Vorige aflevering | Overzicht van afleveringen | TidBITS Homepage | Volgende aflevering

TidBITS#363/27-Jan-97

Het marktaandeel van Apple wordt kleiner, maar wat betekent dit nu in feite? Deze week verkennen we de schijnbaar toevallige statistieken over de verkoop van Operating Systems. En ook nog deze week bekijkt Geoff Duncan veranderingen in, en de voor- en nadelen van het allernieuwste Mac OS 7.6, reacties van lezers brengen nog wat nabeschouwingen bij Macworld, en we noteren nieuwe versies van NetPresenz en UserLand Frontier, evenals een belangrijke bètaversie van Eudora.

Onderwerpen:

Copyright 1997 TidBITS Electronic Publishing. All rights reserved.
Information: <[email protected]> Comments: <[email protected]>


Deze editie van TidBITS werd gedeeltelijk gesponsord door:


MailBITS/27-Jan-97

Eudora Light/Pro Update -- Qualcomm heeft versie 3.0.2b7 van Eudora Light en Pro vrijgegeven. We schrijven zelden over bètaversies, aangezien de versies van Internet software razendsnel op elkaar volgen, maar deze bèta verlost ons van een paar potentieel lastige problemen, zoals het bijvoegen van een extra lijn tijdens het typen, maar vooral corruptie van het nickname-bestand, die tenminste één keer veroorzaakt werd door het slepen van nicknames in een gesloten nickname-bestand. De downloads hebben een omvang van 1.5 MB (voor Eudora Pro) en 2 MB (voor Eudora Light), en je kan de Eudora Pro bèta alleen installeren als je al Eudora Pro 3.0 of 3.0.1 hebt draaien. [ACE]

<http://www.eudora.com/mac302b.html >

NetPresenz 4.1 op de markt en besproken -- Peter Lewis van Stairways Software heeft versie 4.1 van NetPresenz, een populaire Web-, FTP- en Gopherserver vrijgegeven. De grootste verbetering is een verhoogde stabiliteit bij zware belasting, maar bovendien biedt de Webserver nu ook een efficiëntere ondersteuning van CGI en CGI-authenticatie. De prijs van NetPresenz (10$) is nog steeds onklopbaar, en bovendien is 4.1 een gratis upgrade voor hen die geregistreerd hebben na 01-Jan-96. Zij die voor die datum registreerden, kunnen de upgrade krijgen voor 5$.

<http://www.stairways.com/netpres enz/>

Stairways heeft ook twee nieuwe mailinglists aangekondigd voor discussies over NetPresenz en Anarchie. Om in te schrijven, zend email naar <[email protected]. com> of <[email protected]< /A>>. Aangezien de lijsten gelijkaardige aan/uit adressen gebruiken die we hebben aangewend om de inschrijvingen voor TidBITS te beheren, hoef je geen commandos te gebruiken. Je kan ook inschrijven voor deze en andere lijsten van Stairways via een Webformulier. [ACE]

<http://www.stairways.com/maili nglists/>

Nog niet "the Final Frontier" -- De nieuwste versie van Frontier (UserLand Software) is uit. Frontier 4.2 is een krachtige Mac-scripting omgeving, die sterke en verfijnde hulpmiddelen biedt voor het beheer van Websites (o.a. NewsPage voor constant bijgewerkte paginas), evenals verbeterde verwerking van macro's, HTML-editing in de ingebouwde outliner, ondersteuning voor de aanmaak van MCF site kaarten (zie TidBITS-355), een nuttige verzamling van Finder scripts voor webmasters enauteurs (via het OSA Menu van Leonard Rosenthol) en een sterke integratie met WebSTAR 2.0. Frontier is nog steed gratis; de nieuwsgierigen kunnen een duidelijker beeld krijgen door de online documentatie door te nemen. [MN]

<http://www.scripting.com/frontier/ >


Mac OS Hardware-markt flauw?

door Matt Deatherage <[email protected]>

Verscheidene marktonderzoek-firma's publiceerden onlangs actuele statistieken en vooruitzichten voor de computerindustrie, en het oorlogspaard Mac OS krijgt gemengde tot negatieve punten voor de toekomst - afhankelijk van aan wie je het vraagt en wát je vraagt.

Terwijl van de meeste V.S.-computerfabrikanten verwacht wordt dat ze tamelijk gezonde winsten zullen maken tijdens het laatste kwartaal van 1996, zijn alle analisten het er over eens dat de verkoop van PC's lager zal zijn dan verwacht, vooral in de V.S. en in Europa. IBM en Hewlett Packard, grote , wereldwijde en gediversifiëerde huizen, worden verwacht het goed te doen. Ook Compaq herstelt zich van een slecht vorig jaar en een zwakke eerste helft van dit jaar. Apple daarentegen noteert een verlies van $120 miljoen voor het laatste kwartaal, maar zegt dat dit vooral te wijten is aan een te kort aan PowerBooks voor de verkoop, en een ontoereikende verkoop van Performa's in de V.S.

Hierover zei een analist van Opperheimer & Co. in The Wall Street Journal dat Apple's operating systeem "ademnood" heeft en dan de mensen Windows verkiezen boven de Macintosh omdat er meer Windows-soft beschikbaar is, en verder dat Apple zal beginnen terrein te verliezen in de educatieve markt (zonder vermelding van data of redenen voor deze bewering).

International Data Corporation (IDC) publiceerde vroege verwachtingen voor de verkoop van operating systemen voor 1996. Zij stellen dat Windows 95 een tekort had aan geplande units, en dat "vele gezamenlijke gebruikers het uitstelden om over te stappen naar nieuwe operating systemen", bedoelend Windows 95 en Windows NT. Niet dat de toename spectaculair was - Windows 95 was verantwoordelijk voor 63 procent van alle OS units over de gehele wereld in 1996, maar dat was nog altijd 9,3% minder dan gepland. Windows NT groeide met 303%, maar dat was nog steeds 32% minder dan verwacht. IDC's "marktobservaties" stelden: "Apple-klonen moeten nog steeds de toename in martkaandeel bewijzen" en "Apple moet een volledig, multifunctioneel operating systeem introduceren dat optimaal compatibel is met het huidig Mac OS, en zijn technologisch leiderschap teruggrijpen om zijn positie te verbeteren. Apple's recente aankondiging van het overnemen van NeXT-software en zijn plan om de NeXT-technologie te verwerken in toekomstige operating systemen, vult deze noodzaak niet volledig in."

<http://www.idcresearch.com/ HNR/pcopso.htm>

Na al dat negativisme in IDC's rapport, hoe slecht was de Mac OS-verkoop nu eigenlijk? Omlaag van 6.8 naar 6.6% van alle verkochte units. Vergelijk dit even met OS/2, dat bijna de helft van zijn marktaandeel verloor in dezelfde periode.

Mac OS Marktaandeel -- Een gedeelte van het probleem ligt in tegensprekelijke definities. De meeste van de sombere rapporten in de media in verband met verminderend marktaandeel verwijzen specifiek naar Apple Computer. Sedert 1995 vertelt dat echter niet het verhaal van de Mac OS-markt, omdat andere firma's dan Apple nu ook Mac OS-computers verkopen. Maar vermits dat een recente ontwikkeling is, bestaat er een reële tendens te denken dat Macintosh-marktaandeel en Mac OS-marktaandeel hetzelfde zijn. Dat is echter niet zo.

Marktaandeel -voor de leek- is het percentage van alle nieuwe verkopen in een gegeven categorie die toebehoren aan een bepaalde firma. Om het technisch juist te stellen moet marktaandeel gemeten worden over een wel bepaalde periode, maar gewoonlijk wordt het gebruikt in de tegenwoordige tijd als een schatting van wat de verkoop van een computerfirma voorstelt tegenover die van zijn concurrenten nu. IDC'rapport stelt dat 6.6% van alle personal computer-operating-systeem-verkopen in 1996 Mac OS-verkopen waren, lager dan de 6.8% in 1995. Vermeldenswaard is hier dat dit cijfer niet de verkoop van upgrades omvat, maar alleen de nieuwe licensies voor nieuwe computer-eigenaars. Dit is dus een manier van het marktaandeel te meten van de verkoop van hardware die op het Mac OS draait.

Twee tienden van een procent is niet veel. Volgens de IDC-gegevens spreken we over 150.000 units tegenover een jaarlijks volume van vijf miljoen. IDC zegt dat er in 1995 4.5 miljoen Mac-licensies werden verkocht. Hoe kan vijf miljoen dan een terugloop zijn? De markt van het operating systeem groeit; dát is de reden! De Mac OS-verkoop is ook toegenomen, maar niet zo veel als de andere marktsegmenten. Voortgaand op die 6.6% zou de Mac OS-verkoop 5,15 miljoen bedragen. Dat is niet het geval, want hier gaat een verlies in marktaandeel samen met een toename in totale verkoop.

Zolang IDC's statistische juistheid groter is dan 0.2% (en dat is, hoewel niet vermeld), is de statistische Mac OS-verkoop even groot in 1996. Nochtans maken zowel Apple Computer zelf als pers-rapporten steeds gewag van dalende verkoop, niet even grote verkoop of tragere groei.

Neem de klonen er bij -- Mac OS-klonen-fabrikanten dragen ook bij tot de verkoopstoename, en waarschijnlijk tot het verlies dat Apple leed. Een verhaal va NEWS.COM besprak de vier grote kloon-makers -Daystar Digital, Motorola, Power Computing en UMAX- en bekeek wat ieders bedoelingen zijn. Als een gedeelte van het rapport zegt NEWS.COM dat Dataquest, IDC's concurrent, schat dat Mac OS-klonen 8.5% vertegenwoordigden van de V.S. Macintosh-markt gedurende het derde kwartaal van 1996.

<http://www.news. com/SpecialFeatures/0,5,6931,00.html>

De getallen van Dataquest zijn natuurlijk niet geldig voor het ganse jaar, maar het maakt de zaak toch meer interessant. Als Apple's V.S.-marktaandeel in het vierde kwartaal ongeveer 7.3% was -zoals werd geschat door een bepaalde bron- dat brengt het toevoegen van de overige Mac OS-verkoop het totale Mac OS-marktaandeel op 7.9%. Dat is natuurlijk nog altijd minder dan de 13.2% van Apple het jaar daarvoor, maar dat kan niemand kwalijk genomen worden gezien het huidige pers-klimaat, waardoor de mensen schichtig worden voor het kopen van een Mac. Het totale marktaandeel is waarschijnlijk hoger dan 7.9% -ik heb vals gespeeld door kloon-aantallen van het derde kwartaal bij Apple aantallen van het vierde kwartaal te vergelijken. Kloon-aantallen zullen in het laatste kwartaal waarschijnlijk hoger zijn door de komst van machines van Motorola (en APS), die blijkbaar de verkoop van andere Mac OS-verkopen niet aangetast hebben.

Het is bekend dat Motorola 40.000 StarMax klonen heeft verscheept in de eerste acht productieweken en een marketing manager van Motorola heeft aan NEWS.COM verklaard dat het bedrijf "e;verwacht"e; dat een kwart van de kopers mensen zullen zijn die voor het eerst Mac OS kopen. Motorola houdt zich tot nu toe niet bezig met de directe verkoop omdat zij in eerste instantie laat waren begonnen, maar nu hebben ze de faciliteiten niet om de hoeveelheid opdrachten, die men verwacht dat een winkel zou genereren, het hoofd te kunnen bieden.

UMAX, daarentegen, heeft de laatste zes maanden van 1996 100.000 machines verscheept -cijfers van Power Computing zijn niet beschikbaar maar zouden, volgens een eerdere schatting van Tim Bajarin, in 1996 de 500.000 machines hebben overschreden. De aantallen van DayStar liggen lager, rond de 3.000, want zij maken duurdere versies van het systeem met hoge winstmarges -de 200 Mhz 604e computer met vier processoren zijn voor een gespecialiseerde markt, zij kosten immers zo'n $ 10.000 per stuk.

[Apple heeft recentelijk informatie vrijgegeven over de verkoop van klonen, waarbij ze meer dan 100.000 stuks toeschreven aan Power Comuting in hun eerste jaar. -Adam]

<http://www.d evworld.apple.com/devnews/devnews012797.html>

Zowel UMAX als Motorola gaan ervan uit dat zij in het jaar 2000, 10 procent van de Mac OS markt zullen uitmaken. Dit is goed nieuws voor Apple als, en alleen maar als zij dit bereiken door de markt voor de Mac OS uit te breiden. Vooral UMAX streeft hiernaar -UMAX, met een hoofdkantoor in Taiwan, vindt dat de Aziatische markt bij uitstek geschikt is voor de Mac OS technologie en zij zitten helemaal onderaan de ladder. Het bedrijf heeft aan NEWS.COM verklaard dat zij een verkoopstijging in Taiwan verwachten van 300 procent, en zelfs meer in gebieden als Zuidoost Azië en delen van China. Dat is precies wat Apple nodig heeft, en als alle kloon-fabrikanten dergelijke marktuitbreidingen voorelkaar krijgen, zal het blootstellen van de beginjaren van het klonen, waarbij de verkoop van de klonen Apple's eigen marktaandeel ondermijnde, zijn nut blijken te hebben gehad.

Wat betekent dit? Geen enkel onderzoeksbureau heeft, tot nu toe, een onderzoek over een langere periode uitgebracht, waar er op een hardware-niveau verschil wordt gemaakt tussen het marktaandeel van Mac OS en dat van Macintosh (Apple Computers). Als het aantal verkochte besturingssystemen van Mac OS als maatstaf wordt gebruikt, tonen de cijfers van IDC nauwelijks verschil tussen de marktaandelen van 1995 en 1996, ondanks de afranseling die Apple zowel in de pers als in het vertouwen van de consument maand na maand moest verduren. Dat is een redelijk waardevolle prestatie. IDC stelt: "Mac OS klonen hebben vooralsnog hun Mac OS marktaandeel niet vergroot," maar ervan uitgaande dat iedereen dacht dat het aandeel van Mac OS daalde, is dat helemaal niet slecht.

Men moet zich ook realiseren dat de markt voor andere (niet-Mac OS) besturingssystemen geen absolute eenheid vormt. Volgens de achtste Computer Industry Almanak zijn er vanaf het derde kwartaalvan 1996 ongeveer 25 miljoen Macintosh machines (Apple zegt zelf 26 miljoen), ongeveer 180 miljoen DOS gebruikers, 130 miljoen Windows 3.x gebruikers en 53 miljoen mensen die met Windows 95/NT werken. Elk van deze besturingssystemen hebben net een andere programmeer-interface -programmeercode voor Windows 3.x kan onder een soort emulatie draaien op Windows NT, maar niet andersom. Als Apple van plan is om Rhapsody uit te brengen voor niet-PowerPC machines, dan kunnen (afhankelijk van aan wie je het vraagt) ontwikkelaars gemakkelijk een Mac OS programma kunnen schrijven dat tevens op al deze nieuwe Windows-machines draait. Dat zal ongetwijfeld meer ontwikkelaars naar het Mac OS platform lokken en meer software betekent volgens de theorieën van IDC een grotere verkoop.

Het is duidelijk dat Apple zijn beleid moet aanscherpen - zonder een goed Mac OS om uit te brengen, zal de verkoop van klonen uiteindelijk in elkaar storten, hoe aggressief de aanbiedingen ook zijn. Individuele Mac OS-kloon fabrikanten zijn te klein om op te vallen in een marktonderzoek, dus zullen resultaten zich vooral concentreren op Apple, wiens verlies in het vierde kwartaal te wijten was aan een combinatie van slappe marketing, minder ruimte in winkels, algehele minder-dan -verwachtte-PC-verkoop en een daling in het vertrouwen van de consument. Desalniettemin zijn er kloon-fabrikanten en hen gaat het voor de wind (Power Computing liet een winst zien in hun eerste volle kwartaal) en het blijkt uit het aantal verkochte producten, hoewel je soms even moet zoeken naar het niet-slechte nieuws.

[Dit artikel is opnieuw uitgebracht (in vertaalde versie) en herzien met toestemming van MDJ, een dagelijkse Macintosh publicatie die nieuws, producten en gebeurtenissen in de Macintosh wereld behandelt. Als je niet genoeg kan krijgen van inzichten in Mac nieuws, kun je je opgeven voor een proefabonnement op MDJ. Voor TidBITS lezers is er een speciale -tijdelijke- korting van 20 procent ($11,95 per maand). Bezoek voor meer informatie de Web-pagina van MDJ]

<http://www.gcsf.com/tidbits.html >


Antwoorden op een Macworld Newbie

door Jeff Carlson <[email protected]>

Dinsdag was een goede e-mail dag. Na het "Indrukken van een Macworld Newbie" artikel in TidBITS-362 geschreven te hebben (mijn eerste TidBITS artikel), ontving ik een gestage stroom van commentaren en welkomstberichten van lezers verspreid over de wereld.

In het bijzonder gaven diverse mensen commentaar op mijn advies dat nieuwe bezoekers niet ieder gratis item wat ze konden krijgen mee zouden moeten nemen, en anderen reageerden op mijn indrukken van Steve Jobs.

Suzanne Courteau <[email protected]> ; schreef:

Allereerst liet ik mijn perstas op mijn kantoor. In de zak van mijn jas droeg ik pennen en visitekaartjes. Als ik een gaaf produkt zag, was het eenvoudig om een briefje op een visitekaartje te schrijven waarmee ik de product manager of PR manager vroeg om het naar mijn kantoor te sturen. Ik heb alle informatie gekregen zonder rug- of voetproblemen op te lopen.

Adam L. Pollock <[email protected]> heeft een bepaald andere benadering:

Wat het meenemen van pennen, CD's, disks enzovoort betreft, was dit zo ongeveer mijn doel. Ik joeg ook op t-shirts - op het eind deed ik niets anders meer dan rondrennen en vragen om gratis monsters en koopjes!

Jack C. Kobzeff <[email protected]> co nstateert:

Ik voelde kracht van Jobs deze keer maar op halve sterkte. Ik zag hem in het begin van het bestaan van de Mac en toen NeXT begon, en toen was hij in staat omsneeuw aan de Eskimos te verkopen. Hij was ongelooflijk gedurende deze presentaties van NeXT, hij kreeg jasje-dasje figuren opgewonden over een machine zonder programma's en zonder floppy disk. Ik weet niet of het er mee te maken heeft dat hij ouder is, te rijk of zich misschien toch niet helemaal happy voelt bij deze deal met Apple, maar hij was minder sterk als anders. Ik voelde het - maar minder.


Apple Geeft Mac OS 7.6 Vrij

door Geoff Duncan <[email protected]>

Apple heeft Mac OS 7.6 vrijgegeven, een totaaloplossing voor het systeem met een paar nieuwe features, een behoorlijk aantal 'onderhuidse' veranderingen, en een verzameling Apple technologieën die voorheen vrij verkrijgbaar waren. Mac OS 7.6 is niet gratis en kan niet op Apple's web site verkregen worden. De CD-ROM versie is 120 MB, dus dat is waarschijnlijk een goede zaak.

<http://www.macos.apple.com /macos/releases.html>

Mac OS 7.6 biedt een veelgevraagde basis voor de systeem software. Voor 7.6, was het installeren van de nieuwste versie van het Mac OS een omvangrijke en lastige taak, die vaak twee of drie aparte installaties inhield, plus installaties van technologieën als OpenDoc en Open Transport. Mac OS 7.6 zorgt ervoor dat niet langer nodig is, en helpt tevens verwarring te vermijden over de verschillende versies van Systeem 7.5. Bovendien deed Apple wat het beloofde: een update voor het Mac OS uitbrengen in januari 1997.

Negatieve punten zijn dat het enthousiasme voor Mac OS 7.6 erg laag is geweest, wat voornamelijk te wijten is aan het ontbreken van nieuwe opwindende features die Apple al jaren belooft. Mac OS 7.6 bevat geen multi-threaded, PowerPC-native Finder, geen snelle, full-text search engine, geen actieve ondersteuning, niet de beruchte Appearance Manager (die aanpasbare desktop thema's zou moeten bieden), geen geïntegreerde Java ondersteuning. Al deze kenmerken zijn nu kandidaat voor Tempo, de volgende update, die Apple gepland heeft voor juli 1997.

Mac OS 7.6 installeren -- Een van de nieuwigheden van Mac OS 7.6 is "Install Mac OS", een overkoepelende installer voor zowel het basissysteem als voor de toevoegsels zoals OpenDoc, Cyberdog en QuickDraw GX. "Install Mac OS" werd aangekondigd als een nieuwe installer, maar in werkelijkheid is het een schaal-programma, dat de installers van de individuele componenten controleert. Erkentelijkheidshalve verwittigt "Install Mac OS" de gebruikers hun harddisk-drivers eerst te updaten alvorens software te installeren (een gekend probleem, dat Apple vroeger beschreef in LeesMij-dokumenten, die de meesten eerst lezen nadat ze problemen gehad hebben). Daarom draait het eerst Disk First Aid alvorens enige systeem-software te installeren. "Install Mac OS" stelt de gebruikers tevens in staat ofwel een geheel nieuwe systeemmap aan te maken, ofwel het bestaand systeem te updaten, functie die vroeger verborgen was.

Nochtans kan "Install Mac OS" soms verwarring stichten. Wanneer je gezegd hebt wat je wil installeren, begint het te werken met oude-stijl installers voor de gekozen componenten, die nogmaals vragen wat je wil doen. Als je dus besloten hebt Mac OS 7.6, OpenDoc en QuickDraw 3D te installeren, krijg je eerst te maken met de Mac OS 7.6 installer, daarna met de OpenDoc installer en tenslotte met de QuickDraw 3D installer. Tegen de tijd dat je aan de tweede installer begint, kun je al vergeten zijn hoe je daar geraakt bent of wat er daarna komt.

Apple heeft ook de individuele installer-toepassingen gewijzigd, vooral de Mac OS 7.6 custom install, die nu componenten groepeert in functionele categorieën (zoals Mobility, Multimedia en Assistance) toegevoegd aan categorieën als Regelpanelen en Extensies. Jammer genoeg betekent dit dat individuele items (zoals bv. PC Exchange) in meer dan een sectie voorkomen, en zo'n item in een categorie selecteren betekent niet noodzakelijk dat het in de andere tevens geselecteerd wordt, wat verwarring schept over het feit of iets bepaalds nu werkelijk geïnstalleerd zal worden of niet.

Wat zit er allemaal bij? -- Bij de basis-systeemprogrammatuur levert Mac OS 7.6 QuickTime 2.5, OpenDoc 1.1.2, Cyberdog 1.2.1, QuickDraw 3D 1.0.6, QuickDraw GX 1.1.5, MacLink Plus 8.1 (van DataViz), Open Transport 1.1.1, Open Transport/PPP 1.0, Remote Access Client 2.1, en versie 1.2 van de Apple Internet Connection Kit.

Je zult al gemerkt hebben dat Mac OS 7.6 QuickDraw 3D 1.5 en Open Transport 1.1.2 niet meelevert. Waarom niet? Het antwoord is eenvoudigweg tijdsplanning: 100 MB materiaal coördineren, dat van (letterlijk) dozijnen verschillende produktgroepen binnen Apple komt is geen eenvoudige zaak. Apple stelt waarschijnlijk absolute deadlines voor produkt-eenheden, ten einde Mac OS 7.6 tijdig te kunnen leveren. Dit houdt verband met Apple's beleid van toenemende, mekaar opvolgende updates, waarin individuele technieken -zoals Cyberdog, Open Transport en QuickTime- apart opgewaardeerd worden tussen de hoofd-vrijgaven van het Mac OS voor gebruikers, die de laatste nieuwe versies zo vlug mogelijk nodig hebben.

Deze situatie creëert echter problemen voor gebruikers, die bij willen blijven met de Apple-technieken. Als je Open Transport 1.1.2 al geïnstalleerd had, zal de Mac OS 7.6-installer meerdere malen protesteren omdat je een nieuwere versie aan het vervangen bent. Als je Open Transport 1.1.2 echt wil gebruiken moet je het terug installeren na Mac OS 7.6 geïnstalleerd te hebben. Klassieke netwerking wordt niet ondersteund door Mac OS 7.6, dus je moet Open Transport gewoon openen. Hoewel deze problemen hoofdzakelijk ondervonden worden door gebruikers, die genoeg kennis hebben om de situatie te doorzien (power users, programmeurs en Mac-getrouwen) maakt Apple zich daarmee niet veel vrienden bij.

Wat is er nieuw? -- Buiten de nieuwe installer bevat Mac OS 7.6 Extensions Manager 4.0, wat een merkelijke verbetering is tegenover vroegere versies. Het laat de gebruikers niet alleen toe systeem-extensies en extensie-groepen te beheren. Extensions Manager 4.0 heeft tevens een nieuwe interface (met sorteer-mogelijkheden) en het biedt tevens de mogelijkheid extensies te bekijken als "flat sets", per map of per stel. Dit laatste is vooral nuttig daar het gebruikers toelaat alle betrokken onderdelen van een complexe groep te identificeren of aan en uit te zetten, zoals dat bv. het geval is bij Now Utilities of OpenDoc. Software-verkopers zullen hun systeem-extensies dan wel moeten updaten om vast te stellen tot welke groep ze behoren, maar een verrassend aantal systeem-componenten hebben deze informatie reeds in huis. Extensions Manager 4.0 spoort wel geen extensie-conflicten op zoals Conflict Catcher van Casady & Greene, maar het biedt wel een gedetailleerde lijst in tekstformaat van de extensie-configuratie.

Mac OS 7.6 bevat ook nog enkele nieuwe, nuttige items zoals Desktop Printing 2.0.2, wat je toelaat desktop-printers van het bureaublad te verwijderen naar folders. Je kan tevens omschakelen tussen verscheidene desktop-printers aan de hand van een nieuwe control strip module, en binnen het Print-dialoogvenster (hoewel ik niet zeker weet of dit laatste LaserWriter 8.4 nodig heeft). In het Spraak-regelpaneel zit tevens een functie verborgen met de naam Talking Alerts, wat tekst-naar-spraak software toelaat de tekst van onscreen-verwittigingen voor te lezen na een door de gebruiker te bepalen tijdspanne, wat een handige toepassing is voor slechtzienden of voor mensen die wensen dat hun Mac naar hen gilt doorheen de kamer. Jammer genoeg reageert Talking Alerts alleen op modale alert-berichten.

Ook de klassieke FKEY (PicWhap), waarmee je schermafbeeldingen kon vastleggen, is verbeterd. Commando-Shift-4 zendt niet langer een schermafdruk naar de printer: nu kan je met deze toetscombinatie een gedeelte van het scherm als dokument bewaren. Als CapsLock aanstaat verandert de cursor in een mik-roos en je kan een schermafdruk maken van ieder venster dat je kan klikken. Commando-Shift-3 doet je Mac nog steeds een foto maken van het ganse scherm, maar met een voornoemde toetscombinatie tegelijk met Control steek je nu de foto in het klembord in plaats van op het hoogste niveau van de opstartschijf. Deze functies halen het natuurlijk niet van schermafdruk-utilities zoals het gewaarderde Flash-It van Nobu Toge, maar toch zijn ze een zegen voor technische auteurs.

<ftp://mirr or.aol.com/pub/info-mac/gst/grf/flash-it-302.hqx>

Er zitten ook een aantal low-level aanpassingen in Mac OS 7.6. PowerPC en 68040 Macs kunnen nu volumes aan van maximaal twee terabyte, veel eerdere updates en systeemuitbreidingen zijn opgenomen in het systeembestand, Apple events kunnen nu meer dan 64K aan gegevens dragen, en er zijn door het hele systeem heen verbeteringen aangebracht die de stabiliteit aanzienlijk vergroten. Twee veranderingen in het geheugenbeheer zijn vermeldenswaard. Ten eerste: 24-bits machines (de Mac II, IIx, SE/30, en IIcx) die voorheen MODE32 van Connectix gebruikten worden niet ondersteund onder Mac OS 7.6. Hetzelfde geldt voor machines met een 68000 of 68020 processor, waaronder de Plus, SE, Classic, Portable, LC, en PowerBook 100. Voorts kunnen PowerPC's onder Mac OS 7.6 alleen de Modern Memory Manager draaien, want de 68K Memory Manager wordt niet meer ondersteund.

Gebruikers zullen opmerken dat verwijzingen naar Macintosh zijn vervangen door Mac OS, en de bekende Over deze Macintosh menu-ingang onder de Finder heet nu Over deze Computer. Evenzo heeft het zeer gewaardeerde Welkom bij Macintosh scherm dat verschijnt wanneer een machine opstart moeten wijken ten gunste van een moderner (en generieker) Mac OS logo.

Wat ontbreekt -- Mac OS 7.6 bevat geen Mac OS Runtime voor Java (MRJ), iets wat Apple beloofde bij het bekend maken van zijn tweejaarlijkse update plan. Apple heeft juist MRJ 1.0 voor PowerPC voltooid; een versie voor 68K machines is op korte termijn toegezegd.

<http://www.applejava.apple.com/&g t;

Mac OS 7.6 ondersteunt niet langer PowerTalk, Apples baanbrekende maar overleden email en werkgroep programmatuur. Als je PowerTalks mogelijkheden nodig hebt heb je weinig andere keus dan bij je huidige systeemsoftware te blijven. Voorts moeten programmeurs en power users zich realiseren dat Mac OS 7.6 het nog niet algemeen verkrijgbare MacsBug 6.5.4 vereist..

Het belangrijkste ontbrekenden element van Mac OS 7.6 is ondersteuning voor CFM-68K. De CFM-68K extensie is vereist op 68K Macs voor het draaien van een scala van hedendaagse programma's waaronder OpenDoc, Cyberdog, LaserWriter 8.4, Apple Media Tool, AOL 3.0, en Internet Explorer 3.0. Apple heeft onlangs een ernstige bug gevonden in CFM-68K, en adviseert bezitters van 68K Macs deze te disablen. (Zie TidBITS-356.) Mac OS 7.6 haalt zelfs de optie weg om CFM-68K te draaien voor waaghalzen die programma's willen draaien die van CFM-68K afhankelijk zijn. Gelukkig zijn er omwegen voor ontwikkelaars om CFM-68K te testen onder Mac OS 7.6, en binnenkort komt wellicht een patch beschikbaar. (Apple is momenteel twee mogelijke fixes aan het testen.)

Verkrijgbaarheid -- Je kunt Mac OS 7.6 rechtstreeks aanschaffen bij Claris, en binnenkort ook via de traditionele kanalen (waaronder postorderbedrijven en online verkopers). Bij Claris kost Mac OS 7.6 op CD-ROM 99$, en op diskettes 129$. Als je aan kunt tonen dat je een versie van Systeem 7.5 hebt gekocht (op zichzelf danwel bij een computer), dan kun je upgraden voor 69$, of 99$ op schijfjes. Als je recentelijk een Mac hebt gekocht waar 7.6 niet op zat kom je wellicht in aanmerking voor een upgrade voor 24$ via Apples Mac OS Up-To-Date programma (raadpleeg onderstaande URL voor details). Al deze prijzen zijn exclusief verzendkosten , administratiekosten, en belastingen: een doorsnee upgrade van Claris op CD-ROM van 69$ zal per saldo meer dan 80$ kosten.

<http://www .macos.apple.com/macos/releases/fulfillment.html>

We hebben op dit moment geen informatie over de verkrijgbaarheid van vertaalde versies van Mac OS 7.6.

Moet je Mac OS 7.6 kopen? Mac OS 7.6 zou aantrekkelijker zijn indien de prijs lager lag. Apple zou er goed aan doen nog eens na te denken over kortingen op de prijzen van upgrades (of mogelijk prijzen op basis van een abonnement, voor particuliere gebruikers). Als je een Power Macintosh bezit in bij wilt blijven met de allermodernste applicaties, kan Mac OS 7.6 voordelen hebben. Als je met je huidige configuratie tevreden bent, of een 68K Mac bezit, is Mac OS 7.6 veel minder noodzakelijk, en kun je overwegen de vrijgave van Tempo in juli af te wachten. Voer je daarentegen het beheer over een lab of over een serie Macs, dan zal de allesomvattende installer van Systeem 7.6 veel tijd blijken te besparen.


Niet-winstgevende en niet-commerciele publikaties en Websites mogen artikels overnemen of een HTML link maken als de bron duidelijk en volledig vermeld wordt. Anderen gelieve ons te kontakteren. We garanderen de precisie van de artikels niet. Caveat lector. Publikatie-, produkt- en firmanamen kunnen gedeponeerde merken zijn van hun ondernemingen..

Vorige aflevering | Overzicht van afleveringen | TidBITS Homepage | Volgende aflevering