over tekstverwerkers -- Omdat TidBITS als HTML-document op het Net wordt gezet is het belangrijk dat je de HTML-codes in je vertaling laat staan. Nu hebben veel moderne tekstverwerkers de neiging de codes 'op te eten' en te vervangen door hun eigen opmaak, dus het is beter een tekstprogramma te gebruiken.


Stap 0: bevestigen -- Als je door een gekke reden tijdelijk niet in staat bent je e-mail te lezen ontdekken we dat liever aan het begin dan aan het einde van de week. Antwoord dus zodra je de verdeling ontvangen hebt met een kleine bevestiging.


Stap 1: uitpakken -- Bij de verdeling (op dinsdag) krijg je als attachment een mapje met te de vertalen teksten (engelstalige HTML-documenten) als Zip-bestand. Stap 1 ligt dus voor de hand: uitpakken door het bestand te dubbelklikken.


Stap 2: vertalen -- Deze stap spreekt hopelijk voor zich. Niettemin enkele tips:

Het is niet nodig de tekst woordelijk te vertalen. Je mag gerust lange zinnen in kleinere stukken knippen, en hier en daar de volgorde in de tekst veranderen als je denkt dat dat de leesbaarheid ten goede komt. Alleen inhoudelijk moet de tekst gelijk blijven: er mag niets wegvallen, en we voegen niets van onszelf toe.

Je vertaling ziet er uiteindelijk ongeveer als volgt uit:

<p><strong>Mijn eerste kopje</strong> -- Vertaling vertaling vertaling vertaling vertaling vertaling vertaling vertaling vertaling vertaling vertaling vertaling vertaling vertaling vertaling vertaling vertaling vertaling vertaling vertaling vertaling vertaling vertaling.</p>

<p><a href="http://een.of.andere/korte.of.lange/URL">http://een.of.andere/korte.of.lange/URL</a></p>

<p>Vertaling vertaling vertaling vertaling vertaling vertaling vertaling vertaling vertaling vertaling vertaling vertaling vertaling vertaling vertaling vertaling vertaling vertaling vertaling vertaling vertaling vertaling vertaling.</p>


Stap 3: inpakken en verzenden -- Als je klaar bent met de vertaling, pak het html-bestand dan in (door net te selecteren en dan met de rechter muisknop in het contextuele menu "Maak Archief" te kiezen), en stuur het naar het redactie-adres (zie het verdeelbericht).


Bewaar je werkstuk nog een tijdje, totdat de complete aflevering in vertaling is gepubliceerd (meestal een week na verschijnen van de Engelse aflevering). Backups zijn je vriend!


Als inpakken en als attachment versturen technische problemen geeft, mag je je vertaling ook inplakken en als hoofdtekst van je mail versturen. Maar doe dat vanuit een tekstprogramma zodat de html-code's behouden blijven.


Je krijgt geen bevestiging dat je vertaling binnen is, maar als je bent geabonneerd op de lijstversie van de Nederlandse TidBITS krijg je vanzelf de complete tekst met daarin jouw aandeel in je brievenbus. (Als je nog geen abonnement hebt, kan je die natuurlijk aanvragen).Veel vertaalplezier

Terug