Vorige aflevering | Search TidBITS | TidBITS Homepage | Volgende aflevering

TidBITS#638/15-Jul-02

Deins jij terug wanneer e-mail aankomt met bonte kleuren en grafieken? Wenste jij dat je grep vormen passen zou kunnen gebruiken wanneer je door jouw e-mail heen zoekt? Volg dan samen met William Porter als hij rapport uitbrengt op Mailsmith, de krachtige e-mail klant van Bare Bones Software. Ook op het e-mail front gaat Adam voort te concentreren op het onderwerp van het te vurig filteren van inhoud aan de server-kant. Wij noteren ook de uitgave van een Mac OS X veiligheid update en FileMaker Pro 6, en vragen hoe veel spam jij ontvangt.

Onderwerpen:

Copyright 2002 TidBITS Electronic Publishing. All rights reserved.
Information: <[email protected]> Comments: <[email protected]>


-> Denk je dat TidBITS interessant is voor <-
-> je vrienden, kennissen, collega's? Geef <-
-> hen de tip zich ook GRATIS te abonneren <-
-> of stuur deze aflevering naar hen door! <-


Je kunt je gratis abonneren op de Nederlandse afleveringen van TidBITS door een (blanco) mailtje te sturen naar: [email protected]. Je krijgt deze dan per e-mail toegestuurd.
Om je abonnement op te zeggen, kun je een mailtje sturen naar: [email protected].


Deze editie van TidBITS werd gedeeltelijk gesponsord door:


De Nederlandse editie van TidBITS is een letterlijke vertaling van de oorspronkelijke Engelse versie. Daarom is het mogelijk dat een deel van de inhoud niet geldt in bepaalde landen buiten de USA.

Dit nummer werd uit het Engels vertaald door:

Verder werkten mee:


MailBITS/15-Jul-02

[vertaling: JG]

Veiligheid update 7-12-02 knapt software update op -- Apple heeft Security Update 7-12-02 uit gegeven om een onlangs gerapporteerd probleem met Mac OS X's Software Update utility op te knappen. Software Update 1.4.6 verwijdert bezorgdheid over een aanvaller die een machine opzet om te vermommen als de Software Update server swscan.apple.com en boosaardige programma's in de gedaante van gelegitimeerde updates te bezorgen. Hoewel Software Update 1.4.6 nog steeds vertrouwd op de zelfde server, Apple ondertekent nu alle downloads cryptografisch, en Software Update installeert alleen maar downloads die Apple ondertekend heeft, een bekwaamheid die al een tijdje verkrijgbaar was in de Mac OS 9 verzie van Software Update. Downloads die een geldige handtekening missen worden uitgewist. De 2.3 MB Security Update 7-12-02 is verkrijgbaar via Software Update zelf of als een aparte 844K download. [ACE]

<http://docs.info.apple.com/article.html?artnum=75304>
<http://www.cunap.com/%7Ehardingr/projects/osx/exploit.html>
<http://www.apple.com/support/security/security_updates.html>

FileMaker Pro 6 uitgegeven -- FileMaker, Inc. is begonnen met het versturen van FileMaker Pro 6, de allerlaatste versie van het database software van dat bedrijf. Nieuw in deze evolutionaire uitgave is de bekwaamheid om grote bundelingen van beelden gemakkelijk te importeren, of onder Mac OS X, om beelden rechtstreeks van digitale camera's te importeren. De andere belangrijke toevoeging is XML (eXtensible Markup Language) ondersteuning, dat een gemeenschappelijk jargon voor inbrengen en exporteren van data met andere applicaties verstrekt. Kortelings na de eerste uigave maakte FileMaker een 6.0v2 update verkrijgbaar voor downloaden om een paar bugs die betrekking hebben op importeren en exporteren van XML  op te knappen. FileMaker 6 kost $300, met de prijs van upgrades $150. FileMaker Pro Unlimited, dat databases op het Web naar een onbeperkt aantal gebruikers kan publiceren, is verkrijgbaar voor $1,000, met upgrades van FileMaker Pro 5 of 5.5 voor $500. [JLC]

<http://www.filemaker.com/products/fm_home.html>
<http://www.filemaker.com/support/updaters.html#fm60v2>


Content-filteren verklaard

door Adam C. Engst <[email protected]>
[vertaling: TK, AV]

Veel lezers voelden zich aangesproken door Geoff's artikel "Email filteren: teveel met het badwater weggooien" in TidBITS-637. Zoals te verwachten was, nam het aantal berichten op TidBITS Talk enorm toe, en ik kon nauwelijks nog de berichten in de juiste threads ordenen. We kregen verschillende verzoeken om het artikel over te nemen (waaronder eentje om het artikel naar de mailinglijst Investigative Journalists and Editors te sturen) en andere publicaties (waaronder de New York Times) namen contact met ons op over het onderwerp. David Strom besprak het probleem in zijn reeks Web Informant, en woensdag kon je me erover horen op de Online Tonight radioshow van David Lawrence (er is ook een streaming-versie als je het gesprek wilt horen).

<http://db.tidbits.com/getbits.acgi?tbart=06866>
<http://db.tidbits.com/getbits.acgi?tlkthrd=1679+1680+1681+1682+1683>
<http://www.nytimes.com/2002/07/15/technology/15SPAM.html>
<http://strom.com/awards/293.html>
<http://www.online-tonight.com/archives/000655.html>

Het doet me zeker genoegen om te zien dat we zoveel mensen kunnen warm krijgen voor een dergelijk probleem, maar het echte punt is dat e-mail nu op een kritisch keerpunt staat. Voor veel gebruikers heeft e-mail nu al veel van zijn waarde verloren door de snel toenemende hoeveelheid spam, en de manier waarop overvlijtig server-side content-filteren e-mail onbetrouwbaar maakt zal het probleem dat het probeert op te lossen alleen nog maar verergeren. Spam wil je mailbox vullen met berichten, en slecht afgesteld content-filteren kan veel berichten die je wel wilt ontvangen ook blokkeren wanneer het de spam in je mailserver probeert te stoppen. Zowel spam als content-filteren maken e-mail minder nuttig. Wat het probleem nog erger maakt, is het feit dat veel mensen (zoals bijvoorbeeld gebruikers van Mac.com - zie de discussie begonnen door Dan Frakes op MacInTouch over het onderwerp) niet eens weten dat content-filteren actief is, en zij dus misschien nooit zullen weten dat zij sommige "goede" berichten nooit hebben ontvangen.

<http://www.macintouch.com/applemailfiltering.html>

Secundaire schade 2002 -- Hoeveel percent van de mailservers met een vorm van content-filteren werken valt waarschijnlijk niet te achterhalen, maar ik denk dat dit een goede gelegenheid is voor een herhaling van onze enqu�te van twee jaar geleden waarin we je vroegen hoeveel spam je iedere week kreeg. Toen ik de resultaten van die enqu@ecirc;te opnieuw ging bekijken, was ik verrast toen ik zag dat het hoogste aantal "meer dan 71 spams per week." was. Tegenwoordig krijg ik er iedere dag al bijna zoveel! 25 percent van mijn mail! Ga dus alsjeblief naar onze homepage en zeg ons hoeveel spam-berichten jij tegenwoordig per week krijgt zodat we een beeld kunnen vormen over hoeveel erger het probleem in de laatste twee jaar is geworden.

<http://www.tidbits.com/>
<http://db.tidbits.com/getbits.acgi?tbart=05929>
<http://db.tidbits.com/getbits.acgi?tbpoll=39>

Verklaringen en effecten -- Hoeweel veel mensen onmiddellijk het mogelijke effect van een overvlijtig server-side content-filter doorhadden, was niet alles duidelijk voor iedereen. Ten eerste wil ik klaar en duidelijk stellen dat onze bezwaren tegen content-filteren op geen enkele manier betekenen dat wij voor spam zijn. Volgens ons is spam de plaag van het internet, en wij hebben al veel meer tijd, energie, en geld gestoken in het bestrijden van spam dan bijna om het even welke kleine onderneming. Onze bezwaren tegen slecht content-filteren betekenen eveneens ook niet dat wij tegen spam-filteren in het algemeen zijn, of het nu op serverniveau zit of in het e-mailprogramma van de gebruiker. Er bestaan velerlei manieren om spam en de welig tierende pc-worms op de server tegen te houden zonder daarom te werken met willekeurig content-filteren. Zelf werken wij met server-side filters, maar we doen er alles aan om de kans dat ons filter "goede" verzenders problemen veroorzaakt tot een minimum te beperken. En wanneer er toch een probleem blijkt te zijn, werken we mee aan de oplossing.

Ten tweede, omdat Geoff het vooral had over het effect van server-side content-filteren op onze pogingen om afleveringen van TidBITS bij onze abonnees te krijgen, hadden veel lezers niet door dat dit type content-filteren op alle e-mailberichten van toepassing is, en niet alleen op berichten van mailinglijsten of e-mailpublicaties zoals TidBITS. Door de omvang van onze mailinglijst zal het probleem bij ons sneller opvallen en zullen we hier meer problemen mee hebben dan een privé-persoon, maar een e-mailbericht dat van de ene naar de andere privé-persoon wordt verstuurd ontsnapt niet aan de effecten van slecht geschreven server-side content-filters. Het verloren bericht was misschien niet zo belangrijk, of misschien was het net wel enorm belangrijk persoonlijk nieuws of een kritieke zakelijke communicatie. De afzender noch de bestemmeling zijn zich bewust van het probleem. Om het met de woorden van John Donne te zeggen, probeer nooit te weten te komen voor wie de content-filters luiden; zij luiden voor U.

Als derde en laatste, een algemeen thema onder de berichten die we ontvingen was dat het verliezen van enkele oprechte berichten het waard was om minder spam te krijgen dankzij het filteren van inhoud. Uiteraard kan ik niet met individuele situaties oneens zijn - misschien is je e-mail onbelangrijk genoeg om je niet druk te maken om enkele gemiste berichten. Meer algemeen vind ik echter dat deze mening echter erg gevaarlijk is. Spammers zijn parasieten die hun gastheer doden, maar de ziekte met content filters behandelen heeft eenzelfde effect. We behandelen infecties niet met amputatie en zouden we spam ook nooit met content filters op de server moeten behandelen.

Algemene handigheden -- Vorige week suggereerden we een paar manieren om TidBITS toch te krijgen als je mail server de uitgave tegenhoudt; deze week wil ik een suggestie geven om het probleem van slechte inhoud filtering aan te pakken.

Neem contact op met je ISP of netwerk beheerder en vraag ze op de man af of ze filteren op inhoud bij jouw e-mail. Wees duidelijk om dit apart te houden van algemeen spam filteren. Als dit zo is, vraag dan of ze de gevolgen begrijpen van deze akties. Het meest waarschijnlijke is dat ze het begrijpen, maar het verlies van legitieme berichten een acceptabel risico vinden. Als ze vasthouden aan hun mening, vraag dan of er een mogelijkheid is dat dit filter uitgezet kan worden voor jouw account als het niet mogelijk is voor alle klanten. Ik betwijfel het of de meesten reageren op een enkel klagend persoon, maar als je je zaak duidelijk kunt maken (zeker als zakelijk gebruiker) tegenover andere gebruikers kan het geklaag van meer klanten leiden tot het verwijderen van het filter. Als een andere aanpak kun je ook vragen of ze het systeem aanpassen zodat de opgevangen berichten in quarantaine worden geplaatst in plaats van verwijderd, zodat gebruikers de mogelijkheid hebben om belangrijke berichten te redden. (Het nadeel van deze aanpak is dat het het ophalen van e-mail moeilijker maakt voor de gebruiker en dus potentieel de kosten spam verhogen.

Als al het andere faalt, raad ik je ten stelligste aan om een andere ISP of mail host te zoeken die niet aan content filteren doet (of je in ieder geval controle geeft over wat er gebeurt met de berichten). Bericht in ieder geval ook de klantenservice van de oude ISP van de redenen waarom je bent gewisseld van ISP's, zodat ze begrijpen dat het ontbreken van redelijk filtering beleid een negatief effect heeft op hun zaken. Als je te maken hebt met de netwerk beheerder van het bedrijf waar je werkt, is er geen mogelijkheid om te wisselen, maar is vaak makkelijker om het management ervan te overtuigen van de schadelijke gevolgen van het verwijderen van legitieme mail.

Als je eenmaal hebt vastgesteld dat de berichten die je zouden moeten bereiken ook echt aankomen, is de volgende stap om ze effectief te beheren op je machine. TidBITS Talk deelnemers hebben een aantal suggesties gegeven hoe ze hun spam beheren en voor degenen die lid zijn van Macworld is de uitgave van Augustus (nog niet op het web) interessant vanwege een artikel van mij over het stoppen van spam.

<http://db.tidbits.com/getbits.acgi?tlkthrd=1684>

Het echte probleem is natuurlijk de spam zelf. De internet gemeenschap moet samenwerken om de spam op een fundamenteel niveau aan te pakken. Er zijn veel voorstellen geweest, van het maken van wetten (waarschijnlijk noodzakelijk op bepaalde niveau's, maar vol problemen op geografische schaal en om na te leven) tot aanpassingen van het Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) dat de berichten bij de ontvanger bezorgt. Andere bezigheden spitsen zich toe op dichtstoppen van de economische mazen in de wet waar spam gebruik van maakt; er voor zorgen dat spam geen geld meer opbrengt zal zeker een hoop spam doen verdwijnen. Waarschijnlijk hebben we een combinatie van verschillende manieren van aanpakken nodig en de urgentie van het ontwikkelen van deze wordt dagelijks groter.


Mailsmith 1.5: Slanke, sterke E-mail machine

door William Porter <[email protected]>
[vertaling: PEP, DPF, MSH, RAW, GH]

Je mag er van uit gaan dat haast iedereen die toegang heeft tot het Internet ook e-mail gebruikt, maar niet iedereen stelt dezelfde eisen aan z'n e-mailprogramma. Mailsmith van Bare Bones Software schuwt het belang dat andere e-mailprogramma's hechten aan het verfraaien van berichten (HTML e-mail wordt zelfs niet ondersteund) en in plaats daarvan richt het zich geheel op het makkelijker en krachtiger maken van de functies waarmee je berichten maakt, bewaart en opzoekt.

Mailsmith 1.0, het kwam uit in 1998, beschikte over functies waarmee het goed op kon boksen tegen de al bestaande grote concurrenten, Outlook Express van Microsoft en Eudora van Qualcomm. Daarnaast beschikte Mailsmith over een aantal eigenschappen die de concurrentie voorbijstreefden, vooral in het opzoeken en filteren. Het was een zeer goede 1.0 versie. Jammer genoeg vonden sommige ongeduldige gebruikers (waaronder ondergetekende) het veel te traag.

Mijn oude probleem met de prestaties van Mailsmith is met het uitbrengen van deze laatste versie 1.5 van Mailsmith verleden tijd. Vanaf versie 1.5 is Mailsmith een volwassen Mac OS X toepassing (het draait ook onder Mac OS 9.) Maar Mailsmith 1.5 is veel meer dan een geoptimaliseerde en gecarbonisseerde versie van Mailsmith 1.0.

<http://www.barebones.com/products/mailsmith.html>

Mailsmith en tekst -- BBEdit, de oudere broer van Mailsmith en het belangrijkste produkt van Bare Bones, is naar mijn mening de beste recht-toe-recht-aan tekstverwerker ter wereld. BBEdit is de eeuwige favoriet van programmeurs, Web ontwerpers, gebruikers van de exotische kunst van grep en van ieder ander die tekst moet bewerken of verwerken op een serieuze manier. In lijn met deze familie relatie is Mailsmith een e-mailprogramma met werkelijk niet te geloven fantastische ondersteuning voor tekstverwerking in de meest brede zin.

Het schrijfgereedschap van Mailsmith - ik heb het hier over gereedschap dat ik persoonlijk elke dag gebruik - omvat gebruiker gestuurde tekst wrapping en rewrapping, quoting en unquoting, regeleindes toevoegen of verwijderen, meerdere klemborden, eindeloze undo's, ondersteuning voor concept-versies van berichten, sorteren en een zoek- en vervangfunctie die regular expressions (de grep functies die ik al noemde) geheel ondersteunt. Het feit dat ik al die commando's kan oproepen zonder mijn vingers van het toetsenbord te nemen is een gigantisch voordeel.

Een nieuwe functie in Mailsmith 1.5 is een glossary (verklarende woordenlijst) functie die lijkt op die in BBEdit. Een Mailsmith glossary kan net zoveel of zo weinig tekst bevatten als je wilt en die kun je in je tekst tussengevoegen vanaf een drijvende palet of met een door de jezelf gedefiniëerde toets. Deze glossary functie is meer dan je nodig hebt als je enkel af en toe een oplossing wilt voor veel voorkomende woorden; dan is zoiets als TypeIt4Me een veel beter gereedschap en dat werkt perfect met Mailsmith onder Mac OS X. Waar je echt voordeel hebt van de glossary is dat het behalve tekst-op-maat voor je te plaatsen ook op een bepaalde plaats een actuele datum kan plaatsen, of het actuele tijdstip, of voor je kan aansturen waar het invoegpunt terecht komt nadat het glossary onderdeel is tussengevoegd, of welke tekst er wordt geselecteerd.

<http://www.typeit4me.com/>

You've Got Mail - en veel -- De grote kracht van Mailsmith schuilt in de gereedschappen die het programma heeft om op een intelligente manier met post om te gaan, wat heerlijk is met de spam van vandaag de dag.

Als eerste zou je je berichten op logische plaatsen willen opslaan. Mailsmith stelt je natuurlijk in staat om je berichten handmatig te verslepen van de ene postbus naar de andere, of door het Move to Mailbox commando uit het contextmenu te gebruiken, maar er is een betere manier: filters. Stel de filters op de juiste manier in en je zult je maar zelden meer zorgen hoeven maken over het handmatig verplaatsen van berichten. Berichten van je moeder vinden hun plek in je Familie postbus, en berichten van je belangrijkste klant worden in hun specifieke postbus getoond met een vlaggetje voor de urgentie. Een voorbeeld van een traditioneel filter - uitgeschreven als tekst - ziet er misschien als volgt uit:

IF "From" CONTAINS "editor[email protected]" THEN TRANSFER TO MAILBOX "TidBITS"

Filteren is voor e-mail wat formatteren door stijlen is voor tekstverwerken, namelijk, de meest handige taak wat het programma voor je uit kan voeren. En geen enkel programma geeft je daar betere gereedschappen voor dan Mailsmith. Mailsmith kent zelfs drie verschillende manieren van filteren: basale filters, traditionele filters en zg. 'distributed' filters.

Je kunt de filters van Mailsmith op de standaard manier gebruiken, door binnenkomende berichten automatisch in de juiste postbus te zetten. Gegeven de reputatie van Bare Bones als hardcore coders, is het misschien verrassend dat Mailsmith 1.5 een innovatie biedt die gericht is op mensen met een hekel aan dergelijke techniek, en diegenen die liever lui dan moe zijn. In Mailsmith 1.5 wordt je meteen gevraagd of je een basaal filter aan wilt maken wanneer je een nieuwe postbus aanmaakt, een filter dat nieuwe berichten automatisch naar de nieuwe postbus door kan sturen, en indien ja, aan welke criteria dat filter moet voldoen. Wanneer je bijvoorbeeld een postbus aanmaakt voor je belangrijkste klant, wil je Mailsmith misschien wel instrueren om die berichten in de postbus te zetten waarvan de From header het e-mail adres [email protected] heeft. Het is vervolgens eenvoudig te zien waar nieuwe mail heengaat: postbussen met ongelezen berichten worden gemarkeerd, en ze tonen het aantal ongelezen berichten. Ook kun je Mailsmith vragen om een speciaal bericht te tonen (zoals "Er is mail van je topklant!"), een geluid te laten horen of iets anders (er zijn nog twee andere mogelijkheden). Het aanmaken van een dergelijk filter is eenvoudig en kan snel, vooral omdat de gebruiker niet hoeft te specificeren wat de actie precies is, en voor een ander deel omdat de mogelijke acties beperkt zijn tot de meest gangbare.

Aan de andere kant kun je, als je de uitdaging aan wilt gaan, met Mailsmith ook filteropties instellen die de concurrentie ver achterlaat. In Mailsmith kun je, in tegenstelling tot Eudora, filters een onbeperkt aantal acties en criteria geven; bovendien kun je de namen van filters aanpassen, waarmee je ze eenvoudig kunt beheren. Bovendien kun je gebruik maken van eenvoudige logica (wat Entourage weer niet kan): als (a of b) en (x of y). Het is mogelijk om te testen of "welk adres dan ook" een bepaalde string kent, waardoor je een filter kunt uitvoeren voor zowel ingaande als uitgaande post bij bijvoorbeeld een bepaalde klant. Verder is het mogelijk om reguliere expressies (grep) te gebruiken om te testen op specifieke tekstpatronen waardoor er eigenlijk geen enkele grens meer is.

Dit zou voor mij Mailsmith al ver genoeg boven de concurrentie uit tillen, maar voor Bare Bones is het nog niet genoeg. Er is nog een derde mogelijkheid: 'distributed' filtering, wat niet alleen een nog betere manier is voor het aanmaken van filters, maar in feite de volgende fase. Deze filters kun je koppelen aan een postbus en worden aangeroepen wanneer berichten worden toegevoegd. Een enkel filter kan aan verschillende postbussen gekoppeld worden en een iets ander effect hebben op iedere lokatie door de veranderde context. Ik gebruik deze filters nu voor al mijn mail, vanaf het moment dat het binnenkomt totdat ik het weggooi; zo ongeveer het enige wat deze filters niet kunnen is het lezen van mijn mail.

Distributed (verspreide) filters zijn veel krachtiger en meer flexibel dan de gewone filters, tevens echter zijn ze makkelijker om op te zetten en om fouten op te sporen. De enige valstrik is dat distributed filters dermate origineel zijn, dat het voor nieuwe gebruikers moeilijk is om het idee te doorgronden. Ik zal ze in een volgend artikel meer gedetailleerd bespreken.

Mijn enige struikelblok met de Mailsmith filters is dat er geen relatie is tussen tests en het adresboek. In sommige andere programmas kun je testen om te zien of een binnenkomende boodschap van iemand afkomstig is wiens e-mailadres in je adresboek zit, of een die bij een mailgroep behoort. Mailsmith verschaft geen filter tests die je dat laten doen.

Als je halve mailverzorging bestaat uit het opbergen van e-mails in de juiste mailboxen, dan is de andere helft, de mogelijkheid om deze berichten naderhand te vinden. Zoals bij meerdere andere programma's verschaft Mailsmith zowel eenvoudige als geavanceerde query (analyse) opties. De Advanced Query definitie dialoog is identiek aan de voor filterdefinitie gebruikte en geeft je toegeng tot dezelfde buitengewone reeks opties. In nauwelijks enkele seconden kun je alle boodschappen van en naar een bepaalde persoon , of de in een bepaalde tijdsspanne verzonden berichten vinden. Wederom kun je reguliere uitdrukkingen gebruiken in deze geavanceerde queries.

Ik gebruik Mailsmith's geavanceerde queries altijd, kan me het leven zonder hen niet voorstellen. Ik heb maar twee klachten. Een is, dat Mailsmith je niet laat zoeken in meerdere verschillende mailboxen ter zelfder tijd op een zelfde hi@euml;rarchisch niveau, zoals dat wel in Eudora kan. (Je kunt in een hogere mailbox zoeken en in zijn ondergeschikten, maar niet in een mailbox en een van diens onderdanen.) Mijn andere wens is, dat je queries zou kunnen bewaren, weer een eigenschap die in Eudora wel aanwezig is.

Maar dat is niet alles. Nieuw in Mailsmith 1.5.3 is de ondersteuning voor zoeken in de stijl van Sherlock, die gevonden berichten rangschikt in relevantie tot je zoektermen. Terwijl je de standaard zoekgereedschappen van Mailsmith zou aanwenden voor het vinden van boodschappen die van een bepaalde persoon afkomstig zijn, of in een bepaalde tijdsspanne horen, de Find Messages About (over) dialog laat je de gehele verzameling boodschappen die gerelateerd zijn aan je zoektermen, doorzoeken, een veel meer fuzzy - benadering, die een godsgeschenk is als je een bepaald sleutelwoord je niet herinneren kunt in de berichten die je hoopt te vinden.

Tyrannosaurus Regex -- Jarenlang vond ik het idioot om te zoeken op tekstpatronen, algemeen reguliere expressies genaamd, of ook wel regex of grep. Als gebruikers van BBEdit en Nisus Writer me probeerden te vertellen hoe nuttig reguliere expressies konden zijn, lachte ik, maar het was een holle, zenuwachtige lach. De waarheid is dat ik een blik op grep had geworpen en het nogal eng vond. Nu ben ik eraan verslaafd, en mijn verslaving heeft veel te maken met mijn verlangen om het uiterste uit de sterke kanten van Mailsmith te halen.

Stel dat je de naam van mijn bedrijf wilt zoeken in de tekst van de berichten in een bepaalde mailbox, maar je weet niet meer of de spelling Polytrope, Pollytrope, Polutrope, or Poletrope is. Je zou de zoekopdracht dan vier keer kunnen uitvoeren, iedere keer met een beetje andere zoektekst, of, als je ook maar een klein beetje van regex zou weten, zou je één keer naar deze regex-string kunnen zoeken:

pol+.trope

Deze string komt overeen met elk van de vier mogelijke spellingen die ik gaf. Zoals je ziet heb je voor het bedenken van dit zoekpatroon geen diploma informatica nodig. Het plusteken (+) en de punt (.) behoren tot de meest gebruikelijke vervangingssymbolen in regex. Het plusteken betekent "mogelijk meer dan een van de volgende karakters" en de punt betekent "één exemplaar van wat voor karakter dan ook".

Regex is ook handig bij het maken van filters. Een van de eenvoudigste en meest effectieve manieren om op spam te testen is deze regex:

IF "Subject" MATCHES REGEX PATTERN " +"

Dat zijn twee spaties en een plusteken. Het zoekt eenvoudigweg naar strings van twee of meer spaties in het onderwerp van inkomende berichten. Ik heb deze test net uitgevoerd op mijn hoofdmailbox en ik vond 90 berichten, waarvan er slechts vier geen marketing of spam waren. [Met meer spaties zal dit filter waarschijnlijk minder geneigd zijn om geldige berichten te onderscheppen. -Adam]

Zelfs als je maar een heel klein beetje weet over regex is dat meteen handig. Als je meer dan een heel klein beetje weet zul het het overal gebruiken. Hoe je het kunt leren? De documentatie van Mailsmith toont je de basis en een beetje meer, hoewel het maar weinig voorbeelden geeft die in de context van een e-mailapplicatie passen. De mailinglijsten Mailsmith Talk en BBEdit Talk worden bevolkt door mensen die regex gebruiken om hun wekelijkse boodschappenlijsten mee te schrijven en zij zijn nieuwe gebruikers behulpzaam. En als je de smaak te pakken krijgt, zul je het boek Mastering Regular Expressions van Jeffrey Friedl goed kunnen gebruiken (tweede editie, uitgegeven door O'Reilly and Associates).

<http://etext.lib.virginia.edu/helpsheets/regex.html>
<http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/0596002890/tidbitselectro00/>

Ga je eigen gang -- In de beste Macintosh-traditie (en in schril contrast met Mac OS X Mail van Apple), is Mailsmith uitzonderlijk aanpasbaar. Je kunt een toetsencombinatie toekennen aan zowat elk commando in het Mailsmith-menu, iets dat zware gebruikers zullen waarderen.

En dan is er AppleScript. AppleScript kan vrijwel alle aspecten van Mailsmith controleren en ook met andere applicaties samenwerken. En Mailsmith is niet alleen te scripten, je kunt ook scripts opnemen. Dat betekent dat je een script kunt schrijven (of tenminste een kladversie van een script maken) door opnemen aan te zetten en dan een reeks bewerkingen in Mailsmith uit te voeren. Je zult er waarschijnlijk wel wat aan moeten knutselen, maar opnemen is vaak een goede manier om een eenvoudig script te beginnen, en het maakt het heel wat eenvoudiger voor AppleScript-amateurs zoals ik. Mailsmith is ook een van de weinige Mac OS X-applicaties die AppleScript-koppelbaar zijn. Dit betekent dat je een script aan een item uit een Mailsmith-menu kunt koppelen, zodat het script wordt uitgevoerd als je dat commando kiest.

Verscheidene Onderwerpen -- Er zijn nog een paar zaken, die niet onder bovengenoemde onderwerpen vallen, de moeite waard om aan te stippen.

Er is niets in Mailsmith dat meer de titel "geraamte" verdient dan het adresboek. Zelfs Mailsmith adepten geven privé toe dat het leuk zou zijn om te kunnen sorteren op achternaam, of om een categorie veld te hebben om je adresboek te organiseren. Ik zou het niet erg vinden als Bare Bones het adresboek wat oplapt in een toekomstige versie, maar ik wil niet dat ze het teveel "verbeteren". Ik bewaar mijn uitgebreidere contact informatie wel in een eigen applicatie die goed samenwerkt met Mailsmith en OmniWeb onder Mac OS X.

Mailsmith bewaart berichten in aparte postvakjes, niet in een groot database bestand zoals de Microsoft e-mailprogramma's of PowerMail. Het schijnt nu dat Mailsmith ieder postvak bekijkt bij het opstarten, en dit bekijken lijkt de modificatie datum van ieder postvakbestand aan te passen; dus zal een back-up programma als Retrospect, wat kijkt naar modificatie data, ongelukkigerwijs alle postvakken iedere keer willen back-uppen, of ze nou wel of niet nieuwe berichten ontvangen hebben. Maar toch, het opslaan van je berichten in een aantal database bestanden voorkomt ernstige problemen.

Mailsmith 1.5 voorziet in ingebouwde ondersteuning voor SpamCop, een spam rapporteerdienst. Deze voorziening helpt je niet om te gaan met spam die je ontvangt en nog gaat ontvangen - daar gebruik je filters voor - maar het verbetert het ecosysteem door het leven van spammers te bemoeilijken. Een SpamCop rapporteer account is gratis; de Mailsmith documentatie legt uit hoe je Mailsmith configureert voor het samengebruik met SpamCop.

<http://www.spamcop.net/>

Wat Valt er Aan te Merken? Mailsmith is zo goed als ik claim, zowel voor gewone als zware gebruikers. Maar dat betekent niet dat het voor iedereen is. Mailsmith ondersteunt IMAP niet, een type e-mailaccount dat sommige mensen moeten gebruiken, of prefereren boven het standaard POP.

En er is nog het schokkende feit dat Mailsmith geen HTML kan afbeelden. Mailsmith is ontworpen door mensen die geloven dat e-mail platte tekst moet zijn, voor gebruikers die daar ook in geloven. Degene die waarschijnlijk van Mailsmith gaat houden is iemand die zijn e-mail strak houdt: geen ijs, geen water, geen kleine schattige parasolletjes. En in hemelsnaam, geen HTML!

Persoonlijk vindt ik dat Mailsmith naar mijn goeddunken hanteert. Als een inkomend HTML bericht op juiste wijze is geformatteerd, doet Mailsmith meestal goed werk door de ruwe tekst te extraheren en af te beelden. Als je er op staat dat het bericht op je tafel danst in al z'n geverfde en getattoeëerde glorie, klik dan simpelweg dubbel op de HTML-bijlage om het bericht in je browser te bekijken.

Ik moet natuurlijk wel in deze context zeggen dat Mailsmith 1.5 QuickTime vertaling gebruikt en plaatjes en filmpjes weergeeft zonder een ander programma te gebruiken maar in een ander venster dan dat van het inkomende bericht welk het bestand bevat. Deze afhandeling wordt voorzien door het besturingssysteem zelf, en het is logisch daarvan gebruik te maken.

De server management mogelijkheden van Mailsmith lijken meer op veiligheid dan op gebruikersgemak ontworpen te zijn. Je kunt Mailsmith vertellen berichten op de server te laten staan voor de ene account en berichten van een andere account laten wissen zodra ze gedownload zijn. Maar je kunt Mailsmith de berichten niet na een bepaald aantal dagen laten wissen. Maar de makkelijk te gebruiken POP Monitor laat je de berichten op de server zien en ze afzonderlijk downloaden en wissen.

Op een Rijtje -- Moet je Mailsmith omarmen als je nieuwe emailclient?

Het is een makkelijk antwoord voor: gebruikers die noch Mac OS 9 noch Mac OS X 10.1 of hoger gebruiken, die IMAP nodig hebben, of diegene die mail opstellen in dubbelbyte talen als Chinees of Arabisch (wat Mailsmith niet ondersteunt). Andere gebruikers zullen de gebruikers interface van Mailsmith simpelweg te kaal vinden.

Anderszins zou je jezelf een dienst kunnen bewijzen door eens goed naar Mailsmith te kijken. De combinatie van krachtige bewerkings mogelijkheden, innovatieve filter tools, uitgebreide AppleScript ondersteuning, rechttoe-rechtaan interface, en de buitengewone mate van aanpasbaarheid, maakt het bijna onweerstaanbaar. Het is niet de juiste keuze voor iedereen, maar mijn oordeel is dat voor de meeste gebruikers Mailsmith de beste e-mailclient kan zijn voor de Mac.

Mailsmith 1.5 kost normaliter $100, met $80 exemplaren voor akademische gebruikers en degenen die upgraden van een ander emailprogramma. Upgrades van voorgaande versies kosten $40. Van 15-Jul-02 tot 19-Jul-02 kun je voordelig gebruik Bare Bones Software "Not-at-the-Show" aanbieding van $80 met een gratis BBEdit t-shirt. Als je het eerst wilt proberen voor aankoop kun je een demo (8,4 MB) met volledige functionaliteit downloaden die je 24 keer kan opstarten.

<https://store.barebones.com/MWNY2002.html>
<http://www.barebones.com/products/mailsmith/mailsmith-demo.html>


Niet-winstgevende en niet-commerciële publicaties en Websites mogen artikels overnemen of een HTML link maken als de bron duidelijk en volledig vermeld wordt. Anderen gelieve ons te contacteren. We garanderen de precisie van de artikels niet. Caveat lector. Publicatie-, product- en firmanamen kunnen gedeponeerde merken zijn van hun ondernemingen.

Vorige aflevering | Search TidBITS | TidBITS Homepage | Volgende aflevering