Vorige aflevering | Search TidBITS | TidBITS Homepage | Volgende aflevering

TidBITS#550/09-Oct-00

Microsoft Office - je kunt er van houden of je kunt het haten, deze enorme gorilla van de Macintosh software-wereld. Deze week komt Office 2001 uit en de nieuwste versies van Word, Excel en PowerPoint worden nu geleverd met Entourage, dat in dit nummer door Contributing Editor Matt Neuburg uitgebreid gerecenseerd wordt. Verder bekijken we deze week de mogelijke redenen voor de waardevermindering van de aandelen van Apple en merken we op dat het Amerikaanse Supreme Court geweigerd heeft de Microsoft antitrust zaak te behandelen.

Onderwerpen:

Copyright 2000 TidBITS Electronic Publishing. All rights reserved.
Information: <[email protected]> Comments: <[email protected]>


-> Denk je dat TidBITS interessant is voor <-
-> je vrienden, kennissen, collega's? Geef <-
-> hen de tip zich ook GRATIS te abonneren <-
-> of stuur deze aflevering naar hen door! <-


Je kunt je gratis abonneren op de Nederlandse afleveringen van TidBITS door een (blanco) mailtje te sturen naar: [email protected]. Je krijgt deze dan per e-mail toegestuurd.
Om je abonnement op te zeggen, kun je een mailtje sturen naar: [email protected].


Deze editie van TidBITS werd gedeeltelijk gesponsord door:


De Nederlandse editie van TidBITS is een letterlijke vertaling van de oorspronkelijke Engelse versie. Daarom is het mogelijk dat een deel van de inhoud niet geldt in bepaalde landen buiten de USA.

Dit nummer werd uit het Engels vertaald door:

Verder werkten mee:


MailBITS/09-Oct-00

[vertaling: JG, HvH]

Hoogste Rechtbank zegt nee tegen verhaast Microsoft-beroep -- Op 26-Sep-00 weigerde de Hoogste Rechtbank in de U.S. een verhaast beroep te horen van de Microsoft antitrust-rechtszaak, en liet de zaak dus over aan het U.S. " Court of Appeals". Het besluit wordt rondom gezien als een procedure-overwinning voor Microsoft in de langlopende antitrust-rechtszaak, omdat het U.S. Court of Appeals historisch ten voordele van Microsoft besloten heeft in tal van eerdere rechtszaken. Op de lange duur kan de beslissing van de Hoogste rechtbank nog een jaar of meer toevoegen aan de totale lengte van het antitrust-rechtsgeding omdat het Appeals Court waarschijnlijk geen beslissing zal maken voor begin 2001, en dan zou de rechtszaak toch nog naar de Hoogste Rechtbank kunnen gaan of terug naar U.S. Streek-rechter Thomas Penfield Jackson - in ieder geval is een uiteindelijke oplossing onaannemelijk tot op een of ander tijdstip in 2002.

Afgelopen april vond Rechter Jackson dat Microsoft U.S. antitrust-wetten geschonden had en gaf het bevel dat de zaak in afzonderlijke bedrijven opgedeeld zou worden. Microsoft ging onmiddellijk in beroep over het oordeel en in juni verzocht Rechter Jackson de Hoogste Rechtbank het beroep van Microsoft onmiddellijk te horen, daarbij het Appeals Court voorbijgaande, op basis van het feit dat de rechtszaak direct betrekking had op een grote, snel veranderende sector van de U.S.-economie. De complete tekst van het besluit is verkrijgbaar via de San Jose Mercury News; je kan ook TidBITS' volledig verslag van de Microsoft antitrust onderwerpen nakijken. [GD]

<http://www.mercurycenter.com/business/microsoft/trial/filings/sc092600.htm>
<http://db.tidbits.com/getbits.acgi?tbser=1152>

Enquêteresultaten: Je leven lang één adres? In TidBITS-549, gaven we een overzicht van de nieuwe XNS-technologie, die geïntroduceerd werd door het besturend blok XNSORG, en vroegen of mensen dachten dat XNS zou slagen. De enquête vergaarde niet zo veel antwoorden als normaal - gedeeltelijk omdat het moeilijk is iets te evalueren waarvan je net op de hoogte bent gebracht - maar 61 procent van diegenen die antwoordden dachten dat XNS het op de duur zou halen. Interessant genoeg waren TidBITS-lezers voorzichtiger dan de lezers van ZDNet's AnchorDesk, waarvan 83 procent het er mee eens waren dat het XNS-idee een "natural born killer" was. Wij hopen dat van harte: elk ding dat alleen maar de helft van de voordelen van XNS kan bezorgen en het on-line privéleven van gebruikers beschermt zou iets goeds moeten zijn. Bespreking op TidBITS Talk hebben over het algemeen geholpen sommige kanten van de verrijkende bekwaamheden en mogelijkheden van XNS op te helderen. De discussies zijn nu verhuisd naar de XNS Talk list met XNSORG als gastheer. [GD]

<http://db.tidbits.com/getbits.acgi?tbpoll=59>
<http://db.tidbits.com/getbits.acgi?tbart=06133>
<http://www.xns.org/>
<http://cgi.zdnet.com/zdpoll/question.html?pollid=19294&action=a>
<http://www.zdnet.com/anchordesk/stories/story/0,10738,2631773,00.html>
<http://db.tidbits.com/getbits.acgi?tlkthrd=1172>

Enquête-voorbeschouwing: Kies jij voor Office? Microsoft heeft Office 2001 uitgebracht: de nieuwste versies van Word, Excel en PowerPoint, de vooraanstaande applicaties voor zakelijk gebruik voor de Macintosh. In deze aflevering bespreekt TidBITS-medewerker Matt Neuburg Entourage, de nieuwe e-mail en personal information manager van Office 2001, maar wij besloten te vragen: Ben jij van plan Microsoft Office 2001 of de upgrade te kopen, en zo ja waarom? Ben je verleid door de nieuwe mogelijkheden, de reparaties, of de verbeteringen? Moet je de upgrade kopen omdat je werkgever standaard met Microsoft Office werkt? Ben je niet van plan de upgrade aan te schaffen? Stem vandaag nog op de TidBITS home page! [GD]

<http://www.tidbits.com/>


Apple-aandeel zakt, angsthazen in paniek

door Adam C. Engst <[email protected]>

Wanneer we een week vrijaf nemen zijn we altijd bang dat we uiteindelijk evenveel werk als altijd moeten verzetten om al het nieuws te kunnen blijven volgen. Maar vorige week sloeg alles de records door de mediaslachting die volgde op Apple's waarschuwing op 28 september dat de kwartaalomzet 6 tot 9 procent lager zou zijn dan werd verwacht, en dat de winst (voor aftrek van investeerderswinst) zo'n 33 procent lager zou zijn. (Apple zal de werkelijke cijfers 18 oktober bekendmaken.) De markt reageerde nogal heftig, onmiddellijk kelderde de prijs van Apple's aandeel van ongeveer $53 naar $25 en daar bleef het de hele week schommelen (het sloot vandaag af op $21.75, een nieuw dieptepunt sinds 52 weken).

<http://www.apple.com/pr/library/2000/sep/28q4.html>

Waardoor wordt Apple's snelle en grote waardedaling veroorzaakt? Apple's CFO Fred Anderson wijtte de niet nagekomen belofte aan een wereldwijde terugval in de verkoop, tegenvallende verkoop aan het onderwijs in september en aan de traag op gang komende verkoop van de Power Mac G4 Cube.

De wereldwijde terugval in verkoop wordt ook genoemd door Intel en Dell in soortgelijke waarschuwingen waardoor ook hun aandelen in waarde daalden. Als dit waar is zou dat schadelijk kunnen zijn voor de gehele bedrijfstak. Daarbij komt dat Apple dit kwartaal de gehele productlijn heeft vernieuwd. De onzekerheid en leveringsproblemen die bij zo'n omschakeling horen hebben zeker niet geholpen. De dual-processor Power Mac G4's hebben waarschijnlijk ook verwarring gesticht; misschien dat mensen eerst willen zien hoe Mac OS X zich gedraagt op de dual G4 processors voordat ze een nieuwe machine aanschaffen.

Waarom Apple minder aan het onderwijs verkocht is duidelijker. Scholen kopen over het algemeen computers voordat de lessen starten in augustus en september. Apple verkoos echter de nieuwe iMac-modellen midden juli tijdens de Macworld Expo uit te brengen. Daardoor was de iMac minder goed verkrijgbaar voor en kort na de introductie. Daarbij komt nog dat de goedkoopste iMac pas half september leverbaar was. Ook rond die tijd bracht Apple de nieuwe iBook-modellen uit, die deels bedoeld zijn voor de onderwijsmarkt. De verkoop onder studenten zal nu wel aantrekken, maar je kunt scholen moeilijk verwijten dat ze niet tot de kerstvakantie hebben gewacht voor de aanschaf van nieuwe systemen.

In juli zeiden we het al (zie "Wordt vernieuwing heel gewoon" in TidBITS-540), de G4 Cube, duurder dan een vergelijkbare Power Mac G4, is nu gewoonweg te duur. Apple verwachtte natuurlijk dat de G4 Cube, stijlvol en geluidloos, wel voor extra opbrengsten zou zorgen maar die hoop is de bodem ingeslagen. Een prijsdaling voor de kerst zou soelaas kunnen bieden. Denk eraan dat Apple voorafgaand aan de uitgave van de G4 Cube niet te klagen had; dus zolang de andere producten goed blijven verkopen is de tegenvallende verkoop van de G4 Cube geen reden tot paniek.

<http://db.tidbits.com/getbits.acgi?tbart=06050>

Apple's waarschuwing is natuurlijk geen goed nieuws, maar Wall Street heeft overdreven gereageerd. Apple maakt echt geen verlies dit kwartaal. Van het bedrijf wordt in feite een winst verwacht in de orde van zo'n 110 miljoen dollar, de mogelijke verkoop van aandelen in ARM Holdings plc., wat het bedrijf de laaste zes kwartalen steeds deed, niet inbegrepen. De reactie is slechts het gevolg van een botsing tussen de winst- en omzetverwachtingen van analisten en de werkelijkheid. Apple heeft $4 miljard in kas en een betrouwbare productlijn, dus sombere voorspellingen in de media over een doodsspiraal zijn slechts sensatiebeluste praatjes.


Entourage: De grote rondleiding

door Matt Neuburg <[email protected]>
[vertaling: LmR, DPF, JB, GH, AV, MK, PEP]

De naam suggereert dat je een reizende rijkaard bent, omgeven door met palmbladen wuivende volgelingen die je weg plaveien, details voor je regelen, wachten op jouw wensen en adorerende menigten op een afstand houden. Microsoft Entourage maakt weliswaar geen vliegtuigreservaties, bereidt geen martini's en sluist geen mooie groupie je hotelkamer binnen, maar deze nieuwe aanwinst voor Microsoft's business productivity applicaties is wel gelijk aan een hele schare bedienden die e-mail, een nieuwslezer, contact management, een agenda, een "te doen"-lijst, geheugensteuntjes, en diverse aantekeningen bij elkaar brengt onder een dak waarbij de verschillende functies opvallend goed met elkaar samen kunnen werken en tevens met de andere programma's van Office 2001.

<http://www.microsoft.com/mac/products/office/2001/preview/entourage_preview1.asp>

Uit de kleren! -- Entourage's hoofdvenster heeft standaard een driedelige panelenstructuur. Links is er een scrollable lijst met mail-mappen; als je er op een klikt, dan verschijnt het bericht in het paneel rechtsboven; klik op een message listing, en het bericht daarvan verschint in het paneel rechtsonder. Ik vind deze manier van het gebruik van Entourage, die ik de "enkelvoudige-klik" manier noem, onhandig en frustrerend. Ik voel me als een toeschouwer die achter een pilaar zit bij een ballet-uitvoering en die de hele tijd heen en weer moet bewegen om een deel van het podium te kunnen zien.

Dit is echter niet de enige manier om Entourage te gebruiken. Ten eerste kan je de tekstpanelen onderdrukken. (Je kan ook de mappenlijst onderdrukken maar dit zou niet slim zijn daar je jezelf dan het navigeren absoluut onmogelijk heb gemaakt - Entourage heeft geen apart mappenlijstvenster of -menu.) Ten tweede: bijna alles -behalve de mappenlijst- kan worden geopend als een apart venster. Op deze manier volg je de "dubbelklik"-manier. Verbreed de mappenlijst zodat je de volle breedte kan zien. Om een mail-map te gebruiken moet je dan op de listing dubbelklikken om een apart berichtenlijstvenster te openen. Om een bericht te lezen moet je dubbelklikken op de listing om een apart berichtenvenster te krijgen. Ik ben een voorstander van deze Eudora-achtige manier. Anderen vinden misschien de eerste methode handiger, of een combinatie. In ieder geval is de flexibiliteit verfrissend.

Mail-mappen zijn niet de enige dingen die in het mail-mappenvenster genoemd worden. Usenet-nieuwsservers en nieuwsgroepen waar men een abonnement op heeft verschijnen hier ook; en er zijn onderdelen voor je adressenboek, agenda, te-doen lijst (met de naam Tasks), aantekeningen, en eigen beeldinstellingen (opgeslagen zoekopdrachten). Ook deze onderdelen kunnen aan de rechterkant van het hoofdvenster verschijnen, of als apart venster.

Geen regen en geen sneeuw -- Niets, zelfs mijn tekstverwerker niet, is zo cruciaal voor mij en zo aanwezig in mijn dagelijkse activiteiten als e-mail. Ik begon daarom met de nodige angst aan ultieme opoffering voor dit artikel: volledig overgaan van Eudora naar Entourage. Mijn vrees was echter ongegrond. De overgang verliep vrijwel pijnloos; Entourage vroeg van welk programma gegevens geïmporteerd moesten worden, was vervolgens een uur bezig met het kopiëren van al mijn Eudora-berichten, signatures en adresboekgegevens naar zichtzelf, en deed dat perfect. Het importeren van mijn verschillende e-mail-persoonlijkheden was iets minder succesvol omdat sommige instellingen niet meekwamen, en alhoewel de basisdelen van mijn filters wel meekwamen waren er een aantal dingen die aangepast moesten worden (ik moet wel zeggen dat dat flink eenvoudiger was dan ze opnieuw handmatig aan te maken). Ik maak me nog steeds een beetje zorgen over hoe ik naar Eudora terug kan gaan; sommige dingen, zoals signatures, vereisen misschien wat scripts. Het terugplaatsen van een postbus is eenvoudig: sleep het naar het bureaublad, verander het type in TEXT, voer een eenvoudige zoek-en-vervang operatie uit om ieder bericht een juiste introductieregel te geven en hoppa, Eudora herkent het als een postbus.

Ik moet zeggen dat Entourage behoorlijk overeenkomt met mijn manier van werken met e-mail. Nieuwe berichten vind je in de Inbox map, en 'rules' (filters) kunnen ze automatisch naar andere mappen verplaatsen indien je dat wenst. Ik kan een antwoord naar de afzender sturen, naar alle geadresseerden, een bericht doorsturen (op verschillende manieren); het veranderen van geadresseerden is eenvoudig; het quoten van voorafgaande berichten is eenvoudig en elegant. Ik kan een uitgaand bericht direct versturen, het in de Outbox map opslaan voor latere verzending of het in de Drafts-map stoppen zodat ik het later nog kan bewerken. Verstuurde berichten komen in de Sent Items map terecht, maar je kunt ze ook merken of ze automatisch ergens anders naar toe kopiëren. Verwijderde berichten gaan naar de Deleted Items map totdat je ze echt expliciet weggooit. Ik kan een bericht als ongelezen merken en ik kan berichten eenvoudig tussen mappen verplaatsen. Ik kan verschillende accounts bijhouden met verschillende standaard-signatures en headers. Ik kan alle headers laten tonen, of de HTML-broncode als ik dat wil. Verder kent Entourage een aantal gereedschappen voor het formatteren en oppoetsen van zowel tekst-mails als HTML-mails. Om kort te gaan biedt Entourage alle gereedschappen die ik nodig heb voor mijn communicatiebehoeften en nog foutloos ook.

Er zijn zelfs dingen in Entourage die ik beter vind dan in Eudora. Een bericht heeft een eigen historie; ik zou bijvoorbeeld "Je hebt dit bericht beantwoord op die-en-die datum" naast een bericht kunnen zien staan met een hyperlink naar dat antwoord. Iedere berichtenlijst kan snel gefilterd worden door een veld helemaal rechts bovenin, dus wanneer je de berichten in de Inbox wilt beperken tot die die gestuurd zijn door Adam Engst, dan kan dat. Signatures worden zichtbaar gemaakt in het te versturen bericht, zodat je weet hoe het bericht er voor de ontvanger uit zal zien. Rules kunnen bestaan uit zoveel criteria als je maar wil en zowel OR als AND is mogelijk. Bovendien kun je zelf het aantal acties definiëren. Een actie kan ook bestaan uit een AppleScript, wat me bij het beste nieuws brengt: Entourage is heel goed scriptable, in tegenstelling tot Eudora dat scriptable is op een uniek omslachtige, onhandige en beperkte manier die alleen maar gewaardeerd kan worden door iemand die daar al jaren voor betaald wordt. Scripts kunnen verschijnen in het Scripts-menu en het contextuele menu van een bericht, en je kunt er toetsencombinaties aan toewijzen.

Anderzijds heeft Entourage enkele bijna-fatale tekortkomingen. Het sorteren van berichten is ronduit primitief; je kan maar op basis van één kolom per keer sorteren,. Er is niets vergelijksbaar met Eudora's Option-klikken om gelijkaardige berichten samen te brengen voorzien, en het sorteren per 'discussie' (threaded)(met gerelateerde onderwerpen hiërarchisch samengebracht) loopt al helemaal mis - de (threads) worden in plaats van chronologisch alfabetisch gerangschikt per onderwerp, waardoor Entourage erg ongeschikt wordt voor mailing lists. Genestelde mappen worden op een erg ongelukkige manier afgehandeld. In het menu om berichten te verplaatsen bijvoorbeeld, worden mappen alleen met de naam vermeld, zonder enige aandacht voor hiërarchie en ze verschijnen pas in het menu nadat je voor de eerste keer Move To Folder gekozen hebt, en de betreffende map geselecteerd hebt - en dan verschijnen ze in een onvoorspelbare volgorde, gebaseerd op het meest recent gebruik. Het zoeken is een warboel: hoewel Entourage het zoeken door een stamboom van mailboxen niet toelaat is het wel redelijk flexibel, en je kan zoekcriteria bewaren als 'custom views' voor direct her-gebruik en selectief archiveren. (sleep een 'custom view' naar het bureaublad om het te bewaren als een tekstbestand). Anderzijds zijn sommige zoekopdrachten -zoals "elke ontvanger bevat 'adam'"- schandalig langzaam (dit nam meer dan een minuut op mijn machine). Tenslotte berust Entourage op één enkele database-architectuur, wat je back-up-behoeftes aanzienlijk verhoogt (aangezien het gehele databasebestand verandert bij toevoeging van een enkel bericht) en dat kan bovendien bij een schijffout in een fiasco uitdraaien.

Al nieuws dat erin past -- Zoals militaire muziek ook muziek is, zo verhouden de mogelijkheden van Entourage inzake nieuwsgroepen zich tot de toegewijde nieuwslezer: het leest inderdaad nieuws maar dat is dan ook alles. Zoals reeds vermeld kan Entourage discussies (threads) niet in chronologische volgorde weergeven, en vanaf dit punt gaat het alleen maar bergaf. Er is geen optie om een bepaald aantal van de meest recente berichten van de server te downloaden. Noch is er een functie om de postings die gerelateerd zijn aan een bepaald bericht te openen. En ga zo maar door. Als je serieus bezig bent met Usenet nieuws, hou het dan maar bij een echte nieuwslezer zoals bijvoorbeeld één van de NewsWatcher -varianten. Als je anderzijds slechts sporadisch een stapje zet in de Usenet wereld zal Entourage waarschijnlijk wel aan je noden voldoen.

Wie is wie -- Entourage's adresboek biedt twee kijk-opties, een samenvatting-venster en een invoer-venster. Het invoer-venster bestaat uit verscheidene tab-bladen, die elk een overvloed aan velden bieden: naast naam, huis-adres, werk-adres, bedrijfsnaam en titel, kun je zoveel e-mailadressen kwijt als je wilt (elk met jouw keuze uit drie labels), een grote verscheidenheid aan privé- en werk-telefoonnummers (sommige met zelf in te stellen labels, geboortedatum, leeftijd (wordt automatisch berekend), sterrenbeeld (idem), verjaardagen, namen van partner en kinderen, plaatjes, aantekeningen, en acht tekstvelden en twee datavelden te gebruiken naar eigen inzicht. Je kunt natuurlijk complexe zoekacties uitvoeren op al deze velden, en je kunt je vrienden vervelen door ze adresboekgegevens te sturen met alle informatie over jezelf, als een vCard (.vcf) bijlage bij een e-mailbericht. Maar een paar e-mailprogramma's (waaronder Netscape Communicator en Microsoft's Outlook Windows-versie) ondersteunen vCards; gebruik ze dus spaarzaam. Entourage bevat ook opdrachten voor kaartjes of route beschrijvingen voor elk adres.

De integratie met de rest van Entourage is handig. Als je bijvoorbeeld een nieuw e-mailbericht begint en invoert voor wie het is, neemt Entourage alle overeenkomende adressen uit je adresboek (of uit een lijst van alle recent verstuurde en ontvangen post, zoals Eudora's History list) en geeft een lijst waaruit je kunt kiezen. Een adres uit het adresboek wordt ook verbonden met elk bericht van of aan die persoon; om elk bericht te zien van of aan iemand kies je gewoon in het adresboek op de Links-knop.

De integratie met de andere delen van Office is ook goed. Je kunt bijvoorbeeld het Entourage adresboek openen vanuit Microsoft Word. Nog beter, als je begint met het typen van een naam in Word, dan wordt het Entourage adresboek geraadpleegd en krijg je de mogelijkheid van het automatisch aanvullen van de naam. Zo'n naam is eigenlijk een Contact veld, en Control-klikken geeft een contextueel menu met de mogelijkheid van overdracht van e-mail, snail-mail of telefoon-informatie van die persoon vanuit het adresboek naar het Word-document. Je kunt ook, als je Word's Letter Wizard of Envelope Wizard gebruikt, een adresboek-kaart gebruiken om de naam van de geadresseerde en het adres op de juiste plaats in het nieuwe document te plakken; en het adresboek bevat een Me-kaart, die je automatisch kunt gebruiken als retour-adres.

Aan de andere kant kan het Entourage adresboek niet op tegen een gespecialiseerd PIM of database programma. Er is geen samenvoegmogelijkheid om een "gepersonaliseerde" e-mail in groten getale de deur uit te doen. Je kunt het adresboek gebruiken als bron voor Word's samenvoegfunctie, maar je kunt bijvoorbeeld niet een kleine selectie gebruiken om enveloppen te bedrukken met adressen voor kerstkaarten. Het adresboek kan niet naar het Web exporteren of een kleine selectie exporteren; je enige optie is het exporteren van het hele adresboek als "tab-delimited"-bestand. Er kunnen niet eens telefoonnummers gedraaid worden. En ondanks het feit dat je mensen vCards kunt sturen, "tab-delimited"-bestanden kunt exporteren -synchronisatie met Palm apparaten is ook mogelijk- is er geen netwerk-functionaliteit als je gewend bent aan het samengebruik van een adresboek over een netwerk.

Taak-manager -- Entourage noemt een item op het te-doen lijstje een "taak". Een taak heeft een aanvinkvenster om te laten zien wanneer het klaar is, mogelijk een deadline en mogelijk een herinneringstijd/datum. Je kunt een deadline krachtig terug laten herinneren in manieren als "elke weekdag," of "de derde donderdag van elke maand;". De taak kan ook ingesteld worden om zichzelf te regenereren voor een bepaalde tijd nadat de taak klaar is.

Je kunt taken ook in een column lijst bekijken die gelijk is aan die van e-mailberichten; natuurlijk kan de lijst gesorteerd en doorzocht worden. Een handige manier van sorteren is: "ongedane taken waarvan de deadline in de toekomst ligt." Elke fatsoenlijke taakmanager die ik tot nu toe heb gebruikt had een hiërarchische of outline structuur die Microsoft beter had kunnen emuleren, ondanks de problemen die deze stuctuur had kunnen geven bij het synchroniseren met een Palm-apparaat.

Een herinneringsscherm zal openen in elke Office-applicatie (echter niet allemaal als er geen Office-applicaties actief zijn). Deze laat een lijst zien van herinneringen waarvan tijd/datum verstreken zijn. Hiervanuit kun je een taak openen, laten sluimeren tot wanneer jij wilt dat ze weer terugkomt, of het "ontslaan" om het geheel te verwijderen. Dit klinkt goed in theorie, maar ik vind de relatie tussen taken en herinneringen niet goed. Een herinnering verwijderen markeert de taak niet als gedaan, dus je kunt zo overblijven met een taak die niet is gedaan en waarvan de herinnering niet terug zal keren. Je kunt het herinneringsscherm ook sluiten en zo de status van de taak onduidelijk maken. Het veranderen van de status van een taak heeft geen effect op de taak in Entourage tot je stopt en opnieuw start. Dit is allemaal erg verwarrend en tenzij je elke dag actief zoekt naar niet gedane taken kan een taak geheel vergeten worden. Dit is niet goed; als herinneringslijsten nuttig moeten zijn, moeten ze wel zichtbaar en blijvend zijn van begin tot eind.

Iden van maart -- Een kalender-gebeurtenis lijkt veel op een taak: het heeft een datum, mogelijk een herinnering en mogelijk een herhaling. De grote verschillen zijn dat kalender-gebeurtenissen geen aanvinkvakje hebben en een begin- en einddatum hebben (tegenover een simpele deadline). Je kunt ook een gebeurtenis hebben die meerdere dagen duurt.

Entourage laat kalender-gebeurtenissen in een kalender-venster zien, wat driedelig is. Boven links is een lijst van taken en gebeurtenissen voor de dag. Boven rechts is een mini-kalender voor het specificeren van een tijd-reeks, welke 1 tot 6 dagen of 1 tot 7 weken kan zijn. Beneden zijn taken en gebeurtenissen voor de tijdreeks weergegeven in een van drie formaten: dagboek (per uur), voor reeksen tot een week, kalendrisch (per dag), voor meer-weken reeksen en lijsten, die als de boven linkse weergave herhaald worden voor elke dag met taken of gebeurtenissen. Het kalender-venster is opmerkelijk goed; er is voldoende sleur & pleur, de behandeling van meerdaagse gebeurtenissen als banieren is bijzonder fijn en er is een erg leuke export-functie om een kalender om te zetten in web pagina's.

Toch kan de kalender van Entourage niet rivaliseren met een echt kalender programma; de vele rariteiten hebben me voorzichtig en verbijsterd achtergelaten na weken van gebruik. Een gebeurtenis van twee dagen is niet te zien op de tweede dag. Een herinnering voor een meerdaagse gebeurtenis zal niet terugkomen na de eerste dag. Behalve bij lijstweergave zullen taken niet in het kalenderscherm te zien zijn voor hun deadline; Microsoft heeft niet begrepen dat een taak die later klaar moet zijn, nu gedaan moet worden en dus ook nu zichtbaar moet zijn. De interface voor het invoegen van gegevens in dialogen is onhandig en verwarrend, met taken en kalender-gebeurtenissen die ieder een andere datum formattering hebben. Het "terugkerend" aanvinkvak is aangevinkt voor alle taken en kalender-gebeurtenissen, zelfs als ze niet terugkeren. Je kunt de kalender-gebeurtenissen doorzoeken, maar je kunt de kalenderweergave en de geëxporteerde web pagina niet limiteren tot de gevonden gebeurtenissen. Net zoals het adresboek kun je wel vergaderingsverzoeken mailen naar andere Entourage-gebruikers en synchroniseren met een Palm apparaat, maar er is geen mogelijkheid een kalender te delen met anderen op een netwerk.

Neem notities -- Een Entourage-notitie is een tekstfragment. Notities zijn te zien in het notitievenster en kunnen worden doorzocht, gesorteerd en snel gefilterd als andere onderdelen van Entourage. Veel Entourage-onderdelen hebben hun eigen notitievelden; een notitie gelinkt naar en commenterend over een e-mailbericht kan erg bruikbaar zijn. Er is geen basis, of geen hiërarchische structuur; dit maakt Entourage geschikt voor standaard fragmenten-opslag in plaats van meer complexe notitietaken die organisatie nodig hebben.

De Grote Verbindende Theorie -- Nu ik de onderdelen van Entourage heb besproken wil ik het graag hebben over hoe het programma zich als geheel presenteert. De truc is hier dat elke type-entiteit (e-mailberichten, relaties in het adresboek, afspraken in de agenda, taken, aantekeningen) gelijkwaardig is aan ieder ander type. Zo kan bijvoorbeeld een zoekopdracht of een eigen wijze van presenteren uit een willekeurig aantal van deze typen zijn opgebouwd, en alle gevonden stukjes informatie zullen -van welk type ze ook maar zijn- in het resultatenvenster worden getoond.

Verder kun je ieder stukje informatie in net zoveel categorieën (labels) onderbrengen als je wilt. Dit kan automatisch gebeuren; een binnenkomende mail krijgt bijvoorbeeld vanzelf alle labels die de afzender in je adresboek al had, en met behulp van regels kun je nog meer automatisch labelwerk bewerkstelligen. Je kunt ook ten allen tijde met de hand labels toekennen. Dan kun je filteren, sorteren en zoeken op categorieën.

Tenslotte zijn er koppelingen. Je kunt iedere entiteit aan iedere andere entiteit koppelen. Dit kan -alweer- automatisch; binnenkomende en uitgaande post is bijvoorbeeld gekoppeld aan de afzender of geadresseerde in je adresboek, een bericht is gekoppeld aan het antwoord erop, een bericht is gekoppeld aan een taak die daarvanuit werd aangemaakt. Je kunt ook op ieder gewenst moment zelf een koppeling tot stand brengen; een stukje informatie kan ook gekoppeld zijn aan een bestand op schijf. Het gevolg hiervan is een zeer goede navigatie, omdat je, als een stukje informatie is gekoppeld, je die koppelingen vanuit dat stukje informatie kunt zien in een pop-up menu of een lijstvenster, en je de gekoppelde elementen daarvandaan direct kunt openen (als de koppeling naar een bestand verwijst, wordt dat in de Finder geopend). Op deze manier hou je optimaal overzicht over projecten waarbij informatie uit alle mogelijke hoeken een rol speelt.

Mijn enige echte kritiek is dat je totaal niet opwaarts in de hiërarchie kunt navigeren, zodat je makkelijk verdwaalt. Een voorbeeld: ik volg een koppeling en er wordt een e-mailbericht geopend, maar waar ben ik nu precies? Het bericht is in een of andere mail-map, maar er is geen manier om de stap omhoog naar die map te maken en het bericht tussen de andere, gelijksoortige, berichten te zien staan. Dit is in Eudora veel beter geregeld. Daar kun je, net als in de Finder, door middel van Command-klik in de titelbalk van een bericht zien waar je bent in de hiërarchie, en ook daadwerkelijk gaan naar waar je wilt zijn binnen die hiërarchie.

Laatste oordeel -- Als je mij vraagt of het de moeite waard is Office 2001 aan te schaffen alleen om Entourage in handen te krijgen dan is mijn antwoord "nee". Het e-mailgedeelte van Entourage is goed, maar niet zonder meer beter dan Eudora of het gratis Outlook Express van Microsoft, en de andere onderdelen van Entourage verdienen -vergeleken met andere daarop toegesneden toepassingen met namen als NewsWatcher, Now Up-To-Date & Contact, IN Control, en Idea Keeper- niet meer dan net voldoende of eigenlijk ruim onvoldoende.

<http://db.tidbits.com/getbits.acgi?tbser=1035>
<http://cae.ese.ogi.edu/pub/network/newswatcher/>
<http://www.poweronsoftware.com/site2/html/products/nutdcwtour.html>
<http://db.tidbits.com/getbits.acgi?tbart=01826>
<http://db.tidbits.com/getbits.acgi?tbart=05931>

Dus, voor diegenen die de andere onderdelen van Office 2001 wel zullen gebruiken maar voor e-mail, relatiebeheer, agenda en aantekeningen reeds veel gebruik maken van speciale toepassingen, is Entourage niet meer dan een speeltje. Hoewel de e-mailfunctie weinig compromissen kent en de integratie van functies aantrekkelijk is, zijn de andere kenmerken van het programma niet voldoende ontwikkeld om vanuit een speciale toepassing over te stappen. Als je dat niet doet is het helemaal niet meer de moeite waard, de integratie en de linking-mogelijkheden van Entourage verliezen hun aantrekkingskracht als je toch van die onderdelen geen gebruik gaat maken.

Maar, als je toch werkt met Office 2001 en je hoopt dat ook Entourage iets voor jou kan betekenen, dan raad ik je aan het eens te proberen. Ook, als je net begint met je eerste computer en je hebt nog geen andere e-mail, nieuwslezer of kalenderprogramma's, dan kan het best zijn dat Entourage voor jou nog een tijd goed werkt.

Entourage biedt met z'n script-mogelijkheden, z'n heldere flexibele interface, z'n uitgebreide functies en de uitmuntende eenheid door alle categorieën en links heen een prima geïntegreerd systeem voor het onderhouden van je correspondentie, je relaties, en je agenda. 't Is te makkelijk om te zeuren dat de mensen bij Microsoft op sommige gebieden hun huiswerk niet hebben gedaan. Laten we niet vergeten hoeveel werk en tijd er hier is geïnvesteerd om van Entourage een bruikbaar en waardevol programma te maken. Als de bouwers eenmaal van deze klus zijn uitgerust hoop ik dat dat ze serieus zullen nadenken over hoe ze de verschillende delen van Entourage kunnen verbeteren; als ze dat doen hebben ze met deze versie een uitstekende basis vanwaar verder te bouwen.

Sommige leveranciers bieden Office 2001 reeds aan. Officieel is het te koop vanaf 11 oktober 2000. Het hele Microsoft Office 2001 pakket kost $500 nieuw of $300 voor een upgrade (TidBITS sponsor Outpost.com neemt nu al bestellingen aan voor nieuwe versies voor $440 of upgrades voor $270 (lees de sponsorteksten aan het begin van deze TidBITs voor de links). Ook krijg je $100 terug van de gemaakte kosten als je de volledige versie aanschaft binnen 60 dagen na het aanschaffen van een nieuwe iMac of iBook. Entourage vereist tenminste een met PowerPC uitgeruste Macintosh op Mac OS 8.1 (Mac OS 8.5 met een 120 MHz of snellere processor wordt aanbevolen) met tenminste 32 MB RAM (48 MB onder Mac OS 9).

<http://www.microsoft.com/mac/products/office/2001/rebate/>


Niet-winstgevende en niet-commerciële publicaties en Websites mogen artikels overnemen of een HTML link maken als de bron duidelijk en volledig vermeld wordt. Anderen gelieve ons te contacteren. We garanderen de precisie van de artikels niet. Caveat lector. Publicatie-, product- en firmanamen kunnen gedeponeerde merken zijn van hun ondernemingen.

Vorige aflevering | Search TidBITS | TidBITS Homepage | Volgende aflevering