Vorige aflevering | Search TidBITS | TidBITS Homepage | Volgende aflevering

TidBITS#480/10-May-99

Steve Jobs gebruikte zijn podiumplek bij Apple's World Wide Developer Conference deze week om onder andere Mac OS 8.6 aan te kondigen, een gratis update voor eigenaars van Mac OS 8.5. Geoff Duncan besteedt aandacht aan de nieuwe mogelijkheden, verbeteringen en de basis voor de toekomst van Apple. Verder in deze editie, een artikel waarin Adam hoe iedereen die abonnee is van Internet-discussielijsten de kwaliteit van het gebruik van deze lijsten kan verbeteren zonder daar al te veel werk voor hoeven te doen en besteden we aandacht aan de nieuwe G3 PowerBooks en aan Conflict Catcher 8.0.5.

Onderwerpen:

Copyright 1999 TidBITS Electronic Publishing. All rights reserved.
Information: <[email protected]> Comments: <[email protected]>


Je kunt je gratis abonneren op de Nederlandse afleveringen van TidBITS door een (blanco) mailtje te sturen naar: [email protected]. Je krijgt deze dan per e-mail toegestuurd.
Om je abonnement op te zeggen, kun je een mailtje sturen naar: [email protected].

De Nederlandse editie van TidBITS is een letterlijke vertaling van de oorspronkelijke Engelse versie. Daarom is het mogelijk dat een deel van de inhoud niet geldt in bepaalde landen buiten de USA.


Deze editie van TidBITS werd gedeeltelijk gesponsord door:


Dit nummer werd uit het Engels vertaald door:

Verder werkten mee:


MailBITS/10-May-99

Vertaling: [JG].

PowerBook G3s Worden Dunner, Lichter, Sneller -- Mobiele Mac gebruikers met pijnlijke schouders zullen blij zijn dat Apple deze week een dunnere, lichtere opvolger tot de huidige PowerBook G3 serie heeft aangekondigd op de World Wide Developer Conference. Het ontwerp van het bestaande model delend doch nu slechts 1.7 inches dik, weegt de nieuwe laptop slechts 5.9 pond (2.68 kg) met een batterij en een CD-ROM drive. De nieuwe PowerBook G3 serie (die geen naam verandering krijgen en daarmee nieuwe lagen van verwarring toevoegen wanneer we proberen de diverse modellen te beschrijven) zal beschikbaar zijn in twee vormen. Het luxe model kenmerkt zich met een 400 MHz G3 processor met 1 MB van backside cache, een 6 GB harde schijf, en een DVD-ROM drive; de 333 MHz versie heeft 512K backside cache, een 4 GB harde schijf, en een CD-ROM drive. Beide varianten hebben een 14.1-inch active matrix scherm, 64 MB RAM, ATI Rage LT Pro video controllers met 8 MB video memory, ingebouwd 10/100Base-T Ethernet, en een 56K modem. Eén belangrijke verandering is the aanwezigheid van twee USB ports, die de ADB en serial ports in vroegere modellen verplaatsen; in tegenstelling tot Apple's andere USB-uitgeruste Macs, behoort een SCSI port nog tot de standaard uitrusting. De nieuwe PowerBooks ondervinden ook voordeel van het gebruik van een 50-watt-uur lithium-ion batterij, die Apple beweerd vijf uur gebruik mogelijk maakt. De prijslijst voor het 400 MHz model begint bij $3,500, terwijl de 333 MHz machine bij $2,500 begint, beiden verkrijgbaar vanaf 20-May-99. [JLC]

<http://www.apple.com/powerbook/>

Conflict Catcher 8.0.5 Klaar voor Mac OS 8.6 -- Casady & Greene heeft Conflict Catcher 8.0.5 uitgebracht, die Apple's uitgave van Mac OS 8.6 aanvult. (Zie Matt Neuburg's overzicht van Conflict Catcher 8 in TidBITS-446.) Conflict Catcher 8.0.5 bevat een update van Conflict Catcher's Clean-Install System Merge zodat het de extensions, preferences, fonts en andere speciale bestanden zal overbrengen in een vers geïnstalleerde versie van Mac OS 8.6. Versie 8.0.5 moderniseert ook Conflict Catcher's register series voor Mac OS 8.6, voegt nieuwe register definities toe aan de referentie bibliotheek, en verbetert ondersteuning voor non-U.S. versies van de Mac OS. Conflict Catcher 8.0.5 is een gratis update voor de bezitters van Conflict Catcher 8. [GD]

<http://www.casadyg.com/downloads/>
<http://db.tidbits.com/getbits.acgi?tbart=05086>


Mailing List Manieren 101

door Adam C. Engst <[email protected]>. Vertaling: [IdM], [MSH], [PEP], [DPF].

Het is geen geheim dat ik een grote fan ben van mailing lists. Ik ben zowel abonnee als beheerder van een aantal lists over verscheidene onderwerpen, en ik besteed veel tijd aan het professioneel en persoonlijk communiceren in deze discussiegroepen.

En toch heb ik enkele bezwaren bij het gedrag dat ik in de meeste lijsten zie. Veel mensen besteden weinig aandacht aan de spelling, de grammatica en de elementaire compositie van hun berichten, ze sturen zinloze berichten en ze laten replies aanzwellen door originele berichten volledig te citeren en door enorme ondertekeningen toe te voegen. Hoe je in e-mail schrijft - vooral in publieke plaatsen zoals mailing lists - beïnvloedt de kijk die anderen hebben op jou; op je opinies en op je kennis. Bekijk het zo: als mailing list-berichten een weerspiegeling zouden zijn van persoonlijke hygiëne, dan wil je liever niet overkomen als iemand die nood heeft aan een bad, schone kleren en een kappersbeurt.

Hier zijn de belangrijkste manieren die ik alle deelnemers aan mailing lists wil aanbevelen. Als je dezelfde bezwaren hebt op de problemen in mailing lists als ik, kan je anderen voor advies naar dit artikel verwijzen. Je kan er permanent naar linken op deze URL:

<http://db.tidbits.com/getbits.acgi?tbart=05386>

Schrijf voorzichtig -- Ik ben me er van bewust dat ik pedant kan overkomen, maar in dit geval kan me dat niet schelen. De schrijfstijl van het merendeel van de internet-bevolking is waardeloos. Dit betekent dat je slimmer en doordachter kan overkomen dan je bent door gewoon goed te schrijven. Goed schrijven is niet moeilijk, en vereist alleen grammaticale zinnen en keurige spelling. Je hoeft geen beroepsschrijver te zijn of woorden vloeiend van de tong kunnen laten rollen.

Je moet een paar basisregels volgen als je e-mail schrijft:

Citeer met mate -- Een van mijn ergernissen bij mailing lists is dat mensen zelden de onnodig geciteerde tekst in hun antwoorden wissen, met als ergsten die mensen die antwoorden op een bericht in een digest en de gehele digest citeren. Spaarzaam citeren vereist wel handwerk, omdat de meeste e-mailprogramma's automatisch het volledige oorspronkelijke bericht citeren in een "reply". Maar als je het origineel niet bewerkt verspil je ieders tijd en bandbreedte.

In sommige e-mailprogramma's kan je een tekstgedeelte selecteren, een toetscombinatie ingeven, en alleen de geselecteerde tekst overhouden in de reply. (Eudora voor Macintosh doet dat met de toetscombinatie Commando-Shift-R.) Andere e-mailprogramma's nemen aan dat als je antwoordt terwijl een stukje van de oorspronkelijke tekst geselecteerd is, dit betekent dat je enkel die tekst wil citeren.

Een probleem zijn die e-mailprogramma's die een oorspronkelijk bericht citeren door het onderaan de reply te geven zonder aanhalingstekens voor iedere lijn. Dat voorkomt inline reply's, omdat er geen eenvoudige manier is oorspronkelijke en nieuwe tekst van elkaar te onderscheiden. Daardoor hebben de gebruikers van zo'n programma's de neiging het volledige oorspronkelijke bericht aan het antwoord te laten bungelen. Dat is prima in privé-berichten, maar in berichten bestemd voor een lijst is het gewoon slordig. De enige oplossing voor dit probleem is jammer genoeg overschakelen op een ander e-mailprogramma.

Vermijd Troep Boodschappen --Een andere klacht over het gedrag van lieden op mailing lijsten draait om "junk (troep)" berichten. Ik heb het niet over spam, want spammers zijn geen constructieve leden van een mailing list. Integendeel, junk boodschappen vallen onder de volgende categorieen:

De moraal van het verhaal is simpel: Vermijd het zenden naar een lijst van junk boodschappen. Ze zijn makkelijk te identificeren terwijl je schrijft - vraag je eenvoudig af, of het bericht van belang is voor de meesten op de mailing list. Zo niet, wil dat niet zeggen dat je boodschap waardeloos is: de originele afzender zou het op prijs kunnen stellen verwelkomd of gefeliciteerd te worden via privé post.

Schrijf Duidelijke Onderwerpen (Descriptive Subjects) -- Als je berichten van een mailing lijst ontvangt, is het eerste wat je ziet de regel betreffende het onderwerp. Welke onderwerpregel zou je graag zien op een lijst gewijd aan laten we zeggen tropische vissen?

vraagstuk
Aanbevelingen voor vissen, die met ciclyden kunnen leven

Tenzij jouw telepathische capaciteiten groter zijn dan de mijne, vertelt de eerste onderwerpregel je niets. Het eerste gebod aangaande onderwerp-regels is om ze duidelijk te maken.

Een ander probleem betreft in de eerste plaats digest lezers. Die zien een interessante boodschap en willen antwoorden maar al doende, gebruikt hun e-mail programma de subject regel van de digest (Tropical Fish Digest #251) in plaats van het subject van de boodschap. Dat leidt tot het zenden van boodschappen naar de lijst met onbruikbare onderwerpregels, want de titel van de digest is zelden omschrijvend. Er is geen goede oplossing voor dit vraagstuk, wel bestaan er twee middelmatige omzeilprocedures.

Soms wil je en bericht beantwoorden maar verander je het onderwerp van de discussie. Doe je dat, dan zou je de subjectregel moeten veranderen; doe je dat niet dan verwar je lieden die de draad volgen, als jouw bericht niet overeenkomt met zijn onderwerp. Sommige lieden (en sommige programma's) attenderen erop als ze een subjectregel verandert hebben, door de toevoeging van "(was <het originele subject>)" naar het nieuwe subject. Dat is acceptabel maar leidt tot lange en moeilijk te hanteren subjectregels, die slecht werken in lijstarchieven.

Anderszijds zijn er mensen die de subjectregels bij iedere boodschap die ze verzenden, veranderen. Ook dat is problematisch, want het belet deelnemers aan de lijst om boodschappen te lezen (of sorteren), die veband houden met een gemeenschappelijke subject regel.

Als je duidelijk omschreven subjectregels maakt, de juiste subjects handhaaft, indien je een digest-lezer bent en onderwerpen alleen verandert als dat ter zake doende is, dan ben je aardig op weg om gevierd te worden als een toonbeeld van lijst-etiquette.

Houdt je handtekening kort -- Mijn laatste ergernis met betrekking tot mailinglijst berichten is dat sommige mensen zo'n lange handtekening (signature) gebruiken. E-mail handtekeningen zijn nuttig, maar handtekeningen onder berichten aan een mailinglijst moeten kort zijn. Dit geldt zeker voor lijsten die een digest kennen, de handtekening kan daar een aanzienlijk deel van de digest ruimte innemen. E-mails die b.v. bij de Info-Mac Digest binnen komen met een lange handtekening worden zonder pardon aan de afzender geretourneerd met het verzoek het bericht opnieuw aan te bieden, maar dan met een korte handtekening.

Veel e-mail programma's laten je gebruik maken van verschillende handtekeningen, maar je moet steeds die keuze (met de hand) maken voor ieder e-mail bericht . Met Eudora Pro (maar niet met Eudora Light) kun je de gewenste korte handtekening automatisch laten toevoegen bij elke reply aan een mailinglijst. Het werkt als volgt:

  1. In het Signature venster maak je een korte handtekening aan voor gebruik met mailinglijsten, die noem je "Korte handtekening.", meer dan je naam, organisatie, e-mail adres en URL heb je niet nodig.

  2. Onder de Personality settings voeg je een personality toe die je "Mailinglijst handtekening." noemt. Vul in de Real name en Return Address velden, en klik het "Send mail whenever sends are done" vakje aan. Alle andere velden mogen leeg blijven, en de vakjes betreffende 'checking mail' klik je uit.

  3. Ga nu naar de Personalities Extras settings, laat het Stationery pop-up menu op None staan, en kies Korte handtekening van het "Signature when not using stationery" pop-up menu. Kies OK om je keuzes te bewaren.

  4. Open nu het Filters venster. In de filters die de berichten van mailinglijsten in aparte postvakken plaatsen voeg je een Make Personality toe, van het Personality pop-up menu kies je "Mailinglijst handtekening."

Zo heb je een automatische handtekening gemaakt voor gebruik bij mailinglijsten, een handtekening met een eigen personality die verschilt van de personality en handtekening die je anders gebruikt. Je hebt tevens een filter gemaakt die automatisch de nieuwe personality toekent aan alle berichten die je ontvangt van mailinglijsten. De korte handtekening wordt nu door Eudora Pro automatisch toegevoegd aan elke reply daarop. In geval van een nieuw bericht aan een mailinglijst moet je de korte handtekening nog met de hand toevoegen, maar bij al je reply's gaat het automatisch.

Roomser Dan De Paus -- Ik geef graag toe dat ik niets nieuws zeg met dit artikel (nou ja, misschien alleen de Eudora tip hierboven). Deze aanbevelingen zwerven al op Internet rond zolang als Internet bestaat. Het is nu eenmaal een triest feit dat het gebruik van die discussielijsten met de tijd niet is verbeterd.

Maar waarom kan ik dan klagen? Ik heb twee redenen. Allereerst denk ik dat het belangrijk is dat dit onderwerp, oud als het moge zijn, onder de aandacht blijft. Ten tweede, ben ik elke dag met een discussielijst bezig die zich aan al de bovenstaande aanbevelingen poogt te onderwerpen. Op TidBITS Talk, doe ik het volgende met ieder bericht:

<http://www.tidbits.com/search/talk.html>

Ik voer al deze arbeid uit omdat ik denk dat het alle abonnee's van de lijst ten goede komt, en de behoorlijk positieve feedback die ik van de leden van de TidBITS Talk lijst krijg bevestigt dit. Een ander voordeel is dat dit werk er voor lijkt te zorgen dat het niet al te druk is, omdat het niet waarschijnlijk is dat ik berichten zal posten die veel werk vereisen om aan te passen.

Ik probeer geen snob te zijn - ik vind het heerlijk wanneer ik een bericht voor TidBITS Talk kan posten zonder dat ik er iets voor hoef te doen. Bovendien verwacht ik niet van andere lijsteigenaars dat ze er net zoveel werk in zouden steken (alhoewel je mij niet zou horen klagen als sommigen dat zouden doen). In plaats hiervan is mijn doel om de mensen die deelnemen aan de lijsten wat bij te brengen, omdat alleen dat ervoor zal zorgen dat die lijsten nog plezieriger en nuttiger worden.


Apple presenteert Mac OS 8.6

door Geoff Duncan <[email protected]>. Vertaling: [MK], [JV] & [GRP].

Op Apple's jaarlijkse World Wide Developer Conference (WWDC) heeft de interim CEO van Apple, Steve Jobs, vandaag aangekondigd dat Mac OS 8.6 vanaf nu leverbaar is. Mac OS 8.6 is een incrementele update van het besturingssysteem van de Macintosh, waarin een paar nieuwe eigenschappen en mogelijkheden worden geïntroduceerd, enkele problemen worden verholpen en waarmee de basis wordt gelegd voor toekomstige Mac-modellen. Mac OS 8.6 kent dezelfde systeemeisen als Mac OS 8.5: elk Macintosh systeem dat van zichzelf al was uitgerust met een PowerPC processor en dat tenminste is voorzien van 24 MB RAM.

<http://www.apple.com/macos/>
<http://til.info.apple.com/swupdates.nsf/artnum/n11386>

Mac OS 8.6; te pakken krijgen & installeren -- Mac OS 8.6 is leverbaar op twee manieren: een CD-ROM waarvoor moet worden betaald en een gratis online Mac OS 8.6 Update voor hun die al beschikken over Mac OS 8.5. De CD-ROM zou binnenkort bij Apple te bestellen moeten zijn voor $99 (en voor wat minder bij sommige leveranciers); zij die een computer hebben aangeschaft waarop Mac OS 8.5 al was geïnstalleerd kunnen Mac OS 8.6 op CD-ROM in hun bezit krijgen voor $19.95 via Apple's Mac OS Up-To-Date programma.

<http://www.apple.com/macos/up-to-date/>

Apple's servers leveren ook de gratis Mac OS 8.6 Update, die elk systeem waarop Mac OS 8.5 draait naar Mac OS 8.6 kunnen upgraden. Het is een flink bestand om te downloaden: je kunt kiezen of je één 35 MB disk image of liever een serie van 12 MacBinary segmenten wilt ontvangen. De Mac OS 8.6 Update is momenteel alleen leverbaar voor de North American English versie van Mac OS 8.5; gelocaliseerde versies staan gepland voor de komende weken.

<http://til.info.apple.com/swupdates.nsf/artnum/n11386>

De installatie van Mac OS 8.6 Update is eenvoudig: de installer biedt geen opties voor aangepaste installatie, dus is het updaten van je Mac OS 8.5 systeem een kwestie van alles of niets. Zoals met elke installatie van systeemsoftware geldt ook nu weer dat het verstandig is om een volledige backup van je hele syteem te maken voordat je Mac OS 8.6 installeert. Ook moet alle anti-virus software en Norton CrashGuard (als dat is geïnstalleerd) voorafgaand aan de update worden gede-activeerd.

Als je een iMac hebt, kan het zijn dat je eerst de iMac firmware update moet installeren voordat je kunt updaten naar Mac OS 8.6; de installer werkt niet als de firmware van je computer niet recent genoeg is. De iMac firmware update staat in de map CD Extras op de handelsversie van de Mac OS 8.6 CD-ROM; de update (1.2 MB) is ook gratis online bij Apple te verkrijgen. Nog een punt van aandacht: als je een Ultra Wide SCSI kaart hebt, moet je, voor je gaat updaten, bij de maker van de kaart informeren of dat kan; sommige oudere kaarten hebben een firmware update nodig om te kunnen werken met Mac OS 8.6.

<http://til.info.apple.com/swupdates.nsf/artnum/n11177>

Klaar voor teamsport -- Een paar van de belangrijkste veranderingen in Mac OS 8.6 zijn onzichtbaar. Apple heeft enkele diepere lagen van de systeemsoftware opnieuw geïmplementeerd om volledig symmetrische multiprocessing mogelijk te maken. Bestaande applicaties kunnen ongewijzigd draaien onder Mac OS 8.6, maar nieuw te ontwikkelen software kan, gebruik makend van de voordelen die multiprocessing biedt, zijn prestaties drastisch opschroeven op computers die met meer dan een CPU zijn uitgerust.

Hoewel Apple niets officieel heeft aangekondigd, kunnen we veilig aannemen dat Apple deze volledige multiprocessor-support niet alleen in het Mac OS zal inbouwen om een paar oudere systemen met meer dan een CPU te ondersteunen. Waarschijnlijk kondigt Apple de komende maanden nieuwe computers aan die zijn opgebouwd rond PowerPC G4 processors. Bij het ontwerp van deze chip is er rekening mee gehouden dat hij zowel in een computer met maar één processor als in machines met meer processors goed moet functioneren. Nu verwacht ik op korte termijn geen iMac met meer dan een CPU, maar Apple zal deze optie waarschijnlijk wel aanbieden in de duurdere op de professional gerichte machines en in de servers. Mac OS X, dat is gebouwd met gebruikmaking van technologieën die met de overname van NeXT zijn binnengehaald, ondersteunt symmetrische multiprocessing al; nu kunnen applicaties die voor Mac OS worden ontwikkeld ook profiteren van de extra verwerkingskracht.

Nuttig Nieuws -- Andere veranderingen in Mac OS 8.6 zijn duidelijker zichtbaar, zoals Sherlock 2.1, een verbeterde versie van het alomgeprezen zoekgereedschap dat zijn debuut maakte in Mac OS 8.5. Sherlock 2.1 biedt een betere ondersteuning voor SOCKS en proxy servers (waaronder de mogelijkheid het aantal netwerkverbindingen die Sherlock gebruikt te beperken wanneer het aansluit op Internet zoeksites), en biedt ook een in grootte aanpasbaar Internet paneel, zodat gebruikers niet meer verplicht zijn ResEdit of patches te gebruiken om de afmetingen van hun lijst met Sherlock plugins aan te passen. Sherlock 2.1 gebruikt de nieuwe URL Access technologie die ingebouwd is in het Mac OS om een verbinding te maken met het Internet, wat een en ander verandert in de wijze van communiceren met remote servers. De meeste bestaande Sherlock plugins zullen zonder aanpassingen werken met Sherlock 2.1.

Sherlock's Zoek op Inhoud functie kan nu HTML en Acrobat PDF bestanden indexeren, en je kan Finder labels gebruiken om het indexeren te beperken tot bestanden met een bepaald label of tot alle bestanden, behalve die met een bepaald label. Bovendien laat een nieuw contekstueel menu-element je toe een bepaalde map te indexeren: Control-klik op een bepaalde map, kies dan Index Selection van het contekstueel menu.

Mac OS 8.6 bevat ook LaserWriter 8.6.5 en versie 1.2 van de Desktop Printer Utility. LaserWriter 8.6.5 is een belangrijke upgrade die het loggen van afdrukjobs en van het gebruik van fonts ondersteunt, die je toelaat een voorkeur in te stellen voor Type 1 of TrueType fonts, en die fonts kan dwingen te downloaden naar de printer. Bovendien ondersteunt LaserWriter 8.6.5 USB PostScriptprinters, en Desktop Printer Utility geeft je de mogelijkheid desktop printers te creëren voor zowel USB printers als printers waarmee je een verbinding maakt over TCP/IP netwerken via het LPR protocol. Tenslotte ondersteunt LaserWriter 8.6.5 beveiligde afdrukverbindingen met print servers onder AppleShare IP 6.1 of nieuwer (hoewel het uiteraard niemand kan verhinderen je document te lezen als het uit de printer komt).

DVD-RAM ondersteuning gaat er op vooruit in Mac OS 8.6, en laat mensen met DVD-RAM drives toe DVDs te formateren als Mac OS Standard (HFS), Mac OS Extended (HFS+), Universal Disk Format (UDF), of MS-DOS volumes. De MS-DOS optie is alleen beschikbaar de eerste keer dat je een DVD-RAM disk formateert; daaropvolgende formateringen moeten een Macintosh formaat of UDF gebruiken. Opstarten vanaf een DVD-RAM drive is niet voorzien, zodat, hoewel je systeemsoftware op een DVD-RAM disk kan installeren, het niet veel nut zal hebben.

Eén toevoeging waar ik bijzonder blij mee ben, is URL Access, een low-level component die programma's toelaat informatie over te brengen van en naar het Internet door middel van HTTP of FTP. Ik zal in een volgende editie van TidBITS bespreken hoe URL Access kan gebruikt worden.

Geïntegreerd en Bijgesteld -- Mac OS 8.6 integreert dingen die voordien afzonderlijk beschikbaar waren. Ondersteuning van FireWire en USB apparaten is nu geïntegreerd in de Mac OS installatie, evenals Game Sprockets, een verzameling libraries die spelontwikkelaars helpen en de Mac toelaat spelcontrollers beter te ondersteunen. Mac OS 8.6 bevat ook Macintosh Runtime for Java 2.1.1, hoewel Apple onlangs MRJ 2.1.2 uitbracht om verscheidene problemen in vorige versies aan te pakken. Mac OS 8.6 wordt geleverd met QuickTime 3.0.2 maar bevat niet QuickTime 4.0; een preview release kan je bij Apple bekomen.

<http://db.tidbits.com/getbits.acgi?tbart=05326>
<http://www.apple.com/java/>
<http://db.tidbits.com/getbits.acgi?tbart=05368>
<http://www.apple.com/quicktime/>

Een paar dingen worden bijgewerkt in Mac OS 8.6, waaronder AppleScript 1.3.7 (dat een aantal kleinere bugs verbetert en Navigation Services mogelijkheden toevoegt, maar dat een aantal oudere problemen ongemoeid laat) en de AppleShare client. Als je verbonden bent met een AppleShare server die offline gaat, dan krijg je een waarschuwingsdialoog te zien, die automatisch na twee minuten weggaat, en de AppleShare client maakt een bestand op je bureaublad met de naam AppleShare Server Messages dat de tekst van de waarschuwing bevat.

Mac OS 8.6 heeft Open Transport 2.0.3 waarmee enkele potentiële problemen met DHCP opgelost zijn, zoals het kunnen crashen bij het verkrijgen van een IP adres en connectiviteitsproblemen bij sommige kabelmodems en DSL verbindingen. (Bovendien zet het AppleTalk menu nu echt AppleTalk aan en uit.) Apple heeft ook een langsinds bekend Ethernet probleem opgelost dat voorkwam bij eerste-generatie PCI Macs en Mac klonen waardoor het netwerk verbroken werd bij grote TCP/IP netwerk activiteit. Deze machines zijn nu onder Mac OS 8.6 betrouwbaarder over het Web en als mail en backup servers dan onder voorgaande systemen.

Mac OS 8.6 heeft ook Plaintalk 1.5.4, wat ondersteuning biedt voor 44.1 KHZ geluidsinput, voor de ingebouwde microfoon op de iMac en de bron van geluidsinput weer op de juiste instellingen zet wanneer spraakherkenning uit wordt gezet. Bovendien heeft het regelpaneel Toetsenbord eindelijk een aantal Dvorak toetsenbord layouts gekregen.

De ingebouwde Mac OS HTML help functie is ook aangepast, hoewel de gebruikers niet veel van de veranderingen meekrijgen. Apple laat eindelijk andere ontwikkelaars gebruik maken van de Apple Help Viewer voor HTML-gebaseerde online hulp, zodat andere programma's HTML-gebaseerde hulp kunnen gaan leveren via de Apple Help Viewer.

Tenslotte heeft Mac OS 8.6 de Pacific Tech Graphing Calculator 1.1 waarmee grafieken in 3D gedraaid kunnen worden, gebruik gemaakt kan worden van verschillende kleuren en zelfs een willekeurig beeld op 3D achtergronden kan worden geplaatst. De Graphing Calculator is praktisch niet veranderd sinds 1994, maar ik gebruik het nog steeds om Macs te demonstreren - en zelfs af en toe om er iets wiskundigs mee te doen. Versie 1.1 van de Graphing Calculator heeft een aantal leuke features - zo heb ik direct een foto van een van mijn katten op een vreemd lopende achtergrond geplakt - en dus is het opnieuw een geweldig programma om te laten zien wat de Macintosh kan. Versie 1.1 heeft niet alle mogelijkheden van de commerciële versie van Graphing Calculator, waarvan op dit moment versie 2.2 beschikbaar is voor $50 - een demo-versie is beschikbaar op de Pacific Tech website.

<http://www.pacifict.com/>

Een paar dingen om op te letten -- Hoewel er ongetwijfeld de komende weken meer specifieke dingen over Mac OS 8.6 aan het licht zullen komen, zijn hier alvast een aantal zaken waar je zeker van op de hoogte moet zijn.

<http://www.connectix.com/html/vpc_updates.html>

Heb je Mac OS 8.6 nodig? De beslissing om over te gaan op Mac OS 8.6 is natuurlijk aan de gebruiker. Als je een paar van de nieuwe dingen van Mac OS 8.6 nodig hebt, en niet wordt ofgeschrikt door het downloaden van veel MB aan data, is Mac OS 8.6 een vrij veilige beslissing. Ik heb zelf weinig compatibiliteits- en stabiliteitsproblemen problemen ondervonden met Mac OS 8.6 en de prijs is prima. Aan de andere kant, als geen van de nieuwtjes van Mac OS 8.6 je echt aanspreekt en je gelukkig bent met je huidige systeem, hoef je beslist niet meteen per se over - Mac OS 8.6 is een behoorlijke en waardevolle verfijning van Mac OS 8.5 maar verschilt uiteindelijk niet veel.


Niet-winstgevende en niet-commerciële publicaties en Websites mogen artikels overnemen of een HTML link maken als de bron duidelijk en volledig vermeld wordt. Anderen gelieve ons te contacteren. We garanderen de precisie van de artikels niet. Caveat lector. Publicatie-, product- en firmanamen kunnen gedeponeerde merken zijn van hun ondernemingen.

Vorige aflevering | Search TidBITS | TidBITS Homepage | Volgende aflevering