Vorige aflevering | Search TidBITS | TidBITS Homepage | Volgende aflevering

TidBITS#440/27-Jul-98

Adam Engst is een man van veel talenten, en ook het anderen overreden het vuile werk voor hem op te knappen gaat hem goed af! Lees hoe hij Technisch Redacteur Geoff Duncan zo gek kreeg om een fantastisch Web archief voor TidBITS Talk te maken. Voorts vervolgt Adam deze week zijn bespreking van apparaten die crashes signaleren, en brengt hij Adobes serieuze plannen onder de aandacht voor PageMill 3.0 voor de Mac. Dan hebben we nog nieuws over HyperCard 2.4.1, een nieuwe versie van Default Folder, en de aanbeveling van Dartmouth College aan studenten, de iMac te gaan gebruiken.

Onderwerpen:

Copyright 1998 TidBITS Electronic Publishing. All rights reserved.
Information: <[email protected]> Comments: <[email protected]>


Je kunt je gratis abonneren op de Nederlandse afleveringen van TidBITS door een (blanco) mailtje te sturen naar: [email protected]. Je krijgt deze dan per e-mail toegestuurd.
Om je abonnement op te zeggen, kun je een mailtje sturen naar: [email protected].


Deze editie van TidBITS werd gedeeltelijk gesponsord door:


Dit nummer werd uit het Engels vertaald door:

Verder werkten mee:


MailBITS/27-Jul-98

Vertaling: [SL]

Dartmouth kiest iMac -- Dartmouth College, onderkomen voor een van de grootste academische, voornamelijk op Mac gebaseerde netwerken in de wereld, deed onlangs per brief aan nieuwe studenten de aanbeveling Apples nieuwe iMac te kopen om te voldoen aan de eis van het college, een computer te bezitten. Dartmouth ondersteunt Windows 95 en 98 (en biedt afgeprijsde Dell systemen aan studenten, naast een keur aan Macintoshes) maar raadt met klem Mac systemen aan voor gebruik op het campus-netwerk. Dartmouth, basis van de populaire Fetch FTP client, vindt de met 10/100Base-T Ethernet uitgeruste iMac perfect voor gebruik door studenten op de campus. [MHA]

<http://www.dartmouth.edu/comp/new-info/>

HyperCard 2.4.1 Update -- Apple heeft HyperCard 2.4.1 uitgebracht, een kleine verbetering op zijn aloude auteursgereedschap. In HyperCard 2.4.1 zijn problemen opgelost die HyperCard had met schijven groter dan 2 GB, en de aanhoudende vertoning van het Get QuickTime Pro filmpje bij gebruik van HyperCard 2.4 met QuickTime 3.0 is verwijderd. (HyperCard 2.4 was uitgebracht onder Apple's oorspronkelijke, slecht ontvangen QuickTime 3.0 licentievoorwaarden; zie "Apple HyperCard 2.4 Verschenen" in TidBITS-427 en "Apple herziet licentiesysteem voor QuickTime 3" in TidBITS-430.) HyperCard 2.4.1 is beschikbaar voor $99 via de Apple Store; bezitters van HyperCard 2.3, 2.3.5, en 2.4 kunnen een gratis 5.2 MB update downloaden. De gratis HyperCard Player 2.4.1 (1.6 MB) is ook beschikbaar. [GD]

<http://db.tidbits.com/getbits.acgi?tbart=04844>
<http://db.tidbits.com/getbits.acgi?tbart=04897>
<ftp://ftp.info.apple.com/Apple_Support_Area/Apple_SW_Updates/US/Macintosh/Utilities/HyperCard/>

Default Bestandsorganisatie -- St. Clair Software heeft Default Folder 2.9 uitgebracht, een gereedschap om bestanden en mappen te organiseren vanuit de Haal- en Bewaar-dialogen. Default Folder maakt het mogelijk om naar een vrij samen te stellen lijst van regelmatig gebruikte mappen te springen, de namen van bestanden en mappen te veranderen, ze te verwijderen, of de attributen van bestanden te wijzigen, zoals Type en Creator. (Default Folder heeft gelijkwaardige mogelijkheden als Now Super Boomerang en ACTION Files; zie "Zie een Aflevering van de ACTION Files" in TidBITS-434). Versie 2.9 voegt de mogelijkheid toe om recente en favoriete mappen en het Apple-menu op te nemen, om er snel naartoe te kunnen gaan binnen de Finder; ook is er een Control Strip module met dezelfde functie. Default Folder kost $25 shareware, en is een 475K download. [JLC]

<http://www.stclairsoft.com/DefaultFolder/>
<http://db.tidbits.com/getbits.acgi?tbart=04931>


Macintosh PageMill Leeft

door Adam C. Engst <[email protected]>. Vertaling: [SL]

In "Closing the Book on Visual Page" in TidBITS-439, was mijn commentaar dat Adobe de Mac-versie van PageMill scheen te negeren, gegeven dat Adobe in de persberichten over PageMill 3.0 voor Windows geen melding maakte van toekomstige Mac-ontwikkelingen. Het blijkt dat Adobe wel werkt aan PageMill 3.0 voor de Mac, en volgens Rick Brown van Adobe zou het de fabriek moeten verlaten voor het einde van het jaar. PageMill-gebruikers kunnen ongeveer een maand eerder een publieke beta tegemoet zien.

<http://db.tidbits.com/getbits.acgi?tbart=05001>

Het doet me plezier dat Adobe de ontwikkeling van PageMill voor de Mac voortzet, zelfs als het achterblijft bij de versie voor Windows. Een van de oorzaken waardoor de Mac zulke goede HTML-auteursgereedschappen heeft - zoals GoLive CyberStudio, Terry Morse Myrmidon, en BBEdit van Bare Bones Software - is de prikkel van de competitie om te verbeteren. Als competitie verdwijnt moet de prikkel om te verbeteren komen van een bedrijf dat de juiste dingen voor de gebruikers wil doen. Hoewel ik graag zou geloven dat bedrijven het goed willen doen bij hun gebruikers, zegt mijn ervaring mij dat dit soort gedrag vaak alleen maar te danken is aan de inspanningen van enkele toegewijde en ondergewaardeerde individuen. Het komt er op neer dat de meeste grote bedrijven bijziend worden van het kijken naar de balans en het grotere beeld van het onderhouden van een loyale klantenkring uit het oog verliezen.

We ontvingen ook geruchten uit onafhankelijke bronnen over de mogelijke overname van GoLive Systems door Adobe. Rick Brown van Adobe wilde alleen maar zeggen dat Adobe een groot bedrijf is met veel geld, en met veel bedrijven over veel kwesties aan het onderhandelen is. Een vertegenwoordiger van GoLive zei iets dergelijks: dat GoLive met veel bedrijven over veel dingen praat, maar over het Adobe-gerucht zei hij:"There's nothing there".

Vanuit het gezichtspunt van Adobe zou een overname zinvol zijn. PageMill en CyberStudio kunnen samen Adobe producten geven van consument- tot professioneel niveau. Bovendien kan de slag die Adobe slaat op het gebied van verkopen, marketing en distributie ongetwijfeld helpen meer exemplaren van CyberStudio te verkopen. Vanuit het gezichtspunt van de Macintosh-softwareindustrie echter, is een samenvoeging in mijn ogen een verlies. Een insider van de industrie vatte het goed samen toen hij zei "Het zou jammer zijn om een dynamische, agressieve Mac-ontwikkelaar als GoLive te verliezen aan dinosaurus Adobe". We hebben al te veel kleine bedrijven verloren.


De slag der stuiteraars, Deel 2

door Adam C. Engst <[email protected]>. Vertaling: [KD], [DPF] & [MSH].

In het eerste gedeelte van dit artikel in TidBITS-439, keek ik hoe drie crash-detectie apparaten - de PowerKey Pro, Rebound, en Lazarus - zich tot elkaar verhouden in termen van hardware, herstart methode, en crash-detectie talenten. Deze week zal ik van ieder produkt de documentatie, herstart methode, interface, logboek mogelijkheden, en prijsstelling bekijken.

<http://db.tidbits.com/getbits.acgi?tbart=05002>
<http://www.sophisticated.com/products/powerkey.html>
<http://www.sophisticated.com/products/rebound.html>
<http://www.kernel.com/kernel/lazarus.html>

Sinds het verschijnen van het artikel van verleden week heb ik een MacCoach apparaat van Neuron Data Systems (die gevestigd zijn in Nederland, niet België) ontvangen. Ik zal meer over MacCoach in dit deel opnemen, maar daar ik niet de tijd heb gehad het apparaat te testen, bewaar ik de volledige beoordeling voor de toekomst.

<http://www.neuronsys.com/Products/>

Interface -- De PowerKey Pro's interface, beschikbaar via de PowerKey Editor toepassing, is veruit de meest ingewikkelde van de apparaten, grotendeels omdat herstarten van gecrashde servers slechts één van de vele talenten is. Andere handelingen omvatten het heen en weer schakelen tussen verschillende stopcontacten; opstarten, afsluiten, en herstarten van Mac's; ten uitvoer brengen van AppleScripts; het ingeven van toetsaanslagen; openen van bestanden; afsluiten van applicaties; het mounten van SCSI apparaten; en een logboek bijhouden van de handelingen. Iedere handeling kan uit meerdere acties bestaan, plus een "trigger" (teweegbrenger). Triggers kunnen: eenmalig activeren, op een repeterende basis, op dagen van de week of maand, wanneer de aan en uit knop wordt ingedrukt, wanneer een hotkey wordt ingedrukt, wanneer de telefoon gaat, wanneer het systeem niets doet, wanneer de stroom toevoer hervat wordt, en bij het afsluiten. De Server Herstart Optie voegt triggers toe die in actie schieten als het systeem vastloopt en wanneer een timer verloopt. Triggers hebben voorwaarden waaraan voldaan moet worden, zodat je ze kan beperken tot bepaalde tijden en data, of doet hun tot activiteit komen op basis van hoe het systeem gestart werd, of het systeem niets deed, enzo voort. De mogelijkheden zijn bijna onbeperkt. Om een server te herstarten, heeft men slechts een handeling nodig die gebruik maakt van de 'When System Crashes' trigger en een Restart actie (Ik gooi er ook altijd een Add to Log actie tegenaan). Het is ook een goed idee een handeling te maken die de computer opnieuw start wanneer de stroomtoevoer weer op gang komt na een stroomonderbreking.

Ik wil niet suggereren dat de PowerKey Editor applicatie moeilijk is in het gebruik. Dat is het niet, maar je moet er over nadenken hoe je het wil gebruiken. Idialiter zou Sophisticated Circuits een menu moeten toevoegen met een lijst met veel voorkomende handelingen, zoals herstarten na een crash of opnieuw starten na een stroomonderbreking, zodat je kon beginnen met die opties en die, later, naar eigen inzicht aan kon passen.

Rebound's eenvoudige Regelpaneel stelt je in staat te wisselen tussen systeem en programma crash detectie, en om drie variabelen in te stellen: tijdsduur totdat herstart wordt, tijdsduur die moet verlopen voordat het systeem herstart wordt en het aantal pogingen tot herstarten. Houdt de herstart handelingen op één in de meeste gevallen, maar weersta de verleiding om de tijden te laag in te stellen. Ik gebruikte eens Norton Disk Doctor, en het onderzoeken van de bestanden duurde langer dan vijf minuten, waardoor Rebound het systeem herstartte gedurende het onderzoek. Erger, ik drukte Shift in om zonder extensies op te starten, en dat in combinatie met het feit dat de Mac onelegant herstart was, zorgde ervoor dat de Rebound timer niet teruggezet was. Vijf minuten later, herstartte het de Mac opnieuw. Ik heb dit probleem opgelost door de tijd die verlopen moet voordat herstart wordt op tien minuten in te stellen, en het aantal herstart pogingen op één, zodat Rebound niet herhaald de Mac herstart in deze situatie.

Lazarus biedt een klein status-venster wat je vertelt of het aan staat en bovendien de volgende tijd en datum aangeeft waarop opnieuw gestart wordt, als dat van toepassing is. Ik vind dit venster op zich handig, maar het zou bovendien de dag en tijd van de laatste crash moeten aangeven, compleet met details.

Lazarus kent ook een aantal instellingen. Het is mogelijk om het zo in te stellen dat het de Mac automatisch herstart na een bepaalde tijd (maar je kunt dit niet terugbrengen naar bepaalde dagen). Het is mogelijk om Lazarus bepaalde applicaties in de gaten te laten houden, en een 'Choose' knop activeert een venster waar je de open applicaties in kunt toevoegen, een specifieke applicatie kunt toevoegen of een applicatie kunt verwijderen. Over het allgemeen is de software van Lazarus functioneel en eenvoudig in het gebruik, maar mist het de afwerking en het professionele gevoel van de Sophisticated Circuits interfaces.

Logs -- Het is voor deze apparaten belangrijk om hun activiteiten op te slaan in een logbestand, omdat vaak alleen daaruit maar valt op te maken wat er mis is gegaan. Anders kom je misschien nooit te weten dat de server iedere paar uur herstart.

De PowerKey Pro biedt basale log-mogelijkheden door een 'Add to Log' actie die een door de gebruiker ingesteld bericht naar een bestand met de naam PowerKey Log schrijft wat zich bevindt in de PowerKey Folder in de Voorkeuren map, tezamen met de datum en de tijd. Als je de log wilt bekijken moet je dat in een ander programma doen, zoals SimpelTekst (de PowerKey Pro houdt het logbestand onder de32K), wat betekent dat je aliassen moet creëren om er snel bij te kunnen. Het is ook mogelijk om een actie te genereren die het logbestand automatisch opent na een crash, maar dat kun je het beste slects met een kleine lokale server doen, niet met een zwaarbelaste remote server.

Rebound biedt minimale logmogelijkheden. In de 'About' box van het regelpaneel wordet het aantal systeem- en applicatiecrashes geteld en wordt de tijd en datum gegeven van de laatste herstart. Ik zou graag meer informatie zien in Rebound, omdat ik zou willen weten of de Mac tien keer gecrashed was in de laatste drie uur.

De mogelijkheden van Lazarus zijn de beste van het hele stel, maar het zou nog beter moeten. Het is mogelijk om de log van Lazarus binnen de applicatie te tonen, maar het is een klein venster wat niet in grootte aangepast kan worden, en een scroll bar ontbreekt. Tevens kun je een log als een HTML bestand opslaan. Binnen de log laat Lazarus de datum en tijd zien van iedere gebeurtenis (een crash of een geplande herstart), en classificeert crashes of als globaal of geeft aan welke applicatie de oorzaak was.

Volgens de website van Neuron Data Systems kent MacCoach 2.0 nu uitgebreide logmogelijkheden, inclusief rapporten over wanneer de Mac start en uitschakelt, wanneer applicaties starten en verlaten worden en wanneer het systeem of de applicaties crashen. Het MacCoach regelpaneel laat de log zien, terwijl het bovendien automatisch als een HTML bestand opgeslagen kan worden.

Documentatie -- De PowerKey Pro wordt met een uitgebreide manual geleverd die uitlegd waar hij op reageert en wat hij vervolgens doet en geeft bovendien voorbeelden van hoe men hiervan gebruik zou kunnen maken. Ik zou zelfs nog wel meer voorbeelden willen, omdat dat het moeilijkste is van het gebruik van de PowerKey Pro: het bedenken wat je er mee wil.

Het zou bijvoorbeeld nuttig zijn om de monitor te verbinden met een van de geschakelde contactdozen. Wanneer het systeem dan niet actief is kun je de monitor uitschakelen als het geen slaap-mogelijkheid heeft (mijn favoriete 12-inch monochroom monitors hebben dit bijvoorbeeld niet). Het is achter mogelijk dat wanneer je probeert om een server te herstarten waarvan de monitor is uitgeschakeld, Timbuktu Pro zal weigeren om een verbinding te leggen omdat het niet weet hoe groot het scherm is dat het moet simuleren. De PowerKey Pro zou echter na een crash de monitor weer aan moeten kunnen zetten zodat de Mac een monitor ziet wanneer hij aan het opstarten is, om dan vervolgens de monitor weer uit te schakelen bij inactiviteit om electriciteit te sparen.

Rebound levert een manual in PDF formaat van elf pagina's die de basis van het gebruik goed behandelt, zoals ondersteuning voor installatie en configuratie, tezamen met details van de ondersteuning van Rebound voor AppleScript. Rebound biedt tevens hulp in de vorm van Apple Gids wat zg. "how to" vragen beantwoordt maar de meeste "why" vragen overslaat.

Lazarus wordt geleverd met slechts één blaadje papier waarop op de installatie ingegaan wordt (die eenvoudig is) en kort de basale werking uitlegt. Ik zou op zijn minst graag zien dat Kernel Productions gedetailleerde online documenten zou maken die uitleggen hoe Lazarus werkt, en bovendien in zou gaan op het oplossen van problemen.

De documentatie van MacCoach is een vel papier waar de meest essentiële informatie op staat, maar waarin niet wordt ingegaan op de meer complexe materie. Er is wel meer informatie op de website van Neuron Data Systems.

Prijs -- De PowerKey Pro 200 kost $140 met de noodzakelijke Server Restart Option; the PowerKey 600, die nu inclusief de SRO is, is $200. De PowerKey Pro is verkrijgbaar direkt van Sophisticated Circuits en vele verkopers inclusief TidBITS sponsor Cyberian Outpost.

Rebound kost $99 direkt van Sophisticated Circuits een zou spoedig wijdverbreid verkrijgbaar zijn. Was aanvankelijk voor $50 verkrijgbaar voor hen, die WebSTAR 3.0 direkt bij StarNine Technologies kochten en die aanbieding blijft geldig zolang de voorraad strekt.

<http://store2.starnine.com/store/starnine.tmpl>

Lazarus kost $100 direkt bij Kernel Productions.

MacCoach kost $100, verkrijgbaar bij TidBITS sponsor Cyberian Outpost. Voor korte tijd ook verkrijgbaar voor $55 bij Tenon Intersystems voor hen, die een WebTen Web server van Tenon hebben of kopen.

<http://www.tenon.com/products/webten/Funnel.MacCoach.shtml#MacCoach>

Pakken & Kiezen --Alle door mij geteste spullen waren gelijkwaardig betreffende efficientie, ze herstarten de Macs indien nodig (wat niet zo vaak gebeurde). De twee PowerKey Pro modellen waren het duurst, maar waren meer flexibel en ondersteunen alle bureaublad Macs. Als je gaat delibereren over zaken die mogelijk te automatiseren zijn, tijdens het aflopen van de lijst van mogelijkheden van PowerKey Pro, wil je er beslist een hebben. Rebound and Lazarus hebben gelijkluidende prijsstellingen, maar verschillen technies. Lazarus workt met alle desktop Macs, heeft een display en betere verslaglegging, kan alle applicaties bewaken en kan de Mac op schema herstarten. Echter de software van Rebound is gelikter en minder onderhevig aan fouten van de gebruiker en Rebound is physiek beter vervaardigt en stelt minder eisen aan hardware dank zij de herstart methode via het toetsenbord. MacCoach is vermoedelijk vergelijkbaar met Rebound, maar aangezien ik het nog niet getest heb, kan ik het hoe dan ook nog niet aanbevelen.

Moeilijk is het om in deze categorie van produkten aanbevelingen te doen. Ik vind dat Rebound de beste keuze is als je iets wenst dat je makkelijk installeeert en dan vergeten kunt. Sophisticated Circuits is op dit gebied zeer ervaren, dus vertrouw ik hun hardware en software. De nieuwkomer, Lazarus, is minder getest en minder gepolijst, maar biedt een andere benadering en wat meer mogelijkheden dan Rebound. En tenslotte, de PowerKey Pro biedt een ongeevenaarde mate van beheersing en flexibiliteit, vooral indien je physieke apparatuur moet automatiseren anders dan het herstarten van verongelukte servers.


TidBITS Talk & het TidBITS Talk Archief

door Geoff Duncan <[email protected]>. Vertaling: [MSH], [ED] & [JS]

Het volgende is een waar gebeurd verhaal. Je zou het niet zeggen als je hem ziet, maar Adam Engst kan een manipulerend baasje zijn.

Het Experiment -- Jongstleden April lanceerde Adam een experiment door te starten met de TidBITS Talk mailinglijst. TidBITS Talk was bedoeld om een forum te verschaffen voor het in het openbaar bespreken van hoogtepunten, verschenen in of verband hebbende met artikelen in TidBITS. Hij hoopte dat TidBITS Talk een nuttig algemeen kanaal zou worden voor de staf van TidBITS en belangstellende lezers, om te discussieren over TidBITS zelve, opinies over artikelen of om te reageren op actuele gebeurtenissen in de Macintosh en Internet gemeenschappen.

<http://db.tidbits.com/getbits.acgi?tbart=04834>

Al lijkt het niet voor de hand liggend, de TidBITS Talk lijst is in wezen een solo inspanning van Adam. Hij besprak het idee met de onzen, en we zeiden dat het prima leek, maar wat we niet nodig hadden was meer werk. Maar Adam was, begrijpelijk, onvermurwbaar: hij nam zelf de taak op zich en begon ze te verwezenlijken.

Adams kleine projekt had veel onzekerheden, o.a.totaal aantal lezers, hoeveelheid van de dagelijkse berichten en omvang van administietijd. Hij bood ook vrijwillig aan om moderator van TidBITS Talk te zijn, zodat het ter zake doende zou blijven en hij stemde toe om fouten in adresseringen en problemen met abonnementen op te lossen. Gezien het feit dat ik de TidBITS mailinglijst database en die abonnerings- en mail problemen verzorg, leek Adams plan me geweldig en liet ik hem blij de volle verantwoordelijkheid voor TidBITS Talk nemen. Ik voede me niet in het minst gemanipuleerd.

<http://db.tidbits.com/getbits.acgi?tbart=04761>

De Resultaten -- Gelukkig is Adam's moeite niet voor niets geweest. TidBITS Talk heeft ongeveer 800 berichten verzonden, of iets meer dan 8 per dag. Het groeide snel tot ongeveer 1000 abonnees, van wie de helft ervoor koos dagelijks berichten toegestuurd te krijgen. Als intermediar heeft Adam de discussie gericht weten te houden en binnen bepaalde perken en er enkele honderden overbodige en van het onderwerp afwijkende berichten uitgehouden. De lijst heeft een bijzonder geletterd publiek aangetrokken: berichten waren zeer informatief, compleet en goed beargumenteerd. Het heeft ook een uitgebreid klankbord gegenereerd: als we een idee hebben over iets wat met TidBITS te maken heeft, of een vraag hebben over een bepaald onderwerp, hebben TidBITS Talk abonnees gereageerd met duidelijke en gevariëerde opinies. Op de hieronder genoemde pagina staat informatie over hoe op de lijst te komen.

<http://www.tidbits.com/about/tidbits-talk.html>

Ook aan de technische kant is alles heel goed gegaan. Adam's bijna tien jaar oude SE/30 en Fog City's LetterRip Pro 3.0 kunnen het werk makkelijk aan. Bovendien ben ik in de eerste honderd dagen van TidBITS Talk slechts een abonneerprobleem tegengekomen, terwijl Adam bij MacWorld zat. Nog steeds voelde ik me niet gemanipuleerd.

<http://www.fogcity.com/>

Toegehapt -- Kort nadat TidBITS Talk voor het eerst uitkwam, hadden Adam en ik een telefoongesprek. "Weet je," zei hij, zonder arglistig te klinken, "op een gegeven moment moeten we toch eens gaan nadenken over een archief voor TidBITS Talk. Iets op het Web en misschien verbonden aan onze artikelen-database." "Ja," zei ik. "Daar moet jij dan maar eens over nadenken." Immers was Adam verantwoordelijk voor TidBITS Talk.

Een week later zaten we weer aan de telefoon en (zoals we dat vaker doen) tegelijkertijd op het Web. "Hoor 'es," zei Adam, zonder dubbelzinnig te klinken, " weet jij een goed mailinglijst-archief op het Web?" "Niet echt," antwoordde ik. "De meesten zijn nogal slecht." Een van de beste die ik ken is het nu opgeheven Frontier-Talk archief van Acorn Software. Terwijl we nog aan de telefoon zaten, begon Adam Web mailinglijst-archieven op te zoeken. Het maakte niet uit waar de mailinglijsten over gingen; hij wilde er alleen achterkomen hoe hun archieven werkte. En voordat ik het wist was ik op zoek naar technische mailinglijsten, met als beredenering dat geeks meer kans hadden een goed mailinglijst-archief te maken.

Een uur later gaven we allebei teleurgesteld op. De meeste mailinglijst-archieven waren vreselijk en leverde alleen simplele lijsten of berichten en meestal zonder zoek-capaciteiten. We vonden maar een paar die bruikbaar waren. Ironisch genoeg waren zelfs de archieven van bedrijven die hun eigen producten promoten een aanfluiting of werkten deze nieteens. Kort gezegd, de staat van mailinglijst-archieven was miniem. "Het zou niet moeilijk moeten zijn om zelf iets beters te maken dan dit," sprak Adam. "Mijn idee" was mijn antwoord.

Inderdaad. Ik had me er door Adam in laten praten.

De gereedschappen -- Niet lang daarna had ik een FileMaker Pro database gemaakt die kon dienen als een mailinglijst-archief, met als doel deze aan het Web te hangen met Lasso van Blue World Communications, net als onze artikelen-database. Het maken van de database was makkelijk - het gepriegel lag 'm in het vinden van een intelligente manier om berichten te converteren naar iets dat makkelijk via een Web browser getoond kon worden. De meeste andere mailinglijst-archieven struikelden over dit onderdeel. Speciale karakters moetsen worden geconverteerd naar HTML entiteiten, URLs en email adressen moetsen worden geconverteerd naar links, allerlei bizarre karakters en foutjes moetsen worden verwijderd, lange regels moesten worden gere-wrapped, datum-informatie moest worden omgezet naar Greenwich Mean Time... en dit alles met zoveel mogelijk behoud van de originele ASCII formattering zodat quotes, signatures, en andere speciaal geformatteerde tekst leesbaar bleef.

<http://www.filemaker.com/>
<http://www.blueworld.com/lasso/>

Dit gaat allemaal veel verder dan FileMaker, dus nam ik het vertrouwde werkpaard HyperCard maar weer eens ter hand, deels daar ik al code had om ASCII naar HTML te converteren en links te creëeren en code die een HyperCard stack als een POP mail client liet fungeren door Chuck Shotton's scriptable TCP programma NetEvents te gebruiken. POP capaciteiten waren belangrijk, omdat de HyperCard stack automatisch nieuwe berichten zou ophalen en in de FileMaker database zou importeren.

<http://www.apple.com/hypercard/>
<http://www.biap.com/downloads/netevents.html>

Adam bekeek dit allemaal van een afstand. "Put jezelf niet teveel hierin uit, hoor," zei hij. "Doe gewoon wat je kan - ik weet zeker dat je er iets goeds van bakt." Wat een technisch inzicht. Wat een verfijndheid! Ik dook er meteen dieper in!.

Het HTML -- Toen de basis gelegd was voor het importeren en verwerken van berichten, kon ik me werpen op het echte zweetwerk: de HTML interface. Waar ik bij Acorn's Frontier-Talk nog het meest van gecharmeerd ben is het gebruik van frames. Veel Web sites gebruiken frames voor de verkeerde reden, vaak als vervanging voor een goed doordachte navigatie. Frames kunnen een goede manier zijn om een lineaire toegang tot grote hoeveelheden informatie te bieden. Een mailinglijst lijkt lineair te zijn, maar het Frontier-Talk archief dacht daar anders over, en hield een zoek-formulier constant beschikbaar bovenin het venster, terwijl de zoekresultaten en individuele berichten in een lager frame stonden. In plaats van het uitvoeren van een zoekopdracht en het daarna lineair door het archief heen bladeren voor de informatie waar je naar op zoek was - of heen en weer stuiteren tussen een zoek-formulier en een venster met resultaten - nodigde Frontier-Talk gebruikers uit om zoekopdrachten te verfijnen totdat het gezochte ook gevonden was. In tegenstelling tot het beschouwen van de berichten als de belangrijkste bron van het archief, gebruikte het de informatie in de berichten als de belangrijkste bron. Ik vond dit een geweldig idee, dus jatte ik het.

Ik vond ook dat berichten in een mailinglijst archief "slim" moesten zijn. Berichten horen te weten tot welke discussie ze behoren, en horen complete toegang tot die discussie te bieden ongeacht of ze tot de huidige zoekresultaten behoren of niet. Berichten horen in staat te zijn andere berichten van dezelfde auteur of dezelfde datum op te halen, en omdat TidBITS Talk voornamelijk gaat over onderwerpen die in TidBITS behandeld worden, hoort een bericht je te kunnen brengen bij het TidBITS artikel waar het over gaat.

Het ontwerpen van het HTML voor het TidBITS Talk archief is een van de meest frustrerende publicaties van mijn leven geweest. Het HTML is het meest subtiele dat ik ooit geproduceerd heb - en de meest subtiele gedeeltes bestaan alleen om een omweg te bieden rond de gebreken en eigenaardigheden in populaire Web browsers. Elke Web browser - en zelfs kleine revisies van dezelfde browser - interpreteert HTML op zijn eigen wijze. Formulier elementen krijgen verschillende hoeveelheden witruimte (of zelfs totaal geen witruimte), en correct geformatteerde tabellen werken en sommige browsers maar niet in anderen. Uitlijnen en groottes zijn op zijn minst eigenzinnig: frames en tabellen kunnen flink in grootte verschillen in verschillende browsers, of zelfs in dezelfde browser na opnieuw laden! En het gedrag veranderd weer met browsers op andere platforms.

Ik worstelde en gebruikte compromissen, en in juni introduceerden we het Web archief op de TidBITS Talk lijst, waar het goed ontvangen werd. Ondanks het werken van het Web archief was het HTML ontwerp een jeukende plek. het werkte niet zo geweldig met browsers als ik zou willen, en de interface negeerde vrijwel elke regel voor het op het scherm presenteren van informatie die ik geleerd heb in de jaren dat ik met computers, multimedia, en online publicaties werk.

Dit is waar Adam zijn meesterschap toonde. Het archief was "met afstand het meest capabele doorzoekbare discussie-archief dat we gezien hebben" en hij toonde het trots aan jan en alleman. Het was duidelijk, dacht ik in toenemende paniek, dat er iets moest gebeuren. Ik boog me weer over het HTML, verwijderde rommel, verbeterde het uiterlijk, en probeerde elk element zo slim mogelijk te maken.

Het TidBITS Talk Archief -- En daarom zou ik vandaag het TidBITS Talk Archief willen introduceren.

<http://www.tidbits.com/search/talk.html>

Het archief biedt doorzoekbare, gekoppelde, toegang tot alle berichten die gedistribueerd zijn op de TidBITS Talk mailinglijst. Nieuwe berichten worden eens per dag automatisch toegevoegd en geïntegreerd in de bestaande discussies waar toepasselijk. Functies in het archief zijn onder meer:

Kijk eens naar recente discussies in het TidBITS Talk archief - het is een goede manier om bij te blijven met de discussie zonder op de mailinglijst geabbonneerd te hoeven zijn. We bespreken regelmatig onderwerpen die de TidBITS niet halen, en Adam heeft zelfs bonus teksten op TidBITS Talk gepubliceerd welke niet in het reguliere nummer pasten. Er zijn nog wat eigenaardigheden die uitgewerkt moeten worden (zoals MIME encodering in de berichten), maar ik begin eindelijk te denken dat TidBITS Talk een goed voorbeeld is van op Web gebaseerde archieven van discussiegroepen.

Je bent een slimmerik, Mr. Engst.


Niet-winstgevende en niet-commerciële publicaties en Websites mogen artikels overnemen of een HTML link maken als de bron duidelijk en volledig vermeld wordt. Anderen gelieve ons te contacteren. We garanderen de precisie van de artikels niet. Caveat lector. Publicatie-, product- en firmanamen kunnen gedeponeerde merken zijn van hun ondernemingen.

Vorige aflevering | Search TidBITS | TidBITS Homepage | Volgende aflevering