Vorige aflevering | Search TidBITS | TidBITS Homepage | Volgende aflevering

TidBITS#436/29-Jun-98

Als Apple de iMac levert hoeven Mac-gebruikers niet meer achter het net te vissen voor wat betreft de (Universal Serial) Bus. Jerry Kindall legt USB en zijn belang voor Mac-gebruikers uit. Ook bekijken we hoe ShareWay IP de TidBITS-staf verbindt, plus nieuws over PlusOptimizer en DiskExpress Pro, de Web log analyzer Summary, Extension Overload, BBEdit 4.5.3, de nieuwe WinMac mailing list, The Tilery 4.0, en Palm Buddy, een hulpzaam gereedschap voor PalmPilot gebruikers.

Onderwerpen:

Copyright 1998 TidBITS Electronic Publishing. All rights reserved.
Information: <[email protected]> Comments: <[email protected]>


Je kunt je gratis abonneren op de Nederlandse afleveringen van TidBITS door een (blanco) mailtje te sturen naar: [email protected]. Je krijgt deze dan per e-mail toegestuurd.
Om je abonnement op te zeggen, kun je een mailtje sturen naar: [email protected].


This issue of TidBITS sponsored in part by:


Dit nummer werd uit het Engels vertaald door:

Verder werkten mee:


MailBITS/29-Jun-98

Vertaling: [MSH] & [MK].

Mac/Windows Geïntegreerde Mailing List -- Marc Bizer <[email protected]> heeft de nieuwe WinMac mailing lijst opgezet voor intelligente discussie tussen ervaren gebruikers over integratievraagstukken van Windows 95/98/NT en het Mac OS . De discussie wordt actief geleid door Steve Hyman <[email protected]> en zal beperkt worden tot software zaken. Aanvaardbare hoofdpunten omvatten connectiviteit, bestandsuitwisseling, emulatie, gebruikers-organisatie, diensten-organisatie, enzovoorts. Vergelijkingen van de bruikbaarheid zijn toegestaan binnen de context van een rationeel betoog, maar beleefdheid is vereist. Om je te abonneren moet je e-mail sturen naar <[email protected]>. Omdat aanvankelijk veel drukte wordt verwacht, kun je je abonneren op de digest versie van de lijst door e-mail te sturen aan <[email protected]>; stuur om op te zeggen e-mail naar <[email protected]>. [ACE]

De Tilery 4.0 Komt -- Bij Rick Holzgrafe van Semicolon Software verscheen heden de Tilery 4.0, de nieuwste versie van zijn $15 shareware desktop launcher applicatie. (TidBITS bekeek de vorige versie in "Desktop Launchers, Deel IV" in TidBITS-278.) The Tilery verschaft grafische tiles, die, als ze aangeklikt worden, applicaties, dokumenten, mappen, volumes, regelpanelen en servers openen. Bovendien verschijnen tiles automatisch voor momenteel actieve applicaties. Nieuwe eigenschappen in versie 4.0 omvatten tile pop-up menus voor toegang tot additionele zaken, toetsenbordbeheersing, hot keys voor tiles, sets van werkzame tiles en wijzigbare textlabel tiles. De Tilery 4.0 is een 442K download.

<http://www2.semicolon.com/Rick/Tilery.html>
<http://db.tidbits.com/getbits.acgi?tbart=01479>

Een Nieuw Vriendje voor de Mac PalmPilot Eigenaars -- Florent Pillet <[email protected]> heeft Palm Buddy laten verschijnen, een $20 Macintosh shareware applicatie, die PalmPilot-bezitters meer mogelijkheden verschaft om met de data op hun organizers te werken. In tegenstelling tot de ingebouwde HotSync software (die data synchroniseert tussen de Palmtop en je desktop computer) maakt Palm Buddy een open, actieve verbinding met de PalmPilot. Dit stelt je in staat de directory van bestanden op de Pilot te zien, applicaties te installeren vanaf de Finder door middel van drag & drop, een volledige back-up te maken van alle data op de Pilot en terughalen van vroegere back-ups. Ook heeft Palm Buddy een plug-in architectuur, die in zijn huidige verschijningvorm, tekstbestanden vertaalt naar het AportisDoc documentformaat voor het lezen op de Pilot.

<http://perso.wanadoo.fr/fpillet/#palmbuddy>
<http://www.aportis.com/products/AportisDoc/benefits.html>

Als je onlangs de Palm 2 MB Upgrade voor je PalmPilot, hebt geïnstalleerd, biedt Palm Buddy een gedeeltelijke oplossing voor het softwarefoutje in het ROM van de upgrade-kaart, dat Mac-gebruikers plaagt (zie "PalmPilot Upgrade Card Problematies voor Mac gebruikers" in TidBITS-435). Aangezien dit probleem Mac-gebruikers het installeren van nieuwe applicaties via HotSync belet, kun je Palm Buddy gebruiken om programmas direct te laden en back-ups van hun data te behouden. Keerzijde van de medaille is dat, al kun je back-ups van de data bestanden maken die bij de ingebouwde PalmPilot applicaties behoren (zoals het Adres Boek), Palm Buddy niet de PalmPilot bestanden kan synchroniseren met de bureaublad-bestanden. Dus zullen veanderingen, gemaakt met software van het Pilot bureaublad, een volgende keer dat je HotSync toepast waarschijnlijk niet overgebracht worden. Palm Buddy is een 990K om te downloaden. [JLC]

<http://db.tidbits.com/getbits.acgi?tbart=04944>

PlusOptimizer springt vooruit, upgrade voor DiskExpress Pro beloofd -- Iets meer dan een week nadat Alsoft PlusOptimizer ($29.95) op de markt heeft gebracht, de optimalisatie-software die met HFS Plus volumes overweg kan (zie TidBITS Update "PlusOptimizer Defragmenteert HFS Plus Volumes"), is er een (gratis) update naar versie 1.1 verschenen. De update stelt PlusOptimizer in staat om zelfs te functioneren als de directory-structuur zo ernstig is beschadigd dat Disk First Aid hem niet meer kan herstellen. Bovendien is er nu een rapport op te vragen, kan de gebruiker bestanden aan een bepaalde plaats op de harde schijf verankeren of juist losgooien, en geeft de voortgangsbalk nauwkeuriger de stand van zaken weer. Om in aanmerking te komen voor de gratis update moeten huidige klanten gebruik maken van de email-service van Alsoft die registratienummers controleert alvorens het 532K grote bestand te versturen.

<http://www.alsoft.com/plusoptimizer.html>
<http://db.tidbits.com/getbits.acgi?tbart=04937>

Verschillende lezers hebben uiting gegeven aan de verwarring die zich van hen meester maakte na het lezen van onze bespreking van PlusOptimizer, dat maar een paar functies met DiskExpress Pro gemeen heeft. Hoewel daarover op de web site niets wordt meegedeeld, heeft Alsoft een aantal lezers verteld dat huidige gebruikers kosteloos de upgrade van DiskExpress Pro die compatibel is met Mac OS 8.1 en HFS Plus kunnen krijgen. Voorlopig hebben sommige gebruikers van DiskExpress Pro het gevoel dat er voor hen niets anders op zit dan PlusOptimizer te kopen als een tussenoplossing tot de DiskExpress Pro upgrade leverbaar is. Natuurlijk is de andere mogelijkheid om even niet wakker te liggen van dingen als schijffragmentatie, omdat het in de praktijk vaak wel meevalt met het verlies aan performance als direct gevolg van fragmentatie. Een eenvoudige back-up en restore is trouwens ook een zeer effectief middel tegen alle fragmentatie, en we beschikken toch allemaal over goede back-ups, nietwaar? [ACE]

BBEdit gaat naar 4.5.3 -- Bare Bones Software bracht vorige week een gratis updater uit voor BBEdit 4.5, de commerciële versie van hun populaire tekst- en HTML-editor. De 4.5.3 update verbetert BBEdit's tekstvergelijkingsmogelijkheden en ingebouwde voorzieningen voor FTP. Bovendien wordt een aantal kleine foutjes verholpen. Afhankelijk van het formaat moet je 2.7 MB (BinHex) of 1.9 MB (MacBinary) door je modem pompen. [ACE]

<http://web.barebones.com/products/bbedit/bbedit.html>
<http://web.barebones.com/support/update.html>

Presenteren van Web samenvattingen -- Jason Linhart, die het onderhoud verzorgt van de Macintosh versie van het freeware Web log analyseprogramma Analog, heeft Summary 1.0 uitgebracht, dat Web log analyse op een nieuwe manier benadert. In plaats van een pagina te genereren die verschillende rapporten herbergt, gedraagt Summary zich als een op deze taak toegesneden Web-server die iedere willekeurige combinatie van zijn meer dan 60 mogelijke rapporten onmiddellijk beschikbaar stelt aan iedereen met een browser. Gelukkig is daarbij wel voorzien in de mogelijkheid een en ander met behulp van wachtwoorden te beveiligen. Het hoort tot de mogelijkheden om Summary te verlaten en weer te starten zonder de log-bestanden opnieuw te indexeren, waardoor het makkelijker wordt om het programma op van tevoren vastgestelde tijden te laten draaien. Summary kan ook een aantal Web logs analyseren om deze over de tijd te totaliseren, iets wat met de traditionele Web log analyzers vaak moeilijk te realiseren was. Summary is shareware, kost $59 en staat als een bestand van 345K op de servers. Om het te gebruiken moet je beschikken over een PowerMac, een werkende Internetverbinding en een Web browser. [ACE]

<http://summary.net/summary/>
<http://summary.net/soft/analog.html>

Overladen met Extensies -- Teng Chou Ming heeft Extension Overload 2.7 het licht doen zien, een stukje shareware van $10. Het is een stand-alone DOCMaker document waarin informatie te vinden is over 666 extensies, 245 regelpanelen, Easter Eggs (programmeursverrassinkjes), Macintosh foutcodes en nog veel meer. Het is kleiner dan Dan Frakes' InformINIT 8.1 (zie "InformINIT: Je eigen Macintosh informant" in TidBITS-429), maar overigens wel tamelijk vergelijkbaar. Hoewel de twee uiteraard behoorlijk overlappen, vullen ze elkaar soms ook aan. Extension Overload is 227K groot. [ACE]

<http://www.mir.com.my/~cmteng/>
<http://cafe.AmbrosiaSW.com/DEF/InformINIT.html>
<http://db.tidbits.com/getbits.acgi?tbart=04879>


Share en Share IP: eerlijk delen

door Adam C. Engst <[email protected]>. Vertaling: [KD], [JS] & [ED].

Zoals een toenemend aantal kleine organisaties, heeft TidBITS geen centraal kantoor. We werken allemaal thuis en samenwerken gebeurt voornamelijk via het Internet. We gebruiken onze eigen e-mail en mailinglists om heen en weer te communiceren; vertrouwen op eigen Web-servers voor statistieken plus bewerkingen en het op het net zetten van TidBITS Updates; en gedurende de opmaak sturen we concepten van artikelen en afleveringen over en weer. In de loop der jaren hebben we verscheidene procedures uitgewerkt om al deze taken te behandelen, en hoewel ze specifiek zijn voor TidBITS, heeft menig organisatie ruwweg dezelfde behoeftes.

AppleShare IP komt het toneel op -- Toen Apple, AppleShare IP 5.0 aankondigde, met de gecombineerde ondersteuning van HTTP, FTP, en Internet e-mail, greep ik de kans aan om het uit te testen. Deels vanwege die mogelijkheden, maar ook vanwege een fantastische nieuwe mogelijkheid, die we al jaren wilden - standaard Macintosh bestanden samengebruiken over het Internet met hen die AppleShare Client Chooser extensie 3.7 of later actief hebben, wat werkt met Systeem 7.5 en later en meegeleverd wordt met Mac OS 8. (Toegang krijgen tot een gedeeld volume over het Internet is makkelijk. Open de Kiezer, klik de AppleShare knop, klik de Server IP Address knop, vul het IP adres van de AppleShare server in het dialoog dat verschijnt in, en klik dan de Connect knop alvorens verder te gaan zoals gebruikelijk met een AppleShare server.)

<http://www.apple.com/appleshareip/>

Waarom was dit belangrijk voor TidBITS? Met zes stafleden werkend aan om het even welk bestand, moeten we zorgvuldig aandacht schenken aan wie een bestand heeft bekeken en wanneer een bestand gereed is om door een ander bewerkt te worden. Voor een tijdje gebruikten we NetPresenz FTP server om bestanden op te slaan, en we verschoven bestanden tussen IN en UIT mappen, de van toepassing zijnde initialen toevoegend, zodat anderen eruit konden opmaken wie welk bestand heeft gehad. Dit proces was onuitstaanbaar. We moesten gecompliceerde padnamen intikken, die eenvoudig te verknallen waren. Wanneer de tijd gekomen was om een bestand weer in te boeken, moesten we ofwel het bestand in UIT vervangen en hernoemen naar IN, of het bestand overzetten naar IN en het bestand in UIT verwijderen. Hernoemen en verwijderen van bestanden zijn niet taken die de meeste FTP cliënten goed doen.

De Finder daarentegen is groots in zowel verplaatsen als hernoemen van bestanden, en toen we AppleShare IP aan de praat hadden, kon iedereen in de staf onze interne fileserver op zijn bureaublad plaatsen, net als ieder AppleShare volume. Bij gelegenheid openden mensen zelfs bestanden over het Internet, hoewel dat over het algemeen te langzaam was, daar we slechts een 56K verbinding hebben; het werkt mogelijk snel genoeg over een T1. Ten slotte, hoewel ons systeem specifiek genoeg is om dit niet al te vaak te hoeven doen, kunnen we Zoek Bestand gebruiken om bestanden te zoeken op volumes op het bureaublad geplaatst over het Internet, wat zeer handig is.

Einde Verhaal Voor AppleShare IP -- Helaas had AppleShare IP 5.0 wat problemen. Het was een RAM-vreter, met de 32 MB die het nodig had (het kostte mij een uur om in onze PowerMac 7100/66 te komen om er voldoende geheugen te installeren - niet bepaald een prettige binnenkomer). De gebruikersinterface van AppleShare IP is gebaseerd op OpenDoc, en hoewel dat wellicht een politiek correcte beslissing was toen het werd ontwikkeld, zorgde het voor een verwarrende set beheerprogramma's. Wat vervelender was, OpenDoc verhinderde dat ik de server elke nacht automatisch herstartte, omdat AppleShare IP een bevestigingsdialoog toonde bij het afsluiten. Met een normale Mac applicatie zou het gratis Okey Dokey Pro in staat zijn geweest de juiste knop in te drukken zodat de herstart door kon gaan. Echter, OpenDoc knoppen zijn onzichtbaar voor Okey Dokey Pro. Daarnaast probeerde ik een instabiele bijzondere versie te draaien van Apple e.g. voor een doorzoekbare database van TidBITS artikelen; als het crashte kon Keep It Up mijn server niet herstarten vanwege deze AppleShare IP dialoog. Kort gezegd, AppleShare IP speelde niet goed samen met anderen, en in een boze bui gooide ik het weg en installeerde ik een verse Systeemmap zodat ik terug kon gaan naar WebSTAR, NetPresenz, en Samengebruik van bestanden. (Let er op dat ik AppleShare IP 5.0 gebruikte - korte tijd later kwam er een versie 5.0.2 uit die wellicht mijn irritaties had voorkomen.)

<ftp://mirrors.aol.com/pub/info-mac/gui/okey-dokey-pro-203.hqx>
<http://www.research.apple.com/technology/eg/>
<http://db.tidbits.com/getbits.acgi?tbser=1045>
<http://www.vl-brabant.be/mac/kiu.html>

Begin Verhaal Voor ShareWay IP -- Ik had wellicht een opstand moeten onderdrukken als ik iedereen had gedwongen terug te gaan naar het gebruik van FTP. Gelukkig was er net op dat moment Open Door Networks die met ShareWay IP kwam (momenteel op versie 1.1.1), een kleine applicatie die als IP-toegang dient voor Samengebruik, of andere op het AppleTalk Filing Protocol (AFP) gebaseerde fileservers, zoals eerdere versies van AppleShare, of de servers beschikbaar in Windows NT, Novell NetWare, of Unix AppleShare servers).

<http://www.opendoor.com/shareway/>
<http://db.tidbits.com/getbits.acgi?tbart=04178>

TidBITS is geen grote organisatie, en waar AppleShare IP een pijnlijke hoeveelheid overkill was, is ShareWay IP ideaal. Waar het lastig was de wensen van AppleShare IP voor 32 MB te voldoen, kon ik dezelfde diensten dupliceren in minder dan 8 MB geheugen met WebSTAR 1.3.2 voor HTTP, NetPresenz 4.1 voor FTP (het had ook nog HTTP kunnen doen als ik krap in het geheugen had gezeten), Eudora Internet Mail Server 1.2 voor e-mail, en ShareWay IP Personal in combinatie met Samengebruik als Internet fileserver.

Van deze lijst was ShareWay IP de enige nieuwkomer in de mix, en het werkte foutloos. De Personal Edition werkt alleen maar met Samengebruik van bestanden op een enkele machine, maar als gevolg hiervan bestaat de configuratie ook slechts uit het indrukken van een Start knop die de IP gateway actief maakt zodra Samengebruik is opgestart. ShareWay IP neemt correct aan dat als je het afsluit terwijl de gateway actief is (de Start knop verandert in een Stop knop in dat geval) dat het dan de gateway uit zichzelf weer actief moet maken de volgende keer dat het opgestart wordt.

Kort gezegd is ShareWay IP Professional Edition doodsimpel. Open Door Networks verkoopt nog twee versies die het mogelijk maken een Mac als gateway te gebruiken voor een andere machine op het net die als fileserver dienst doet. ShareWay IP Standaard Edition maakt dit mogelijk voor een enkele andere server, terwijl ShareWay IP Professional Edition het mogelijk maakt voor meerdere andere servers, plus daarnaast toegang tot statistieken, log bestanden, en een sorteerbare lijst met actieve verbindingen.

<http://www2.opendoor.com/gateway/ShareWayIPPro.html>

Kleine problemen -- Tijdens het intensieve gebruik van ShareWay IP zijn we geen enkel probleem tegengekomen dat veroorzaakt werd door ShareWay IP zelf. We zijn echter wel een irritant probleem tegengekomen dat te maken schijnt te hebben met Apple's AppleShare client software. Wanneer sommigen van ons (maar niet iedereen) de fileserver dismount wil het nogal eens gebeuren dat de Finder hertstart of blijft hangen. Het schijnt verder geen effect te hebben op de server zelf maar het is wel erg frustrerend. De server de hele dag op Internet aangesloten laten staan is niet mogelijk want door onze relatief langzame verbinding zou dat een vertraging betekenen voor iedereen die de server zou mounten.

Eigenlijk is het enige probleem dat ShareWay IP geen beveiligingsfuncties heeft en vertrouwt op de beveiligingen op de servers voor welke het als gateway fuctioneert. Dit is eigenlijk wel logisch maar de meeste mensen zetten hun bestandsuitwisseling aan en geven gasten volledige toegang. Ditzelf is al niet slim maar als ShareWay IP die Macintosh op die manier toegankelijk maakt voor het hele Internet, kunnen de gevolgen nog veel verder strekken. Als je uiteindelijk ShareWay IP gaat gebruiken, besteed dan veel zorg aan de beveiliging van je servers voor je ze bereikbaar maakt voor de buitenwereld.

In bepaalde opzichten biedt ShareWay IP een betere beveiliging dan andere oplossingen zoals FTP. ShareWay IP gebruikt een specifiek poortnummer voor verbindingen, dus een access control list in een router kan binnenkomende verbindingen naar die poort blokkeren, behalve bij geselecteerde machines. Bovendien, daar AppleShare een tweeweg willekeurige nummeruitwisseling gebruikt om wachtwoorden te coderen, gaan deze nooit ongecodeerd over het netwerk zoals bij FTP.

Tevens is er in ShareWay IP Personal, Standard en Apple's Personal File Sharing geen logging ingebouwd. Het regelpaneel Bestandsuitwisseling Monitor in Systeem 7 en de Activity Monitor tab in het regelpaneel Bestandsuitwisseling in Mac OS 8 geven aan wie er is ingelogd maar als je logging wilt heb je of ShareWay IP Professional nodig of de combinatie AppleShare IP zelf en AFP Logger, ook van Open Door Networks.

<http://www.opendoor.com/logger/>

ShareWay IP bevat electronische documentatie in HTML-formaat. Deze is weliswaar nogal Spartaans, maar dat past bij de minimalistische interface van ShareWay IP. De Personal en Standard versies hebben dezelfde documentatie, hetgeen een tikkeltje verwarrend kan zijn voor de gebruikers van de Personal versie.

Eén kunstje -- Het is duidelijk dat ShareWay IP maar één kunstje kan. Het heeft maar één functie: het toegankelijk maken van AFP gebruikende fileservers voor Macintosh-gebruikers via Internet of TCP. Het gebruikt bijna geen RAM, heeft een minimale interface en schijnt geen invloed te hebben op de prestaties of stabiliteit van de server. Kortom, ShareWay IP is ideaal voor kleine organisaties die bestanden moeten kunnen uitwisselen via Internet en het is een essentieel onderdeel geworden van onze toolbox met Internet server software.

De huidige versie van ShareWay IP is 1.1. ShareWay IP Personal Edition is direct bij Open Door Networks verkrijgbaar voor $79 ($69 voor de educatieve versie). De Standard Edition is $249 ($179 voor de educatieve versie), en de Professional Edition kost $479 ($349 voor de educatieve versie). Ter vergelijking: de kosten van AppleShare IP liggen uiteen van meer dan $800 voor een licentie voor 5 gebruikers, tot ongeveer $2000 voor onbeperkt veel gebruikers. Van alle versies van ShareWay IP zijn evaluatiekopieën beschikbaar die tien dagen werken. Bovendien zijn er grootgebruikerskortingen voor de Personal en Standard Editions.


USB en U

door Jerry Kindall <[email protected]>. Vertaling: [SL].

De aankondiging van de iMac bracht tevens een totaal nieuwe afkorting in de Macintosh-wereld: USB. De vertrouwde ADB-poorten, modempoorten en printerpoorten waren van het toneel verdwenen, om nog maar te zwijgen van SCSI. Waarom gaat Apple over naar USB? Wat mankeerde er aan seriële poorten, en wat is er zo goed aan USB-poorten?

<http://www.apple.com/imac/>

Wat Is USB? USB staat voor "Universal Serial Bus" en is een speciaal soort seriële poort, die in de Windows-wereld steeds populairder aan het worden is. De meeste nieuwe modellen PC's hebben minimaal een USB-poort, en Windows 98 brengt plug-and-play support voor apparaten die op de USB-poort worden aangesloten. (De wereldvermaarde COMDEX crash van Bill Gates trad op toen hij een USB-scanner aansloot op een PC waarop Windows 98 liep. Maar zo werkt plug-and-play onder Windows wel vaker.)

USB is bedoeld ter vervanging van alle soorten langzame tot middelmatig snelle gegevenspoorten die aan de achterkant van een PC zitten (hoewel de meeste hedendaagse PC's met USB tevens minimaal een van de oude soort poorten heeft). Dit omvat niet alleen de seriële poorten, maar ook aansluitingen voor toetsenbord, muis (de muis-ingang is op een PC in essentie gewoon een extra seriële poort), en parallelle poorten. Bedenk dat op een PC de parallelle poort niet alleen voor printers wordt gebruikt maar ook voor andere apparaten zoals Zip-drives, tape-drives, scanners, en zelfs sommige modems.

In aanmerking genomen dat USB bedoeld is om de parallelle poort zowel als langzamere seriële poorten te vervangen, en wel alles in een keer, werkt het behoorlijk snel. USB-apparaten kunnen met twee snelheden praten met de computer: 1.5 Mbps of 12 Mbps (1 Mbps = een miljoen bits per seconde; voor de omrekening naar bytes per seconde moet je bedenken dat er 8 bits in een byte zitten). Ter vergelijking: de seriële poorten van de Mac komen tot 230.4 Kbps, en ADB maar net boven 1 Kbps. Apparaten als toetsenborden en muizen zullen de lagere snelheid gebruiken; apparaten zoals Zip-drives, printers en scanners zullen de hogere snelheid gebruiken. Beide snelheden werken met een enkele USB-bus.

Ach, de bus. De term roept beelden op van de Apple Desktop Bus (ADB), Apple's standaardwijze om invoerapparaten aan te sluiten op de computer, met zijn eenvoudige daisy-chaining. USB ondersteunt geen daisy-chaining, althans niet op dezelfde wijze. Elke USB-poort kan een en slechts een randapparaat bedienen. Maar dat randapparaat kan wel een zogenoemde hub zijn, die extra USB-poorten heeft voor meer apparaten. Er kunnen tot 127 apparaten worden aangesloten op een enkele USB-poort door middel van een verzameling hubs. (In theorie zou een apparaat een "single-port hub" kunnen hebben voor daisy-chaining, maar op de prijsbewuste PC-markt is dat niet waarschijnlijk.)

Net als ADB-apparaten kunnen USB-apparaten hun voeding direct van de bus aftappen, binnen zekere grenzen. Als je veel hongerige USB-apparaten hebt, heb je een hub met een eigen voeding nodig om ze van stroom te voorzien. (De echte stroomvreters, met bewegende delen en motors, zoals printers en scanners, hebben hun eigen stroomvoorziening en vertrouwen niet op de USB voor energie.)

USB Devices -- Wat voor soorten apparaten zullen er beschikbaar komen? Invoerapparaten, vanzelfsprekend: toetsenborden, muizen, grafische tableaus, joysticks, enzovoorts. Alles wat normaalgesproken aan een parallelle poort van een PC hangt komt eveneens in aanmerking. We zullen dan ook waarschijnlijk USB Zip-drives zien en andere relatief langzame mass storage devices. (Imation en Panasonic hebben al een USB-versie aangekondigd van hun LS-120 SuperDisk drive, die zowel 120 MB als 1.44 MB schijven leest.) Andere USB kandidaten omvatten tapedrives, scanners, digital still cameras, modems, en printers. Newer Technology heeft eveneens plannen bekend gemaakt om een USB-based floppy drive te maken, specifiek voor de iMac. Vele kabelmodems en ADSL-adapters werken binnen dezelfde bandbreedte als USB, dus wellicht krijgen we ook dit soort apparaten te zien. De 12 Mbps variant van USB is sneller dan standaard 10 Mbps Ethernet.

Hoewel er zonder twijfel USB Zip-drives (of vergelijkbare cartridge-type drives zoals de LS-120) zullen komen, moet je geen indrukwekkende prestaties verwachten van harde schijven die aan de USB worden gekoppeld. Hoewel een USB Zip-drive waarschijnlijk sneller zal zijn dan de parallelle-poortversie van de PC, en meer dan geschikt voor de hoeveelheid werk die een consument in de meeste gevallen zal geven aan een dergelijk randapparaat, is SCSI toch sneller. Zelfs de langzaamste versie van SCSI heeft een ruwe doorvoer van 5 MB per seconde, meer dan 3 keer sneller dan USB, en de nieuwere Ultra/Wide SCSI III kan 40 MB per seconde halen. Voor harde schijven en digitale video camera's kun je nog steeds beter SCSI gebruiken, of de ultra-high-speed seriële poort die FireWire wordt genoemd, maar dat is een ander onderwerp.

USB en de Mac -- Welk voordeel hebben Mac-gebruikers van USB? Het voor de hand liggende antwoord luidt dat we het concurrentie-oerwoud dat PC-markt heet kunnen betreden. Binnenkort zul je toetsenborden kunnen kopen van $15, net als je vrienden die PC's gebruiken. (Het zullen natuurlijk PC-toetsenborden zijn, maar ze zullen werken op je Mac.) Elk USB-apparaat maakt zichzelf bekend door een generiek "type" ("ik ben een toetsenbord", "ik ben een muis", "ik ben een Reality Distortion Field generator"), en een USB-compatibele Mac zal een USB Manager hebben met ingebouwde drivers waardoor het met veel apparatuur op zijn minst op minimale wijze kan praten. Voor veel randapparaten zul je Mac-specifieke drivers nodig hebben om het volle profijt te trekken, maar het is voor fabrikanten veel goedkoper om een extra stuk software te maken dan om zowel een versie te maken met een parallelle poort als een versie met een SCSI-uitgang, van een removable-media diskdrive voor verschillende markten. PC kaarten werken op dit moment goeddeels op dezelfde manier: de standaard PC Card modem drivers werken met vrijwel iedere PC Card modem, maar meer gespecialiseerde PC Cards hebben aangepaste drivers nodig. Enkele fabrikanten hebben al Mac-ondersteuning toegezegd voor hun USB randapparaten. Als de iMac zo op gang komt als de detailhandelaren verwachten zullen veel meer fabrikanten zich in de rij aansluiten.

Er is in de Windows-wereld al enige strijd geleverd rondom USB. Een van de belangrijkste oorzaken van het succes van Windows door de jaren heen is dat Microsoft bij Windows zelf een omvangrijke verzameling drivers voor verschillende hardware meelevert, waardoor er minder installatieproblemen en conflicten zijn. Echter, omdat USB uitkwam na Windows 95 werden drivers geleverd door de afzonderlijke ontwikkelaars van USB-randapparaten, met chaos als resultaat. Het onlangs uitgebrachte Windows 98 verschaft betere ondersteuning voor USB, dus er is hoop dat de rust terug zal keren. Apple's strategie, drivers te verschaffen voor gangbare types USB-apparaten kan USB meer samenhang geven op de Mac.

Terzijde: het toetsenbord van de iMac heeft een ingebouwde hub met twee poorten, dus je kunt een extra apparaat aansluiten naast de muis. De iMac zelf heeft twee onafhankelijke USB-poorten (elk met zijn eigen bandbreedte van 12 Mbps), hetgeen betekent dat de iMac uit de doos twee extra USB-randapparaten ondersteunt (buiten een muis en een toetsenbord), een direct aangesloten op de computer en de tweede aangesloten op het toetsenbord. Als je meer USB-poorten nodig hebt kun je voor $100 4-poorts hubs kopen, maar volgens sommige waarnemers zal de prijs zakken tot zo'n $50 naarmate USB terrein wint, vergelijkbaar met wat gebeurde met Ethernet hubs.

Behalve aankondigingen van Newer Technology van plannen voor een USB-naar-serieel converter, wil de geruchtenmolen dat minstens een fabrikant een USB-uitbreiding zal brengen die "oude stijl" poorten zal kennen: Mac serieel, ADB, en (zeer langzaam) SCSI, zodat gebruikers die overgaan op een iMac en voorheen een oudere Mac hadden, tenminste hun oude printers en modems kunnen meenemen en hun oude harde schijven lang genoeg kunnen aansluiten om al hun gegevens over te zetten. Een iMac met een dergelijke adapter en een ADB credit-card lezer en een barcodescanner zou een blitse point-of-sale terminal zijn (op zijn minst totdat er Mac-compatibele USB-versies van deze randapparaten zijn). Hoewel het nooit verstandig is om te vertrouwen op geruchten lijkt dit een voor de hand liggend product, als het gemaakt kan worden voor een redelijke prijs. Verwacht echter geen volledige software-compatibiliteit, want sommige software producten verwachten, hoewel dat niet redelijk is, dat geen enkel kenmerk van seriële poorten ooit zal wijzigen.

Je kunt meer te weten komen over USB op een Website die onderhouden wordt door een samenwerkingsverband binnen de USB-industrie, en zien wat voor soorten randapparaten er beschikbaar zijn door een bezoek aan USB Stuff, een handelaar in USB-randapparaten. MacInTouch, tenslotte, heeft een verscheidenheid aan weetjes bijeengebracht over USB, die zijn aangedragen door lezers.

<http://www.usb.org/>
<http://www.usbstuff.com/>
<http://www.macintouch.com/usb.html>

[Dit artikel is herdrukt en bijgewerkt met toestemming van MWJ, the Weekly Journal for Serious Macintosh Users. Als je te weinig Macintosh-nieuws tegenkomt dat met inzicht is geschreven, teken dan in voor een gratis, niet-verplichtend, abonnement van twee proef-afleveringen van MWJ, of download enkele van de gratis voorbeeld-artikelen. Voor meer informatie, zie de Website van MWJ.]

<http://www.gcsf.com/>


Niet-winstgevende en niet-commerciële publicaties en Websites mogen artikels overnemen of een HTML link maken als de bron duidelijk en volledig vermeld wordt. Anderen gelieve ons te contacteren. We garanderen de precisie van de artikels niet. Caveat lector. Publicatie-, product- en firmanamen kunnen gedeponeerde merken zijn van hun ondernemingen.

Vorige aflevering | Search TidBITS | TidBITS Homepage | Volgende aflevering