Vorige aflevering | Search TidBITS | TidBITS Homepage | Volgende aflevering

TidBITS#576/16-Apr-01

Elf jaar - is het werkelijk al zo lang geleden dat wij met TidBITS begonnen? Adam kijkt terug naar wat er veranderde en wat hetzelfde bleef in de Macintosh-wereld. Dr. Ron Risley sluit zijn artikel over het raadplegen van je dokter via e-mail af met een paar gedachten over hoe de risico's van elektronisch communiceren zijn te beperken. Ook besteden we aandacht aan de uitgave van Mac OS X 10.0.1 en de publieke bèta van Retrospect Client voor Mac OS X.

Onderwerpen:

Copyright 2001 TidBITS Electronic Publishing. All rights reserved.
Information: <[email protected]> Comments: <[email protected]>


-> Denk je dat TidBITS interessant is voor <-
-> je vrienden, kennissen, collega's? Geef <-
-> hen de tip zich ook GRATIS te abonneren <-
-> of stuur deze aflevering naar hen door! <-


Je kunt je gratis abonneren op de Nederlandse afleveringen van TidBITS door een (blanco) mailtje te sturen naar: [email protected]. Je krijgt deze dan per e-mail toegestuurd.
Om je abonnement op te zeggen, kun je een mailtje sturen naar: [email protected].


Deze editie van TidBITS werd gedeeltelijk gesponsord door:


De Nederlandse editie van TidBITS is een letterlijke vertaling van de oorspronkelijke Engelse versie. Daarom is het mogelijk dat een deel van de inhoud niet geldt in bepaalde landen buiten de USA.

Dit nummer werd uit het Engels vertaald door:

Verder werkten mee:


MailBITS/16-Apr-01

[vertaling: PEP]

Korte netwerkonderbreking 17 april 2001 -- Normaal zouden wij ons geen zorgen maken over een korte netwerkonderbreking, maar Qwest laat weten dat zij van plan zijn om mijn 56K frame relay-verbinding uit de lucht te halen voor een software update, en wel op dinsdag 17 april 2001 van 4 tot 7 uur 's ochtends (tijdzone U.S.Pacific), dit zijn net de drukste uren van onze week. Alle db.tidbits.com diensten zijn tijdens die uren niet beschikbaar. [ACE]

Mac OS X 10.0.1 uitgebracht -- Nog maar drie weken na de eerste release van Mac OS X 10.0 brengt Apple 10.0.1 uit, een update van 4.1 MB beschikbaar via het Software Update regelpaneel van Mac OS X (dat zelf een update van 700 K vereist voordat het de 10.0.1 Update krijgt). Volgens Apple bevat het verbeteringen in ondersteuning voor USB-apparaten van derden, betere prestatie, hogere betrouwbaarheid voor algemene toepassingen en Classic-mode, betere ondersteuning voor iTunes en ondersteuning voor Secure Shell diensten (zij het voor een oudere versie dan die reeds verkrijgbaar is). [ACE]

<http://www.apple.com/macosx/>
<http://db.tidbits.com/getbits.acgi?tlkthrd=1360>

Retrospect Client publieke bèta voor Mac OS X -- Dantz Development brengt een public bèta-versie uit van Retrospect Client voor Mac OS X, waarmee het mogelijk wordt (met gebruik van een plug-in die is toegevoegd aan Retrospect 4.3) van Max OS X machines een back-up te maken naar een back-up server die draait onder Mac OS 8.x of Mac OS 9.x. Aangezien de Unix bestandspermissies verloren gaan bij alle bestanden waarvan anders een back-up gemaakt wordt vanaf een X-gebaseerde Mac naar een Mac OS 9.1, is deze publieke bèta, ondanks z'n ruwe staat, een belangrijke stap om Mac OS X gebruiksklaar te maken voor een productie-omgeving. Beperkingen zijn: geen ondersteuning voor Retrospect selecties, niet werkende notificaties en voorkeuren voor back-up servers, geen kloksynchronisatie, geen countdown waarschuwing voorafgaande aan de back-up, onvolledige ondersteuning voor UFS volumes, geen installer en de verloopdatum is 1 juli 2001. Volledig herstel vereist tevens opstarten vanaf een ander volume dan waar Retrospect Client voor Mac OS X op is geïnstalleerd. Er zijn reeds een aantal problemen onderkend op de Dantz support mailing-lijst (op dit moment de enige ondersteuningsoptie) - ik raad iedereen aan die Retrospect gebruikt voor het maken van back-ups, zich daarop te abonneren door een e-mail te sturen naar <[email protected]>. De 444K download vereist een Retrospect licentiecode of registratienummer, en je hebt een beschikbare Client-licentie nodig om in te loggen op Retrospect Client voor Mac OS X. [ACE]

<http://www.dantz.com/index.php3?SCREEN=osxclient>


What's Up, eDoc? E-mailen naar je dokter, deel 2

door Ron Risley <[email protected]>
[vertaling; JS, GH]

In een vorig artikel presenteerde ik een paar van de redenen waarom zowel artsen als patiënten voordeel zouden kunnen hebben van een ruimer gebruik van e-mail, tezamen met een paar van de problemen die inherent aan dat gebruik zijn. Deze week wil ik het hebben over een aantal maatregelen die artsen en patiënten kunnen nemen om de veiligheid te garanderen en de risico's van miscommunicatie bij correspondentie via e-mail te minimaliseren.

<http://db.tidbits.com/getbits.acgi?tbart=06392>

Wat gebeurt er al? Een paar korte richtlijnen van de American Medical Association en een meer gedetailleerde analyse door het Massachusetts Health Data Consortium hebben een begin gemaakt met het oplossen van de problemen die inherent zijn aan arts-patiënt e-mail-communicatie. Door deze regels te begrijpen en toe te passen kunnen specialisten en patiënten e-mail effectief gebruiken, welbewust van de beperkingen.

<http://www.ama-assn.org/ama/pub/category/2386.html>
<http://www.mahealthdata.org/mhdc/mhdc2.nsf/e214ac63ff65c87e852564580073a9fd/4a7c6d398962159785256759006a1113?OpenDocument>

Daarnaast zullen federale regels die bekend staan als de HIPAA (the Health Information Portability and Accessibility Act) het medisch gebruik van e-mail in de nabije toekomst waarschijnlijk flink beperken. De HIPAA zal waarschijnlijk vereisen dat patiënten een overeenkomst ondertekenen die de vertrouwelijkheidseis laat vallen voordat een arts enig deel van het dossier van een patiënt via electronische middelen kan communiceren zonder gebruik van sterke encryptie. Hoewel de nieuwe aandacht voor de privacy welkom is, werpen de regels ook een barrière op voor het gebruik van e-mail in het verbeteren van de communicatie tussen patiënt en arts en tussen artsen onderling, terwijl het aanzienlijk eenvoudiger wordt voor organisaties zoals verzekeraars, overheidsinstellingen en werkgevers om toegang te krijgen tot de medische gegevens en deze te delen.

<http://aspe.os.dhhs.gov/admnsimp/>

Persoonlijke encryptie -- Een oplossing voor de privacy-gevoelige zaken is persoonlijke encryptie. PGP (Pretty Good Privacy) is een serie programma's met publieke-sleutel encryptie die e-mail communicatiekanalen kan beveiligen. Het is gratis beschikbaar voor persoonlijk gebruik op Mac OS 8 en 9, verscheidene varianten van Windows, en Unix/Linux platformen; commerciële versies zijn ook verkrijgbaar bij Network Associates. Gratis open-source versies zijn ook beschikbaar. PGP verspreiding is beperkt tot de Verenigde Staten en Canada vanwege restricties op de export van sterke encryptie. Er is een internationale versie, PGPi, verspreid buiten de Verenigde Staten, en een volledig compatibele Gnu publieke licentie variant, Gnu Privacy Guard (GPG of GnuPG) die werkt op Mac OS X.

<http://www.pgp.com/>
<http://web.mit.edu/network/pgp.html>
<http://www.pgpi.org/>
<http://www.gnupg.org/>

Het probleem van PGP is dat het vereist dat zowel de zender als de ontvanger PGP of compatibele programma's installeren en begrijpen, sleutels genereren, en op betrouwbare wijze hun publieke sleutel distribueren. Sleutelbeheer en distributie kan erg lastig zijn. Hoewel recente versies van PGP flink verbeterd zijn in hun bruikbaarheid (en goed geintegreerd zijn met een aantal moderne e-mailprogramma's) heeft PGP nog een lange weg te gaan voordat het gebruikersvriendelijk is. Twee van mijn patiënten hebben de moeite genomen om het ook echt te installeren en te gebruiken, maar ze behoren tot een duidelijke minderheid.

<http://db.tidbits.com/getbits.acgi?tlkthrd=1044>

De guerilla-factor -- Terwijl organisaties geen haast maken om hun patiëntensystemen aan de praat te krijgen, en overheidsinstanties worstelen met het maken van ingewikkelde regulering, stormt het internet, zoals gebruikelijk, vooruit. In plaats van het bevorderen van directe communicatie van persoonlijke gegevens tussen verzekeraars en organisaties, maakt het internet het wellicht mogelijk voor patiënten en hun artsen persoonlijke gegevens terug in bezit te krijgen.

Regelmatige lezers van TidBITS herinneren zich wellicht dat ik een aantal jaren geleden de serverkriebels kreeg en mijn eigen hoekje op het Internet heb gemaakt met een kapotte PowerBook 5300cs. Een van de voordelen die ik destijds zag was dat, doordat ik een eigen server beheerde, ik er in ieder geval voor kon zorgen dat de e-mail die me door patiënten toegezonden werd niet op een commerciele server bleef hangen tot ik het oppikte.

<http://db.tidbits.com/getbits.acgi?tbart=05995>

Ik heb sindsdien een aantal oude Macs gerecycled, en mijn schroothoop server-verzameling is uitgebreid tot zes machines. Hoewel de meeste Mac OS draaien, heb ik besloten dat de veiligheids- en privacy-aspecten van medische communicatie alleen effectief afgehandeld worden door het gebruik van Secure Sockets Layer (SSL), de technologie achter beveiligde commerciële websites. Ik heb een onmogelijk krap budget, en er zijn geen gratis of goedkope SSL-servers voor Mac OS (dat is aan het veranderen door Mac OS X, maar dat vereist een dure machine). Dus ik laadde LinuxPPC op een oude Power Mac 7200 en installeerde Apache-SSL ( een proces dat, ondanks mijn ervaringen als Unix-beheerder in de jaren tachtig, mijn respect voor het gebruikersgemak van het Mac OS vernieuwde). Ik moest $125 overhandigen aan Thawte voor een 'secure server certificate' (meer dan de kosten van een complete 7200 van TidBITS-sponsor Small Dog Electronics!), maar het Guerilla Physician Project heeft nu een beveiligde server.

<http://home.netscape.com/security/techbriefs/ssl.html?cp=sciln>
<http://www.linuxppc.org/>
<http://www.apache-ssl.org/>
<http://www.thawte.com/>
<http://www.smalldog.com/>
<http://www.guerillaphysician.com/>

Wat doet het Guerilla Physician Project? Vertrouwelijkheid is erg belangrijk in de behandeling van de ziekte van Huntington, een erfelijke genetische afwijking, omdat het mogelijk is genetisch positief getest te worden zonder de symptomen te hebben. Iemand kan decennia zonder problemen leven maar evenwel geen werk vinden en geen verzekering aangaan, toch kan testen van belang zijn voor de patiënt in verband met toekomstplannen en het voorbereiden van snel ingrijpen wanneer de problemen zich voordoen. Ik heb een elektronisch communicatienetwerk opgezet voor het behandelingsteam hier van de ziekte van Huntington. Omdat het team een multi-disciplinaire groep is bestaande uit staats- en provinciale instanties en de universiteit, zou het jaren gekost hebben om alle mensen betrokken bij de informatievoorziening bij elkaar te krijgen en een systeem te laten goedkeuren voor veilige communicatie.

Ik was daarentegen in staat om het systeem in een paar weken online te krijgen door het gebruik van de Guerilla Physician server, samen met een open source bulletin board en chat software, en een vergelijkbare hoeveelheid zweet, zonder enige budgeteisen. Gebruikers van het systeem hebben niet meer nodig dan een browser voorzien van SSL, wat betekent dat ze geen speciale software hoeven te installeren op meestal streng gecontroleerde machines. In tegenstelling tot commerciële en bedrijfssystemen zijn de gegevens nooit in handen van iemand die geen gediplomeerde gezondheidszorgmedewerker is van het behandelingsteam.

<http://www.hdteam.org/>

De Guerilla Physician breidt zich uit, met nieuwe projecten om de geestelijke gezondheidszorg te helpen met integreren in diverse gebieden van landelijk Californië. Ik ben ook bezig met het coderen van een Web-gebaseerd e-mailsysteem dat patiënten en psychiaters in staat stelt te communiceren met gebruik van PGP-encryptie zonder het moeilijke en soms lastige proces te doorlopen van het installeren en het gebruik van PGP op hun eigen computers. Als dit eenmaal werkt, zal de mogelijkheid van veilige en privé gedistribueerde medische gegevens - alleen voor patiénten en hun artsen, een stap dichterbij zijn.

<http://www.risley.net/comp.comm/emr/>

De toekomst -- De recente uitgave van Mac OS X en de toenemende verspreiding van breedband internet-toegang zou wel eens de drempel kunnen verlagen zodat meer artsen in staat zullen zijn diensten als Guerilla Physician te verlenen. Geneeskunde is een vreemd vak, het kan de meest intieme persoonlijke interacties combineren met 's-werelds grootste en meest onpersoonlijke organisaties. Mijn hoop is dat de verdelende kracht van het internet gebruikt wordt om privacy te herstellen in plaats van het te compromitteren.

[Ron Risley is huisarts, psychiater, voormalig communicatie-ingenieur en onverbeterlijke hacker, die zijn vak beoefent in Sacramento, California.]


TidBITS gaat naar elf

door Adam C. Engst <[email protected]>
[vertaling: AV, JV, JG, TK, MSH, JB]

Vandaag begint ons elfde achtereenvolgende jaar van publicatie, wat ons eindelijk het recht geeft de beroemde Spinal Tap quote te gebruiken, "These go to eleven." Vorige jubileumartikelen gingen over onze geschiedenis, motivaties ("TidBITS Nets Ninth Anniversary") en de lessen die we de afgelopen tien jaar hebben geleerd ("Lessons from Ten Years of TidBITS").

<http://db.tidbits.com/getbits.acgi?tbser=1166>

Om de lat dit jaar wat hoger te leggen, besloot ik door de uitgaven van tien jaar geleden heen te spitten. We hadden toen de kans om de scherpe randjes van het eerste jaar van publicatie af te halen. Ik was het meest nieuwsgierig naar hoe dingen de afgelopen tien jaar zowel veranderd als hetzelfde gebleven zijn. Terwijl ik lees komen de namen van mensen, producten en bedrijven als een stortvloed terug. Hier zijn een paar van de hoogtepunten van dat jaar voor TidBITS en de Macintosh-industrie, met een enkele gedachte over hoe sommige van de toenmalige veranderingen effect hebben in de wereld van vandaag.

Als je zo door de geschiedenis wilt bladeren (en ik daag andere publicaties uit om hun gehele uitgave-geschiedenis online beschikbaar te stellen), is de makkelijkste methode het downloaden van al onze setext bestanden vanaf ftp.tidbits.com en die door te lezen met Easy View (Easy View is in geen jaren bijgewerkt, maar het is nog steeds functioneel en snel op mijn Power Mac G4 met Mac OS 9.1). Anders kun je altijd nog terugdenken aan waar je was in april 1991 terwijl je verder leest.

<ftp://ftp.tidbits.com/issues/>
<ftp://ftp.tidbits.com/misc/easy-view-262.hqx>

Veranderingen in TidBITS -- De meeste opvallende verandering was wel hoe kort onze artikelen en uitgaven waren en hoe lijken op de discussies die we nu in TidBITS Talk houden. In het bijzonder, de MailBITS-sectie die we nu gebruiken voor korte nieuwsflitsen werd toen gebruikt voor lezerspost. Recensies waren ook veel korter, alhoewel we de neiging hadden die zelfstandig te publiceren in plaats van in onze reguliere uitgaven. Uiteindelijk wist ik ook weer waarom we onze artikelen langer maakten.

Toen Tonya en ik TidBITS begonnen, schreven we de artikelen als korte nieuwsberichten. Ik bleek bijzonder moeilijk mijn commentaar voor me te kunnen houden, maar in 1991 en 1992 wist ik nog niet zo veel van de Macintosh en de industrie. Ik wilde alles wel proberen en experimenteerde veel meer dan vandaag, maar miste gewoon achtergrondgegevens om de artikelen mee te vullen. Meer bewijs voor mijn onwetendheid is de frequentie waarmee ik fouten maakte en ze in de volgende uitgave weer corrigeerde. Nu ik dit al elf jaar doe, is de informatie die ik op kan roepen over bijna elk onderwerp sterk gestegen, dit maakt het makkelijker om interessante details toe te voegen. Fouten worden natuurlijk nog steeds gemaakt, maar onze redactionele bekwaamheid en kennis van feiten zijn bijzonder verbeterd.

De schaarsheid van informatie speelde ook een rol. Dit was voor de opkomst van het web en ik haalde mijn informatie uit persoonlijke e-mail, discussielijsten zoals de Info-Mac Digest, nieuwsgroepen, discussies bij AOL, vakpublicaties zoals MacWEEK en InfoWorld en specificaties die ik ophaalde bij Macworld Expos. Met over het algemeen incomplete informatie, was het moeilijker om lange stukken te schrijven en makkelijker om fouten te maken. Geruchten speelden een grote rol, omdat echte informatie schaars was en de online wereld nog niet groot genoeg om de interesse van Apple te wekken. Alles was kleiner en simpeler, met minder modellen van de Mac, minder software, minder bedrijven en vele miljoenen minder Macintosh-gebruikers. Ik was bijzonder aangedaan door hoe we een commentaar soms aan een bepaalde lezer richtten en eens een notitie doorgaven over drie Macs die gestolen waren uit een warenhuis in Maryland. Ik bedenk liever niet hoeveel Macs er de laatste tien jaar zijn gestolen.

Een andere factor was ons publicatiemedium - een HyperCard stack die zichzelf samenvoegde met een archief van vorige uitgaven. Lezen in HyperCard was een beetje onhandig, dus wisselden we naar setext (structure enhanced text) formaat in TidBITS-100, waarna de uitgaven definitief veel groter werden.

<http://db.tidbits.com/getbits.acgi?tbart=03282>

Persoonlijke & personele veranderingen -- We hebben altijd geprobeerd TidBITS op een persoonlijke manier te organiseren, want dat is de manier waarop we met de wereld omgaan, en persoonlijk commentaar in TidBITS-afleveringen van 1991 en 1992 riep vele herinneringen op. Dit waren belangrijke jaren voor ons: Tonya en ik trouwden in juni 1991; we verhuisden van Ithaca, New York, naar Seattle in augustus 1991; ik ging naar mijn eerste Macworld San Francisco in januari 1992. Hoe ik schreef over de verhuizing en Macworld, ik was een stuk jonger en sulliger. Ik was ook bang, hoewel ik niet denk dat dat te merken was, en ik was wanhopig aan het proberen mezelf te bewijzen.

Al die veranderingen maakten het een spannende tijd. We waren jong en onverwoestbaar, maar we hadden niet veel geld. Mijn voornaamste reddingslijn bleek het internet (via een 2400 bps modemverbinding naar een UUCP systeem geleid door iemand die later hielp Northwest Nexus op te starten, onze huidige ISP). TidBITS gaf me iets om me op te concentreren in een tijd dat ik dat nodig had. Toen startte ik het bijdragenprogramma zodat TidBITS geld kon gaan genereren. Toen ik onze eerste sponsors aankondigde in juli 1992, was TidBITS een van de eersten die adverteren naar het internet bracht. Als we dat idee toen hadden gepatenteerd, hadden we misschien nu ook bankroet kunnen gaan.

Het duurde jaren voordat het bijdragenprogramma het huidige niveau had, maar doordat ik bij TidBITS bleef in 1991 en 1992 kreeg ik voldoende bekendheid en vertrouwen in mijn schrijfkwaliteiten wat leidde tot de eerste editie van 'Internet Starter Kit for Macintosh' in 1993. Hierna volgde een reeks van goedverkopende boeken, die onze levens behoorlijk veranderden, honderdduizenden mensen het internet op hielpen, en niet toevallig het aantal TidBITS-lezers deed toenemen.

Naast het navelstaren was ik ook verrast door het grote aantal mensen dat betrokken is bij TidBITS en die we nog kennen uit die dagen. Redacteur Mark Anbinder is er vanaf het begin bij, en hij leidde TidBITS door de tijd toen ik geen goede internetverbinding had in Seattle (we klagen nu misschien over trage DNS veranderingen, maar in 1991 duurde het een maand voordat de UUCP maps waren bijgewerkt). Redacteur Matt Neuburg schreef voor het eerst voor ons in TidBITS-095, een recensie van Eastgate Systems' hypertext bewerker Storyspace. En Glenn Fleishman, waarmee we later NetBITS startten, verscheen ook voor het eerst in 1991 en 1992. Een aantal andere namen uit die jaren - Marshall Clow, Edward Reid, Mark Nagata, Paul Durrant, Larry Rosenstein - verschijnen nog vaak in TidBITS Talk.

TidBITS diensten -- Deze dagen verstrekken wij veel internet-diensten, van onze website tot onze database van artikelen die doorzocht kan worden, en we hebben een systeem ontwikkeld dat deze taken over acht verschillende Mac's verdeeld. In 1991 verdeelden we TidBITS nog niet eens via een mailing-lijst, maar alleen via nieuwsgroepen en het Info-Mac Archief.

Toen, met het nummer dat samenviel met mijn 24ste verjaardag, kondigde ik een e-mailgebaseerde file server aan die liep via het UUCP programma uAccess van ICE Engineering. Je kon een e-mail bericht in een speciaal formaat sturen naar een fileserver adres en dat zou het bestand naar jou terugsturen via e-mail.

<http://db.tidbits.com/getbits.acgi?tbart=03328>

Ik had toen slechts een 2400 bps modem, dus ik kon geen nummers serveren of een mailing-lijst via uAccess beheren. Een korte tijd daarna echter bood Alvin Khoo van Simon Fraser University aan om een mailing-lijst te hosten voor TidBITS. De belangstelling voor abonnementen overweldigde bijna onmiddellijk de bij hem thuis ontwikkelde mailing-lijst server, en binnen een maand bood Mark Williamson van Rice University aan om onze lijst te hosten op de LISTSERV van Rice. Een paar weken daarna besloten de systeemadministratoren bij Simon Fraser dat ze niet op de lijst van Alvin wilde passen en dus verhuisden we iedereen naar de Rice LISTSERV, waar we bleven totdat we onze eigen server op zijn gaan zetten met ListSTAR in 1996. Interessant is dat negentien mensen die op TidBITS geabonneerd waren in de korte tijd dat het bij Simon Fraser was, vandaag nog steeds TidBITS ontvangen via die abonnementen.

Vooruit kijken vanuit 1991/1992 -- Alhoewel tien jaar een lange tijd is weerklinken veel van de oude TidBITS-thema's vandaag nog steeds. Ook in 1991 benadrukten we het belang van back-up's, met recensies van Retrospect en DiskFit Pro. Andere terugkerende onderwerpen zijn het gebruik van meerdere monitors, nieuws over digitale camera's, HyperCard (de International HyperCard Gebruikers Groep probeert Apple te overtuigen een Carbon-versie te maken voor Mac OS X), Mac OS tips, en advies bij het doneren van oude computers.

<http://homepage.mac.com/iHUG/>

Het deed me ook plezier te zien dat TidBITS aandacht had voor internationale aangelegenheden omtrent Apple en de Macintosh. We werkten met beperkte middelen en teams van vrijwilligers die vertaalden waren er niet, maar sommige van onze lezers droegen bij met nieuws uit andere landen en hielpen ons met de internationale verdeling.

<http://db.tidbits.com/getbits.acgi?tbart=03374>

Sommige onderwerpen hadden meer te maken met wensen dan met de realiteit. Draadloos netwerken dook een paar keer op omdat Apple overhoop lag met de FCC over een draadloos spectrum voor Data-PCS, en kort daarop volgden enkele andere nieuwtjes. Het is wel jammer dat het heeft geduurd tot juli 1999, toen Apple de AirPort-producten uitbracht, alvorens draadloos netwerken voor de meeste gebruikers werkelijkheid werd.

<http://db.tidbits.com/getbits.acgi?tbart=03526>
<http://db.tidbits.com/getbits.acgi?tbart=03502>

Een minder leuke herinnering is een artikel uit 1992 waarin ik de basis van preemptive multitasking, beschermd geheugen, multi-threading, en dynamische link libraries uitleg, en speculeerde dat Apple deze features tegelijkertijd met de overgang naar de PowerPC in het Mac OS zou opnemen. Shared libraries en multi-threading hebben we nu al wel een tijdje in het Mac OS, maar het heeft acht jaar en ontelbare doodlopende straatjes gekost voor Apple preemptive multitasking en beschermd geheugen in Mac OS X introduceerde. Dit had veel eerder gekund - alle doodgeboren opties faalden door fouten in management en leiding, en niet door overweldigende technische problemen. Bovendien hebben we Mac OS X te danken aan het agressieve management van Steve Jobs. Na de overschakeling naar de PowerPC kon geen enkele andere CEO van Apple de moed opbrengen om ontwikkelaars te dwingen hun applicaties voor een nieuw Mac OS te herschrijven of zelfs te hercompileren.

<http://db.tidbits.com/getbits.acgi?tbart=03180>

Het grootste verhaal voor TidBITS in 1991 en 1992 was het probleem met de 24-bit ROM dat begon in mei 1991. Door de ROM-chips in de SE/30, IIx, en de IIcx waren deze machines beperkt tot 16 MB RAM, zelfs al verkondigde de reclame van Apple dat ze 128 MB konden adresseren (RAM kostte toen ongeveer $40 per MB, in vergelijking met 35 cent per MB nu). Jim Gaynor (toen nog bij Ohio State) begon een mailing-lijst om het probleem te bespreken, maar door het beleid van zijn werkgever moest hij deze lijst al gauw opdoeken, waarna ik uiteindelijk een open brief aan Apple coördineerde waarin we een verklaring voor het ROM-probleem vroegen. Ik verzamelde 576 handtekeningen en stuurde de brief naar Apple. Resultaat: nul. (Zie je? Sommige dingen zullen nooit veranderen.) Tegen juni had Connectix het probleem opgelost met MODE32. Aanvankelijk kostte MODE32 $170, maar tegen september was Apple genoodzaakt - deels door de dreiging van juridische processen - MODE32 in licentie te nemen van Connectix, het gratis te verdelen, officieel te ondersteunen, en zelfs de mensen die het eerder hadden gekocht, terug te betalen. Dit was een behoorlijk fiasco, en als je denkt dat dit tegenwoordig niet meer kan gebeuren, denk dan maar even aan de problemen met de recente firmware-update, waarbij een onafhankelijke ontwikkelaar in de bres is gesprongen en de RAM-problemen die Apple had moeten voorzien, heeft opgelost.

<http://db.tidbits.com/getbits.acgi?tbser=1193>

Vooruitziende blik? Sommige feiten van de huidige informaticawereld verschenen eerst in fictievorm in TidBITS. Zo verzon ik bijvoorbeeld een artikel over een distributed computing product (compleet met een opmerkelijk bekende reclameslogan voor een supercomputer) in ons aprilgrapnummer van 1991 en volgde dit op met discussies in twee latere nummers over hoe dit niet volledig fictie was. Tegenwoordig is er het project SETI@home (en vele andere) die werken met computer-resources van overal ter wereld.

<http://db.tidbits.com/getbits.acgi?tbart=03580>
<http://db.tidbits.com/getbits.acgi?tbart=03573>
<http://db.tidbits.com/getbits.acgi?tbart=03534>

Het 1 Aprilgrap nummer in 1991 was goed (het voorspelde ook dat IBM Lotus zou kopen, dat gebeurde vier jaren later), maar net zo blij was ik met onze 1992 grap. Ik schreef over de op modem gebaseerde remote backup met behulp van Retrospect, iets wat op het Internet heel gewoon geworden is met recente versies van Retrospect en de BackJack service. Ik sprak ook over hoe Microsoft zijn applicaties zou omzetten naar het NeXT besturingssysteem, dat is min of meer realiteit geworden met de Carbon-versie van Internet Explorer 5.1 voor Mac OS X. En in een artikel over een komende Finder-vervanger van derden suggereerde ik dat alias-maken gerealiseerd zou kunnen worden door gebruik van een extra toets bij het slepen (hallo!), dat een gestandariseerde bestandsdialoog een overzichtsbeeld zou geven (veel lijkend op wat later verscheen in Apple's Navigation Services), en dat er "super mappen" zouden zijn, dat lijkt een beetje op Mac OS X's pakketten (verzamelingen van bestanden die de gebruiker ziet als een enkel bestand).

<http://db.tidbits.com/getbits.acgi?tbart=03157>
<http://db.tidbits.com/getbits.acgi?tbart=03158>
<http://db.tidbits.com/getbits.acgi?tbart=03159>

Grafgezang, "Nooit meer" -- Al zijn veel technieken, produkten en bedrijven verder ontwikkeld naar de huidige tijden, anderen zijn de weg kwijt geraakt. Het duidelijkst was dat op Macworld Boston in Augustus 1991, bijna ieder daar genoemd produkt overleed lang geleden. Herinner je je de Lotus Jazz, Claris Resolve, More After Dark, Abaton InterShare, Spectre, Hand-Off II, Outbound Macintosh laptops, en de NewTek Video Toaster?

<http://db.tidbits.com/getbits.acgi?tbiss=76>

We schreven vaak over compressiesoftware, in 1991 waren immers de compressie-oorlogen. Harde schijfruimte was duur, compressie hielp de weinige ruimte die je had te behouden. Archiveringsprogramma's zoals Aladdin's StuffIt Deluxe, Bill Goodman's Compact Pro, Salient's DiskDoubler, en Alysis's SuperDisk waren de eerste golf, spoedig gevolgd door transparante compressieprogramma's, die op een onderliggend niveau werkten, zoals Salient's AutoDoubler, Aladdin's SpaceSaver, Alysis's More Disk Space, en Golden Triangle's driver-level DiskSpace. Snelheid en mate van vernieuwing op dit gebied getuigde van krachtige competitie. Maar toen de prijzen van harde schijven daalden en de capaciteit toenam (we schreven toen over een $200 88 MB SyQuest en 90 MB Bernoulli schijven, nu kost een 80 GB IDE harde schijf ongeveer hetzelfde bedrag), snelheids- en compatibiliteitseisen voor transparante compressieprogramma's leidden tot het uitsterven ervan. Van alle bedrijven en produkten blijft alleen Aladdin met StuffIt Deluxe actief.

Tien jaar geleden, vormden virussen een veel groter probleem op de Mac dan vandaag de dag het geval is, en ik ben blij dat we niet gedwongen geweest zijn om over de laatste virussen te schrijven zoals sommige PC-publicaties wel gedaan hebben. Dat is vooral te danken aan het ontbreken van nieuwe gevaarlijke virussen in de Macintosh-wereld (hardnekkige macrovirussen blijven het grootste probleem vormen) en aan het feit dat anti-virusprogramma's nu zichzelf automatisch kunnen updaten, terwijl in 1991 elk nieuw virus een revisie van de hele anti-virussoftware betekende, zoals het geval was bij John Norstad's respectabele Disinfectant.

Tenslotte schreven we in 1991 ook regelmatig over koopjes, speciale aanbiedingen en ongewone bundelingen. Dat was toen zinvol omdat er weinig andere bronnen waren die konden berichten over nieuwe aanbiedingen vooraleer deze verstreken waren. Geleidelijk aan lieten we die berichten verdwijnen uit TidBits, omdat het aanvoelde alsof we gratis reclame maakten voor verkopers, en het aantal aanbiedingen bleef toenemen. In oktober 1995, startten we een zusterpublicatie die we DealBITS doopten, bestaande uit niets anders dan speciale aanbiedingen, maar we waren verscheidene jaren vooruit op onze tijd en het was niet echt ons vakgebied - een veel beter resultaat wordt nu bereikt door onze vrienden bij dealmac.

<http://db.tidbits.com/getbits.acgi?tbart=01306>
<http://www.dealmac.com/>

Evolutie -- Hoewel het nuttig kan zijn om aandacht te besteden aan geschiedenis en er lessen uit te trekken, is het zeker niet de bedoeling om in het verleden te leven. Als je nu leest wat er tien jaar geleden precies gaande was in de Macintosh-industrie, dan zie je dat het doel, toen en nu, het vooruit stuwen van het Macintosh-platform was. Natuurlijk kunnen er zich haperingen voordoen, misstappen gezet worden, en zelfs doodlopende wegen ingeslagen worden, maar er is altijd al die drang geweest om te verbeteren, te verfijnen en om nieuwe manieren te ontdekken om met de computer om te gaan. Het is logisch dat er mensen afvallen, of een ander pad gaan volgen, maar op dit moment is de Macintosh-industrie groter en levendiger dat ooit sinds de oprichting van TidBITS in 1990. Mijn diepe hoop is dan ook dat de Macintosh-gemeenschap van vandaag het platform op een actieve en constructieve manier vooruit zal helpen om zo in de toekomst van de Macintosh het eerste en beste platform te maken voor personal computing.


Niet-winstgevende en niet-commerciële publicaties en Websites mogen artikels overnemen of een HTML link maken als de bron duidelijk en volledig vermeld wordt. Anderen gelieve ons te contacteren. We garanderen de precisie van de artikels niet. Caveat lector. Publicatie-, product- en firmanamen kunnen gedeponeerde merken zijn van hun ondernemingen.

Vorige aflevering | Search TidBITS | TidBITS Homepage | Volgende aflevering