Vorige aflevering | Search TidBITS | TidBITS Homepage | Volgende aflevering

TidBITS#636/01-Jul-02

Overal bloeddoorlopen ogen, bevende handen, en Clarus the dogcow - waar anders vind je deze combinatie dan op MacHack, waar Adam met de winnaars van de MacHax Beste Hack Wedstrijd praat. Ook in deze aflevering: Chris Barylick bekijkt hoe openbare scholen en gebruikersgroepen elkaar kunnen helpen, Jeff gaat op zoek naar de reeks software-updates van Apple van vorige week, en Adam's iPhoto Visual QuickStart Guide wordt verkrijgbaar in paperback.

Onderwerpen:

Copyright 2002 TidBITS Electronic Publishing. All rights reserved.
Information: <[email protected]> Comments: <[email protected]>


-> Denk je dat TidBITS interessant is voor <-
-> je vrienden, kennissen, collega's? Geef <-
-> hen de tip zich ook GRATIS te abonneren <-
-> of stuur deze aflevering naar hen door! <-


Je kunt je gratis abonneren op de Nederlandse afleveringen van TidBITS door een (blanco) mailtje te sturen naar: [email protected]. Je krijgt deze dan per e-mail toegestuurd.
Om je abonnement op te zeggen, kun je een mailtje sturen naar: [email protected].


Deze editie van TidBITS werd gedeeltelijk gesponsord door:


De Nederlandse editie van TidBITS is een letterlijke vertaling van de oorspronkelijke Engelse versie. Daarom is het mogelijk dat een deel van de inhoud niet geldt in bepaalde landen buiten de USA.

Dit nummer werd uit het Engels vertaald door:

Verder werkten mee:


MailBITS/01-Jul-02

[vertaling: TK]

Boek over iPhoto nu verkrijgbaar -- Mijn nieuwste boek, iPhoto 1.1 for Mac OS X: Visual QuickStart Guide, is nu verkrijgbaar in het traditionele dodebomenformaat bij de betere boekhandel voor $20. In april hebben Peachpit en ikzelf een elektronische versie in PDF-formaat uitgegeven (zie "Een nieuw boek met iPhoto's kenmerken en grillen" in TidBITS-626 voor een volledig verslag), voor wie het boek had voorbesteld via Amazon; deze mensen zouden hun exemplaar nu heel snel moeten krijgen. Het experiment met de uitgave van een elektronische voordruk is in alle opzichten een enorm succes gebleken; ik heb nog geen echte verkoopcijfers, maar het boek is tot op de 8ste plaats op de bestsellerlijst van Amazon geraakt. Het is intussen wel gezakt, maar je zult nooit een schrijver horen klagen omdat zijn boek in de buurt van Harry Potter en consorten staat, zelfs als is het maar voor even. Ik ben nog met Peachpit aan het bekijken hoe we het beste een elektronische uitgave van de huidige versie van het boek aanpakken. Ga alvast naar je plaatselijke boekhandel en kijk of het boek je bevalt; als je geen favoriete boekhandel hebt, kun je het boek voor $14 bij Amazon bestellen via de onderstaande link, wat mij trouwens ook een extra percentage van de verkoopprijs oplevert. [ACE]

<http://db.tidbits.com/getbits.acgi?tbart=06787>
<http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/0321121651/tidbitselectro00A/>

Gratis kaarten voor Macworld Expo -- Nu we het toch over Peachpit Press hebben, Kim Lombardi van Peachpit Press zei me dat ze hopen gratis toegangskaarten voor Macworld Expo in New York City hebben en die naar iedereen die er een vraagt zullen sturen. Wanneer je met een gratis kaart beslist om toch maar naar MacWorld Expo te gaan (om misschien ook een van mijn open gesprekken bij te wonen - volgende week geven we een lijst door), stuur dan een e-mailbericht naar <[email protected]> met je postadres. Je krijgt dan een kaart toegestuurd waarmee je gratis toegang tot het Javits Convention Center krijgt. Aangezien de beurs al binnen twee weken is, is het verstandig meteen een mail te sturen zodat je de kaart nog op tijd hebt. [ACE]


Apple's drukke updateweek

door Jeff Carlson <[email protected]>
[vertaling: TK, SL]

Afgaande op het aantal keren dat Software Update vorige week op mijn scherm is verschenen, zou ik bijna denken dat de programmeurs van Apple nog snel hun quota moesten halen. Apple bracht allerlei updates en utilities uit voor zowel Mac OS X als Mac OS 9, van essentiële veiligheidsverbeteringen tot machinespecifieke verbeteringen. Hierbij een kort overzicht.

Security Update July 2002 -- Recent kwamen enkele zwakke punten aan het licht in twee onderliggende Unix-componenten waarmee gebruikers onder Mac OS X Web Sharing kunnen draaien en op afstand verbinding maken met een server. De Security Update July 2002 lost een probleem op in Apache waardoor zogenaamde remote denial of service attacks mogelijk waren en lost tevens een probleem in OpenSSH op waardoor een indringer eventueel code op jouw Mac zou kunnen laten draaien. De update is een download van 1,2 MB.

<http://docs.info.apple.com/article.html?artnum=120131>

Apple reageert nu beter op dit soort beveiligingsproblemen, maakt al een paar dagen nadat het probleem is ontdekt een update beschikbaar, en maakt meer gedetailleerde informatie bekend over de veranderingen op de webpagina Security Updates. Het is belangrijk op te merken dat in dit geval de meeste Mac OS X-gebruikers niet met de problemen zouden te maken hebben gekregen, aangezien Apache en OpenSSH standaard uitgeschakeld zijn. Apple heeft ook een e-mailbericht naar de lijst Security Announce gestuurd met de melding dat Mac OS X en Mac OS X Server vrij zijn van een ander, niet verwant probleem in verband met een bufferoverflow in de Multiple DNS Resolver Libraries, zoals on line beschreven in een bericht van CERT.

<http://www.apple.com/support/security/security_updates.html>
<http://www.lists.apple.com/mailman/listinfo/security-announce>
<http://www.cert.org/advisories/CA-2002-19.html>

Networking Update 1.0 voor Mac OS X -- Apple heeft Networking Update 1.0 uitgegeven voor machines met Mac OS X 10.1.5, Build 5S60. (Om het build nummer vast te stellen kies je Over deze Macintosh uit het Apple menu, en klik je op het versienummer.) Volgens Apple geeft de update betere toegang tot Internet en tot het netwerk nadat je de computer wakker hebt gemaakt of wanneer je hem opnieuw hebt gestart. De update is een download van 284K.

<http://docs.info.apple.com/article.html?artnum=120124>

iMac Update 1.0 -- Als je een iMac gebruikt met Mac OS X 10.1.5, Build 5T91, levert deze update je de hierboven genoemde Networking Update, en bovendien ondersteunt hij het installeren van programma's van derden beter. De update is een download van 2.5 MB.

<http://docs.info.apple.com/article.html?artnum=120130>

Repair Privileges Utility 1.0 -- Een bijwerking van de Unix kern in Mac OS X is dat alles gebaseerd is op gebruikersrechten. Het installeren van software, voorkeuren veranderen, afdrukken, enz. is afhankelijk van welke gebruikers op een machine recht hebben die acties uit te voeren. Als die rechten overhoop raken kun je de Repair Privileges Utility 1.0 draaien om ze te herstellen (in elk geval die voor het Mac OS zelf en die voor de door Apple geleverde software) volgens de oorspronkelijke configuratie. Algemene situaties waarbij dit gereedschap nodig kan zijn, zijn bijvoorbeeld problemen bij het mounten van disk images door Disk Copy, problemen bij het spoolen van printopdrachten, of de onmogelijkheid in de Finder bestanden te openen. Apple waarschuwt dat hoewel het gereedschap niet de rechten verandert die door software van derden ingesteld zijn, die software mogelijk niet zal werken zoals verwacht. De utility is een download van 112K.

<http://docs.info.apple.com/article.html?artnum=106900>

CarbonLib 1.6 -- CarbonLib 1.6, de lijm waarmee programma's zowel onder Mac OS X als het klassieke Mac OS kunnen draaien , is betrouwbaarder en sneller geworden, zowel onder Mac OS 8.6 en 9.0 als in Classic onder Mac OS X. De update is een download van 2.9 MB, en moet worden geïnstalleerd terwijl gestart is met Mac OS 8.6 of 9.

<http://docs.info.apple.com/article.html?artnum=120047>

AppleScript 1.8.3 Update -- De laatste versie van AppleScript, beschikbaar als aparte Mac OS 9 en Mac OS X versies, werkt sneller met sommige programma's, is betrouwbaarder bij het gebruik van Unicode text data, en werkt met bestanden en mappen waarvan de namen accentletters of speciale tekens bevatten. Ook gedragen door deze versie bestanden en alias objecten zich zoals ze deden onder Mac OS 9; een eerdere versie liet veel scripts stranden in een poging het gedrag meer op Mac OS X te laten lijken. De updates zijn downloads van 1.5 MB (Mac OS 9) en 2.2 MB (Mac OS X).

<http://docs.info.apple.com/article.html?artnum=120128>
<http://docs.info.apple.com/article.html?artnum=120129>

AirPort 2.0.4 Update -- Voor bezitters van het Snow (Dual Ethernet) model van het AirPort Base Station, voegt de AirPort 2.0.4 Update de mogelijkheid toe om in te bellen in het basisstation met een PPP telefoonverbinding en het station en aangesloten computers te beheren zonder op het netwerk te zijn (en dat is niet slecht). Ook voegt de update compatibiliteit toe met Windows clients die PPTP gebruiken (Point to Point Tunneling Protocol) of IPSec-style VPN (Virtual Private Network), alsmede AOL 5.0 compatibiliteit binnen de Verenigde Staten. Het originele Graphite model van het AirPort Basisstation krijgt er geen mogelijkheden bij, maar alle versies van de AirPort kaarten die in Macs zitten pikken verbeterde compatibiliteit mee met andere draadloze netwerken.

Hoewel je deze updates kunt installeren onder Mac OS 9, moeten de nieuwe mogelijkheden geconfigureerd worden vanaf een Mac met Mac OS X, voordat Mac OS 9 machines ervan kunnen profiteren. De updates zijn beschikbaar als downloads van 8.5 MB (Mac OS 9) en 3.6 MB (Mac OS X).

<http://docs.info.apple.com/article.html?artnum=120120>
<http://docs.info.apple.com/article.html?artnum=120121>


Onderwijs en gebruikersgroepen bij elkaar brengen

door Chris Barylick <[email protected]>
[vertaling: RAW, MSH, AV]

Op een rustige oktobermiddag in Arlington, Virginia, zet Dr. Rhonda Clevenson haar zesdeklassers voor een speciaal project neer voor de verschillende iMacs die verspreid over haar klaslokaal staan, om ze te leren hoe video te bewerken in iMovie. De kinderen hebben het snel onder de knie, en mixen geluid, filmpjes en beelden van de hun bekende en favoriete zaken: sterren uit het profworstelen, Pokemon en verwijzingen naar populaire cultuur uit duizend verschillende bronnen. Behalve wat losse conversatie en Rhonda die af en toe zich vooroverbuigt om te helpen, verloopt alles soepel gedurende 40 minuten, totdat de bel gaat en de kinderen weer worden losgelaten in de gang. De volgende klas arriveert met hetzelfde ongecontroleerde enthousiasme; de technologie in de iMacs is de spil waar de hele klas en het curriculum om draait.

Dit is het nieuwe Amerikaanse openbare schoolsysteem, gewikkeld rondom computertechnologie en de almaar toenemende mogelijkheden in het klaslokaal. Van tekstverwerken tot digitale media tot Internet-onderzoek, openbare scholen besteden meer en meer aan computers en software. Het idee erachter is logisch: blootstelling aan technologie bereidt de leerlingen voor op een almaar technologischer wereld en maakt nieuwe onderwijsmethoden mogelijk die in de behoeften van zowat elke leerling kunnen voorzien.

Totdat ik recentelijk voltijds aan mijn proefschrift ging werken, werkte ik 16 maanden als een zwervende systeemanalist voor het openbare schoolsysteem van Arlington - geen slechte baan voor iemand die rechtstreeks van de universiteit komt en zeker iets dat de huur betaalde en brood op mijn doctorandustafel zette. De inhoud van de baan was reparatie en voorkomen van problemen die konden optreden met de computersystemen van het schooldistrict, op wat voor manier dan ook. En zoals te verwachten, werd het hier interessant.

Een voor allen -- Binnen elke school in het hele openbare schoolsysteem van Arlington beheert één ITC (Onderwijstechnologie-coördinator) het technische aspect van het curriculum. Deze persoon, vaak aangenomen met ervaring in onderwijs, technologie en/of groepstraining, heeft de opdracht om de computers van de school soepel te laten draaien. Deze taak betekent iedere mogelijke vraag beantwoorden en zowat ieder stukje apparatuur in het gebouw repareren dat de concierge niet kan maken: computers, televisies, beeldschermen, toetsenborden, muizen en netwerken, om er maar een paar te noemen. Bovendien moet de ITC een curriculum opstellen om de leerlingen en leerkrachten elk jaar voldoende te leren over technologie zodat ze de strenge testen van de staat door kunnen komen.

De wetten van Virginia eisen dat de leerkrachten elke vijf jaar slagen voor de TSIP-tests (Technologie-Standaard voor Onderwijzend Personeel). Tegelijkertijd is het logisch dat leerlingen niet moeten zitten staren naar Microsoft Word zonder een flauw idee te hebben van wat ermee te doen. Als de ITC zijn of haar werk niet goed doet, dan kunnen de leraren hun banen verliezen, terwijl de leerlingen verder achter raken op wat de echte wereld van hen verwacht. Dus, gewapend met amper meer dan een pakketje gekloonde schijven, geen echte opleiding voor de baan, en een "het ga je goed", gaat de ITC aan het werk.

Gelukkig kan de ITC de hulp van andere computerexperts in het schoolsysteem inroepen. Als de computers aangeven dat ze liever iets anders doen dan wat de leraren van plan zijn, dan kan een groep technici opgeroepen worden om de problemen te repareren. Als het netwerk zelf zich begint te gedragen als HAL uit 2001, dan kan de ITC altijd de netwerkanalist die voor de school aangewezen is (dat ben ik) bellen om de zaak op te lossen. Helaas, de oplossing is niet altijd onmiddellijk voorhanden, want de technici en analisten zijn vaak met andere problemen bezig. Kortom, ITCs kunnen soms dagenlang proberen om hulp te krijgen, omdat de mensen die hen moeten ondersteunen bezig zijn met eigen problemen.

Dus waarom zou iemand überhaupt ITC willen worden? De redenen verschillen, maar meestal is het een voorliefde voor technologie, de opleidingsmogelijkheden, een beter salaris dan een leerkracht, of de ambitie om de carrièreladder te beklimmen (wat zonder twijfel leidt tot een fantastische parkeerplaats). Gedurende mijn tijd in de schoolafdeling slaagden enkele ITCs erin om hun positie te gebruiken om op te klimmen tot adjunct-schoolhoofd of de opleiding te beginnen voor een baan als schoolhoofd. Ondanks het feit dat de baan vraagt om de altijd aanwezige, onfeilbare goeroe te zijn die men de technologie van de school toevertrouwt, kan het ook een opstapje zijn op de weg naar carrièreverbetering.

Allen voor een -- Ga eens eventjes buiten het openbare schoolsysteem. Aan de andere kant van het spectrum van de eenzame ITC die een hele school ondersteunt, bevinden zich de gebruikersgroepen, lieden die in hun vrije tijd samen komen om over technologie te discussieren, ze zijn door jarenlange ervaring met computers ongelofelijke bronnen van technische informatie geworden.

De eerste keer dat ik bij een vergadering van de Rhode Island Macintosh User Group (RIMUG) in 1993 binnen stapte had ik geen idee wat ik er van denken moest. Hier waren lieden die een serieuze belangstelling voor de Mac deelden in een massale bijeenkomst, ze bespraken reparatie van software, hardware upgrades en wat ze in theorie konden doen met de technologie waarover ze de beschikking hadden. Velen hadden hun eigen computer meegenomen, maakten met onstuimige overgave hun kasten open, installeerden onderdelen en maakten ze dan dicht om de veranderingen te testen. De hele scene vloeide over van enthousiaste, orgiastische kennis, uitgestraald door de kenners, en gevoed door een gemeenschappelijke wil die kennis uit te stralen.

Als ik een afgedankte Macintosh SE/30 in een RIMUG bijeenkomst zou dumpen, zouden de leden meteen uitzoeken hoe je daarmee binnen enkele minuten de teennagels van een Labrador retriever zou kunnen knippen; en een space shuttle binnen een uur lanceren. Vraag naar de recente RAM-prijs, dat wordt binnen enkele seconden exact beantwoord. Vraag om reparatie van een extensieconflict, het is aannemelijk dat iemand dat probleem al heeft ondervonden en een oplossing kan geven. Kort gezegd, deze lieden kun je niet stoppen je met je computer te helpen; ze zouden dat hoe dan ook doen. Kennis is hier in overvloed aanwezig. Er zijn talloze gebruikersgroepen ongeveer zoals deze; het is pech dat er voor hen weinig wegen zijn om hun kennis te delen met de rest van de wereld. Erger nog, de communicatiekanalen die door het internet geopend werden namen een van de primaire taken van gebruikersgroepen over en velen hadden moeite met het behouden van hun lidmaatschap en het vinden van geschikte kanalen voor het delen van hun kennis.

Allen voor allen -- Goede administrateurs maken gebruik van de beschikbare hulpmiddelen om een chaotische situatie onder controle te krijgen. Geweldige administrateurs vinden nieuwe hulpmiddelen buiten de norm die voorkomen dat er een chaotische situatie ontstaat. Het is op zijn best naïef - en op zijn slechtst rampzalig - dat de ITC gemeenschap onmiddellijke en continue hulp verwacht van de bestaande ondersteuningsnetwerken. Bedenk je ook dat deze mensen een constante stortvloed van nieuwe ideeën krijgen over wat ze kunnen doen met de voor hen beschikbare technologie. Dit leidt soms tot bijna teveel afleiding om te kunnen denken, of het werk goed te doen.

Als lokale Macintosh gebruikersgroepen hun assistentie aanbieden aan lokale scholen, kunnen ze er beiden voordeel uit halen. ITC's kunnen de kennis van de gebruikersgroepen gebruiken, on line beschikbaar (via e-mail, forums en chat-kanalen) en persoonlijk, om antwoorden te krijgen op mogelijke problemen. De gebruikersgroepen kunnen ook iets uit deze relatie halen, omdat scholen de perfecte plek zijn om hun technologische kennis te benutten en nieuwe leden te werven; ze kunnen hiernaast de ITC helpen, of direct bijdragen bij het oplossen van huidige problemen of het maken van suggesties voor het lessenplan van de ITC. Scholen kunnen geweldige plekken bieden met internet-toegang voor gebruikersgroepen die moeite hebben om een lokatie te vinden. De meeste gebruikersgroepen hebben niet het nette voorkomen van de overzelfgenoegzame Apple vertegenwoordigers met hun van logo's voorziene polo shirts, maar ze kunnen de ervaring en oplossing bieden voor problemen die misschien al heel lang bestaan.

In mijn ervaring kan een stem van buitenaf, in het bijzonder een die resoneert van ervaring, het verschil maken. ITC's worden geroepen om elke dag van hun professionele leven een eindeloze waterval aan problemen op te lossen. Ze behandelen alles: vergeten wachtwoorden, vragen over office formatteringen, zorg over de straling van enkele iMacs in een leslokaal, zelfs een gedeeltelijk opgegeten Zweeds snoepje dat een floppy drive heeft vernield. In het absoluut ergste geval heeft een ITC een lerares geholpen die het frame van haar blue and white G3 toren had verbrijzeld door het te gebruiken als opstapje. De ITC hield gewoon zijn hoofd in zijn handen en lachte en kreunde terwijl hij langzaam ontdekte waarom de cd-rom speler niet goed werkte, hoe de machine werd vernield en wat er gedaan moest worden om het weer werkend te krijgen.

Simpel gezegd, er zijn tijden dat een ITC een externe adviesbron nodig heeft, al is het maar voor het uitwisselen van oorlogsverhalen als de bovenstaande. Gebruikersgroepen, met hun rondlopende technische kennisbundels zijn de oplossing.

Verbinding maken -- Apple heeft een up to date database van gebruikersgroepen on line, terwijl andere gevonden kunnen worden via de User Group Connection website of Hershey Apple Core's Ultimate Macintosh User Group List. Voor een meer menselijke aanpak, kun je een oproep plaatsen in het Association of Apple Computer User Groups (AACUG) Find a User Group formulier; een gebruikersgroep vrijwilliger zal binnen enkele dagen contact opnemen met suggesties. Vergeet niet je lokale Apple Store of Mac dealer, die hebben waarschijnlijk ook een lijst met groepen uit de omgeving.

<http://www.apple.com/usergroups/>
<http://www.ugconnection.com/>
<http://www.hersheyapplecore.com/muglist/mug.html>
<http://www.aacug.org/Feedback/locator.html>

Lokaliseer en bezoek een gebruikersgroepbijeenkomst - je zult een hoop mensen vinden die hun assistentie, compassie en ervaring aanbieden en alleen de voldoening ontvangen dat ze iemand kunnen helpen. Gebruikersgroepen en leraren hebben meer gemeen dan ze misschien denken. Er zijn er echter een aantal die al contact gemaakt hebben, zoals is aangetoond door een subsidieprogramma van de User Group Academy. Het programma heeft al duizenden dollars uitgedeeld aan scholen en gebruikersgroepen sinds 1999 om projecten te ondersteunen die variëren van het netwerken van enkele iBooks voor leraren tot het maken van een literaire kunstpublicatie.

<http://www.UGAcademy.org/Grants/>

Ik raad ook de omgekeerde situatie aan - voor degenen in gebruikersgroepen, introduceer jezelf en je groep aan de ITC van je lokale school. Hij of zij is misschien blij met hulp op meerdere niveaus, maar te overbelast om het op te zoeken. De rol van gebruikersgroepen is misschien gedwongen te veranderen in de loop der jaren, maar helpen om de educatie te verbeteren is iets wat nooit uit de mode zal raken.


De MacHax Beste Hack Wedstrijd 2002

door Adam C. Engst <[email protected]>
[vertaling: GH, PEP, JG]

Het middelpunt van de MacHack conferentie is de MacHax Group's Beste Hack Wedstrijd, waarin 's-werelds beste programmeurs wedijveren (bij voorkeur in de daaraan voorafgaande 48 uur) om software te laten zien die het ultieme weergeeft van creativiteit, kennis of obscuriteit van programmeren, bij voorkeur met enige nonchalance gepresenteerd. Hacks die een bruikbare taak verrichten worden over het algemeen begroet door het publiek met opgewonden geroep van "Bruikbaar!", en het benadrukken van de voordelen van een hack zal enthousiast roepen van "Marketing!" in de hand werken.

<http://www.hax.com/MacHack/HackContest.html>

De hacks waren weer talrijk en gevariëerd dit jaar, met een totaal van 65 hacks, waarvan er 26 van jonkies afkomstig waren. Dat is iets minder dan de laatste twee jaren, maar omdat het kleinere aantal betekende dat de Hack Wedstrijd een uur eerder afgelopen was, 5 uur 's-ochtends dit jaar, klaagde er niemand.

Het thema van MacHack was "Iron Hacker," een verwijzing naar de populaire Iron Chef TV show, die een manier van competitie in het koken brengt die je normaliter alleen maar ziet in sportprogramma's als American Gladiator en BattleBots (een Iron Chef fan site merkte MacHack zelfs op vanwege het thema). Het thema "ingrediënt" voor de Hack Wedstrijd was Clarus de hondkoe, een half hond, half koe wezen dat verschijnt in het Pagina-instelling dialoogvenster in versies van het Mac OS tot Mac OS X. Veel van de hacks waren dus hondkoe georiënteerd en het geluid "Moof!" weerklonk de hele avond als Clarus op het scherm verscheen.(Het is de moeite waard om op te merken dat voor degenen die niet bekend zijn met Clarus dat "Moof!"geen blijk van affectie is, en dat zowel het hondkoe logo als het geluid bonafide handelsmerken zijn van Apple Computer. Moof!)

<http://www.foodtv.com/foodtv/show/0,6525,IC,00.html>
<http://home.ironfans.com/cgi-bin/news/viewnews.cgi?id=1024489207>
<http://developer.apple.com/products/techsupport/dogcow/history.html>
<http://clarus.chez.tiscali.fr/ENGLISH/>

De beste van de rest -- Niet iedereen kan de Hack Wedstrijd winnen, of zelfs maar 'n plaatsje in de top zeven, maar er waren talrijke moedige pogingen. De meeste hacks waren gebaseerd op Mac OS X, een paar speelden met de Mac OS X Unix kern, zoals Josef Wankerls OldSchoolEdit, wat je elk tekstbestand laat openen in de Unix editor emacs (of vi) in de Terminal.

Een paar mensen hackten het Dock, iconen die salto's maken, ronddraaien, of wegvluchten van de muiscursor. Het jonkieteam Travis Hicks en Paul Scandariato maakten ook Dock Invaders, met Clarus als verdediger van de planeet tegen icon invaders van de op dat moment actieve programma's.

Nog een jonkieteam - Andy Furnas en Noah Spies - hackten het log-on scherm van Mac OS X, zodat je eerst een ronde van het vrije bron programma TuxRacer moest spelen voordat je kon inloggen.

<http://www.tuxracer.com/>

Peter Sichel van Sustainable Softworks schreef Mac Enforcer, wat het netwerk scant en alle PC's identificeert door de MAC adressen op de ethernetkaarten na te kijken. Er waren een paar uitroepen van "Bruikbaar!" maar de mensen om me heen waren het erover eens dat er een plaats in de top vijf ingezeten had als het verbonden was geweest met PacketShaper wat Richard Ford geïnstalleerd had op het netwerk en alle PC's afkneep tot 1200 baud.

<http://www.packeteer.com/products/packetshaper/>
<http://db.tidbits.com/getbits.acgi?tbart=06595>

Sommige hacks hadden andere hardware nodig - Mike Neil schreef een editor voor het geheime Breakout. En Jorg Brown, Sean Parent, en John Shafer knoopten een paar motoren, veren en kabels aan elkaar, combineerden dit met een USB besturingskit om AniMac te maken, een geanimatroniseerde iMac die de monitor op en neer en van links naar rechts kan bewegen. En ook nog z'n tong kan uitsteken (de lade van de optische drive), en alle acties kunnen op afstand bediend worden, omdat het eigenlijk scripts waren die via Apache uitgevoerd werden.

Zevende prijs: Depth Perception -- De zevende prijs ging naar Lisa Lippincott, die een paar jaar geleden de Hack Wedstrijd won met Unfinder, een hack die toen de Undo opdracht toevoegde aan de Finder (zo'n goed idee dat Mac OS X die mogelijkheid nu heeft ingebouwd). Dit jaar was haar bijdrage Depth Perception, een hack die gebruik maakte van de Mac OS X mogelijkheid om dingen transparant te maken, je kon door een heel aantal op elkaar gestapelde vensters heen kijken daar ze zo goed als doorzichtig waren gemaakt.

Zesde prijs: Metadata -- Allon Stern, die tevens espresso serveerde aan iedereen op MacHack die een meer verfijnde cafeïne kick dan Jolt cola zocht, won de zesde prijs met Metadata, een bijtend commentaar op het domme gebruik van bestandsnaamextensies door Apple in plaats van de krachtiger informatie van maker en type. Als je Metadata draait en een bestand een nieuwe naam geeft met gebruik van de echte maker en type codes als bestandsnaamextensies, verandert Metadata het type en de maker van het bestand. Dus, als je een bestand met de naam "foo" een nieuwe naam als "foo.R*ch.TEXT" zou geven, zou het bestandstype en -maker veranderen en een BBEdit-bestand worden (dat werkt met bestanden van het type TEXT en makercode R*ch, naar de naam van de auteur - Rich Siegel).

Vijfde prijs: Clarus All Over -- De vijfde prijs ging naar het vader en zoon team van Doug en Nigel Clarke geholpen door P.D.Magnus die samen Clarus All Over maakten. Het was een hack in drie delen: een hondkoe gemaakt van Lego en geanimeerd met Lego Mindstorms om de muis aan te klikken; een stel aardige iconen en een script dat een aantal Finder iconen kon vervangen met hondkoe-georiënteerde iconen (de beste was de prullebak, omgevallen en met Clarus erin die er nog half uitsteekt); en als laatste een vreselijk leuke versie van de Power To Be Your Best tv-reclame van Apple waar Clarus tot drie keer toe probeert de muis aan te klikken.

Vierde prijs: Classic Edge -- Tony Francis en Matthew Morse wonnen de vierde prijs met Classic Edge, een hack die een beetje de spanning veroorzaakt door crashende toepassingen naar Mac OS X terugbracht. Als je het aanzet wordt er een random toepassing gelanceerd en een meerkeuzevraag gesteld. Als je het verkeerde antwoord geeft voert het een force quit uit voor die toepassing. Oeps!

Derde prijs: Load Minimizer -- De derde prijs ging naar de Load Minimizer, geschreven door Mac Murrett en Philippe Hausler. Load Minimizer probeert de belasting op een systeem grafisch zichtbaar te maken door het scherm kleiner te laten worden naar mate de belasting hoger wordt. Om de Mac zwaar te belasten (en presentatiepunten te winnen) draaiden Mac en Philippe een filmpje van Steve Ballmer, de CEO van Microsoft, midden in een wild betoog - Load Minimizer kromp meteen tot een heel klein venstertje.

Tweede prijs: NewsTracker -- Zeer uitzonderlijk, de tweede prijs ging naar een jonkie - Adam Atlas, 12 jaar oud - voor zijn programma NewsTracker. Terwijl er in het publiek werd geroepen "Bruikbaar!" en aanbiedingen voor werk werden gehoord, toonde hij een programma waarmee je verschillende websites kon bezoeken, kopregels daarvan verzamelen, en die daarna vertonen. Als je op een kopregel dubbelklikte werd de site geladen in je browser, of je kon kiezen om het in de mini-browser te laden die Adam zelf had gebouwd. Hij had zelfs een interface om te configureren welke sites te laden en hoe de HTML geïnterpreteerd moest worden om de kopregels daar te vinden. Het was indrukwekkend, goed genoeg voor de Best Yoot Hack prijs (en een fel begeerde Victor A-Trap prijs) en ik ben benieuwd wat hij volgend jaar doet.

Eerste prijs: FireStarter -- Eerste prijs was, zoals altijd, de begeerde Victor A-Trap prijs, een Victor Corporation rat trap waarvan de naam een beetje gewijzigd is met een X-Acto mes (de R en T in RAT zijn uitgesneden) om op de naam van de trap adressen te lijken die door programmeurs gebruikt worden om het classic Mac OS te corrigeren. De prijs ging naar Quinn "De Eskimo" voor FireStarter, een programma dat met QuickTime brandende vlammen tekent en dat effect verspreid naar iedere Mac die je verbindt via FireWire, dat alles zonder enige speciale software op de tweede Mac. Die Mac kan zelfs gestart worden vanaf een installatie CD, of wachten bij het Login venster. FireStarter opent rechtstreeks de video RAM van de doel Mac via de fysieke DMA (Direct Memory Access) van FireWire. Voor degenen die misschien bezorgd zijn dat het een veiligheidsprobleem zou kunnen zijn, wees niet bang - het vereist specifieke informatie over de doel Mac, en als iemand zo dichtbij jouw Mac kan komen om een FireWire kabel in te pluggen, kan ie veel kwalijker dingen doen. Gelukwens aan Quinn, die zich onderscheiden heeft met een lange carrière van programmeren voor de Mac (inclusief werk aan Internet Config, met Peter Lewis) en die Macintosh programmeurs helpt via zijn baan bij Apple's Developer Technical Support. En ja, hij heet "Quinn."

<http://www.quinn.echidna.id.au/Quinn/WWW/>

De hacks verkrijgen -- In afgelopen jaren waren de CD's met alle hacks, samen met andere artikelen en presentaties van MacHack, verkrijgbaar voor ongeveer $20, met de winst werd de MacHack van het volgende jaar georganiseerd. De organisatoren van de conferentie zijn nog niet in staat geweest om dat dit jaar te doen, maar wij zullen het vermelden in TidBITS wanneer dat gebeurt. Zelfs al ben je geen programmeur, het kan erg leuk zijn om deze hacks voor jezelf te ervaren, zelfs al moet je zelf van tijd tot tijd het geroep van "Bruikbaar!" van het publiek erbij bedenken.


Niet-winstgevende en niet-commerciële publicaties en Websites mogen artikels overnemen of een HTML link maken als de bron duidelijk en volledig vermeld wordt. Anderen gelieve ons te contacteren. We garanderen de precisie van de artikels niet. Caveat lector. Publicatie-, product- en firmanamen kunnen gedeponeerde merken zijn van hun ondernemingen.

Vorige aflevering | Search TidBITS | TidBITS Homepage | Volgende aflevering