Vorige aflevering | Overzicht van afleveringen | TidBITS Homepage | Volgende aflevering

TidBITS#360/06-Jan-97

Macintosh gebruikers beginnen het nieuwe jaar met speculaties over de overname van NeXT door Apple, en in deze editie laten Adam en Geoff hier hun licht over schijnen. Nog meer nieuws brengen we met verhalen over nieuwe versies van FileMaker, LetterRip, ListSTAR en RAM Doubler, tezamen met matige financiële resultaten in Apple's meest recente financiële kwartaal. We brengen ook een correctie aan in de aankondiging vorige week van het Netter's Dinner en nodigen je uit om het signeren van Adam's boek bij te wonen op de Macworld Expo.

Onderwerpen:

Copyright 1996 TidBITS Electronic Publishing. All rights reserved.
Information: < [email protected] > Comments: < [email protected] >


Deze editie van TidBITS werd gedeeltelijk gesponsord door:


MailBITS/06-Jan-97

Met het beginnen van 1997 wil ik iedereen bedanken die op ons gestemd heeft voor de Top 50 news sites poll van American Journalism Review. Er waren genoeg stemmen om TidBITS de 17de plaats te geven tussen deze 50, nog voor sites als MSNBC en HotWired. In een begeleidend verhaal merkte Eric Meyer van AJR op dat TidBITS lezers het fanatiekst waren in het ondersteunen van verzoeken van uitgevers om op hun blaadje te stemmen. Bijna 1300 TidBITS lezers volgden links van TidBITS naar NewsLink om voor de site te stemmen. Andere zeer waardevolle Macintosh news sites die het goed hebben gedaan zijn MacInTouch van Ric Ford (25th), ZDNet (34th, inclusief MacUser en MacWEEK) en Macworld (36th). Nogmaals bedankt voor jullie steun - in het algemeen proberen we vermijden om onszelfop de borst te kloppen, dus het is prettig om op deze manier erkenning te krijgen. [ACE]

< http://www.newslink.org/bestresults.html >

Fourth Down, $100 Million To Go -- Na min of meer onverwacht $25 miljoen winst gemaakt te hebben tijdens het vorige fiscale kwartaal, zegt Apple een verlies van tussen de $100 en $150 miljoen te verwachten voor het eerste fiscale kwartaal, dat eindigt op 27-Dec-96. Apple legt de schuld bij tegenvallende Performa verkopen en de nog steeds matige (on)beschikbaarheid van PowerBook modellen. Alhoewel de meeste Apple niet verwacht hadden voor beide kwartalen positieve resultaten te boeken, zouden deze zwaardere verliezen wel eens meer reorganisatie kunnen beteken. Apple kondigt de definitieve resultaten aan op 15-Jan-97. [JLC]

< http://product.info.apple.com/pr/press.releases/1997/q2/970103.pr.rel.earnin gs.html >

Meer Kracht voor het Postkantoor De wereld van Macintosh discussielijst managers is uitgebreid met de komst van ListSTAR 1.1 van StarNine en LetterRip 1.0 van Fog City Software. ListSTAR 1.1 (een kosteloze upgrade van 1.0) voegt templates toe om het maken van nieuwe mailing lists en email diensten te vergemakkelijken, zorgt voor digests met inhoudsopgave, en is Open Transport native. ListSTAR kent SMTP ($499) en POP ($199) versies, alhoewel de SMTP version een stuk krachtiger is. De 43.000 personen tellende TidBITS mailing list maakt gebruik van ListSTAR/SMTP 1.1, en het heeft zijn kracht bewezen.

Het $295 ($195 tot 31-Jan-97, met een 30-dagen evaluatie versie) kostende LetterRip kent een andere benadering: waar ListSTAR veel flexibiliteit biedt maar daardoor gebukt gaat onder een grote complexiteit, verdient LetterRip complimenten voor gemak in gebruik en configuratie. LetterRip is ook Open Transport native, en kan van afstand gebruikt worden. [ACE]

< http://www.starnine.com/liststar/liststar.html >
< http://www.fogcity.com/letterrip.html >

RAM Doubler 2.0.1 -- Connectix heeft een update voor RAM Doubler 2.0 uitgebracht, het populaire utility dat het geheugen van je Mac verdubbelt (of verdrievoudigd, zie TidBITS-351). De 2.0.1 update lost een probleem met Retrospect 3.0 op om data te herstellen op removable media met PCI Power Macs, en is een verplichte update voor het sneller kopiëren via het netwerk in het binnenkort verwachte Speed Doubler 2.0. [GD]

< http://www.connectix.com/connect/upda.ram.html >

FileMaker 3.0v4 -- Claris heeft een update voor FileMaker Pro 3.0 uitgebracht, die een aantal geheugenlekken op moet lossen bij het gebruik van Apple events en een aantal aandere kleine problemen met record selectie, portals, printing en meer. De updater werkt met iedere U.S. versie van FileMaker Pro 3.0; gelocalizeerde versies van de update worden snel verwacht.

< http://www.claris.com/software/highlights/filemaker/updaters/docs/3.0v4.html >

Ook van belang is dat FileMaker Pro 3.0 problemen kent met het reageren op Apple events als ObjectSupportLib 1.1.1 geïnstalleerd is (ObjectSupportLib 1.1.1 kan geïnstalleerd worden door een aantal applicaties, inclusief previews van AOL 3.0). Claris heeft ObjectSupportLib 1.1.6 beschikbaar gemaakt, welke goed lijkt te functioneren met Filemaker maar problemen lijkt te hebben met andere applicaties, zoals bijvoorbeeld Eudora. Als je problemen hebt met Apple events en FileMaker, zou je terug kunnen gaan naar versie 1.1 (die bij je systeem software zou moeten zitten) en een kopie van versie 1.1.6 in de map van FileMaker kunnen zetten. [GD]

< ftp://ftp.claris.com/pub/USA-Macintosh/Updaters/ObjectSupportLib1.1.6.bin >

Een Fout Netteren -- In TidBITS-359vermeldde ik dat het Netter's dinner tijdens de binnenkort te houden San Francisco Macworld Expo op woensdag 7 januari zou zijn. De correcte datum is echter woensdag 8 januari. Mijn verontschuldigingen; gelukkig laat de Web pagina wel de juiste datum zien. Tegelijkertijd moedig ik iedereen die Adam (en misschien mijzelf) wel eens wil ontmoeten op de Expo om naar de Macmillan stand te komen, waar Adam zijn boek signeert. Dit is ook op woensdag 8 januari, van 10:00 AM tot 11:00 AM. Volgens de Exhibitor lijst die MHA Event Management op het Web gezet heeft heeft de Macmillan stand nummer 1846. [TJE]

< http://www.infoworkshop.com/~jonpugh/nettersdinner.html >
< http://www.mha.com/macworld/mwsf97/exhibitor.html >


Wat is NeXT voor Apple?

door Adam C. Engst &It; [email protected] >

Vrijdag, 20 December j.l., waren we onze koffers aan het pakken voor de Kerstvakantie, toen de geruchten ons bereikten over of Apple NeXT zou gaan kopen. s Avonds, toen we hadden gegeten en we al op weg waren naar het vliegveld, bleken deze geruchten waarheid te zijn geworden, aangekondigd in een door Apple georganiseerde persconferentie. Gelukkig maar dat Apple, zoals gewoonlijk, TidBITS niet had uitgenodigd om via de telefoon deel te nemen aan de conferentie - anders hadden we ons nog moeten haasten met eten en inpakken om onze vlucht te halen. Echter bleek info over de zaak gemakkelijk verkrijgbaar, en omdat we op ons vakantieoord onze email konden ontvangen, hadden we genoeg inzicht in de verschillende, soms op feiten gebaseerde, soms puur op meningen van anderen gebaseerde ideeën over de aankoop. Ik heb het idee dat de grote vraag op de Macworld Expo deze week zal zijn "Wat denk jij over de NeXT zaak?" Dit is wat ik denk.

Trying to Be NeXT --Geruchten over de mogelijke aankoop door Apple van Jean-Louis Gassees Be Inc. deden de afgelopen maanden al flink de ronde (zie TidBITS-343 ). Via mijn contact met hem heb ik gemerkt dat Jean-Louis een slimme, interessante man is, en Be heeft zonder twijfel fantastisch werk geleverd met Be OS. Ik denk dat dit nog het meest voelbaar is door het gebruik van een object georiënteerde database die aan het systeem ten grondslag ligt. Maar de moderniteit van het werk van Be is zowel een zegen als een vloek. Hoe goed Be sommige dingen ook gedaan heeft, Be OS is niet ontstaan uit jarenlang gebruik door honderdduizenden gebruikers.

Over deze feiten is men het eens. Waar men het minder mee eens is, is wat Apple zou moeten met een aangekocht besturingssysteem en volgens mij is de oplossing voor die vraag nog niet nabij. Men bleef maar doorgaan over dat Be OS beschermd geheugen had, meerdere taken tegelijk kon doen, en meer van dat soort ideeën waar informatici over kwijlen. Mijn mail zat vol brieven die suggereerden dat ik moest schrijven dat Apple Be moest kopen, anders zouden ze uitsterven, en op veel van die brieven antwoordde ik dat ik niet genoeg verstand had van hardware-technische zaken, om er een goede mening over te kunnen vormen.

Ik blijf bij dit standpunt van onwetendheid. Ik ben gespecialiseerd in Hypertekstuele Fictie en in de Klassieken, niet in Informatica. Ik schat dat 99 procent van de Macintosh mensen niet de juiste technische achtergrond heeft om iets te kunnen zeggen over de technische aspecten van dit besturingssysteem en ik verdenk de overgebleven 1 procent er zelfs van dat de meeste van hen niet genoeg kennis heeft van het Apple besturingssysteem noch van het Be besturingssysteem om er iets zinnigs over te kunnen zeggen. Met andere woorden, bijna niemand begreep het.

Ik vertel jullie dit stukje geschiedenis, omdat ik eigenlijk wil zeggen dat ik nu niet begrijp waarom Apple nu NeXT in plaats van Be heeft gekocht. En anderen doen dat volgens mij, ondanks wat ze zelf zeggen, ook niet. Om precies te zijn denk ik, dat zelfs de mensen die de beslissing zelf gemaakt hebben, gezien de verwarrende en zichzelf tegensprekende berichtgeving vanuit Apple, het niet helemaal weten. We moeten maar wachten op de toespraak van Gil Amelio op de Macworld Expo om te horen wat de clue is en dan zullen we nog moeten wachten op echte informatie, wanneer men begint te werken met de NeXT technologie, om te zien hoe deze kan en moet worden geïntegreerd.

PR waarde -- Dit gezegd hebbende, sta ik vrij positief tegenover de aankoop van NeXT door Apple. Ik denk dat het Apple management vond dat ze iets spannends en gedurfds moesten doen, alleen al om de sfeer van, over het algemeen ongegronde negativiteit van de pers te veranderen. Apple moest iedereen een beetje wakker schudden, zowel intern als extern. Het aantrekken van nieuwe mensen voor het ontwikkelproces van het besturingssysteem, zal zeker de status quo binnen Apple veranderen en het binnenhalen van Steve Jobs kan bijna niet anders dan de aandacht trekken van de gebruikers.

Maar wat betreft de pers? Ik denk dat Apple zichzelf heel erg heeft ondermijnd met de aankondiging. Hoe halen ze het in hun hoofd om dit nieuws de vrijdagavond voor de Kerstweek aan te kondigen? Waarom hebben ze het niet tot de Macworld Expo stil gehouden en heeft Gil Amelio het niet aangekondigd tijdens zijn toespraak? Dat had pas ingeslagen als een bom. Nu waren de meeste publicaties zoals TidBITS en MacWEEK op vakantie (hoewel MacWEEK wel het nieuws op hun web pagina hadden gezet).

Wat zijn dan de echte voordelen van de aankoop, anders dan een PR stunt? Deze zijn onder te verdelen in drie categoriën: hulp met het Mac besturingssysteem, een high-end Internet strategie, en een ingang in bepaalde markten.

NeXTstep en OpenStep -- Ik gebruikte NeXTstep voor het laatst in 1989 aan de Cornell Universiteit, die de eerste publieke plaats met NeXT-kubusjes had. Jammer genoeg was dat versie 0.8 van NeXTstep en, hoewel het er veelbelovend uitzag, braken de Unix-wortels voortdurend door de oppervlakte. NeXT heeft echter ondertussen heel wat werk gepresteerd, en het lijdt geen twijfel dat NeXTstep en OpenStep (de open-standaard-versie, die op Intel-hardware loopt) onwrikbare aanhangers hebben. Onlangs ontmoette ik nog enkele ex-NeXT-werknemers die, gedurende meerdere jobs, standvastig NeXT-gebruikers zijn gebleven. Een van hen houdt zelfs nog steeds vast aan NeXTstep, dat draait op een oude 68040-gebaseerde NeXT-prul. Het is al zo moeilijk Macintosh-gebruikers te blijven als je van werk verandert, daarom kan ik me voorstellen hoe moeilijk het zou zijn je nieuwe werkgever ervan te overtuigen dat je NeXTstep gaat gebruiken.

OpenStep (NeXT's huidige applicatie-omgeving) is in essentie "middleware", omdat het past tussen een een kern en toepassingen. Geef OpenStep een andere kern, en het kan draaien op andere platforms, zoals bv. Windows NT. Het feit dat OpenStep ontworpen is om te functioneren op verschillende kernen, kan Apple de technologische flexibiliteit geven om zijn Mac OS te moderniseren, met behoud van compatibiliteit met de bestaande Macintosh hardware en software.

< http://www.next.com/ >

Ten tweede, ontwikkelen in OpenStep is een veel minder tijdrovend proces dan met de meeste andere operating systems. Dit verklaart NeXT's populariteit in sommige grote zakenmarkten, die werken met op maat gemaakte programma's. De keerzijde van dit snel ontwikkelen is wel dat de ontwikkelaars Objective C moeten gebruiken, wat niet zo wijd verspreid is als C++.

Ten derde en ten laatste, hoewel NeXT's technologie misschien niet al de moderne eigenschappen heeft van het Be OS, heeft het toch tijd en rijpheid aan zijn kant. Als het een van Apple's betrachtingen is een operating systeem aan te kopen ten einde de stabiliteit en de betrouwbaarheid van de Macintosh te verbeteren, heeft het waarschijnlijk meer zin deze blitse nieuwkomer uit te proberen en goed-te-vinden. NeXT's bugs en beperkingen zijn vermoedelijk beter gekend dan die van het Be OS.

WebObjects en het Internet -- De tweede plaats waarop NeXT Apple aanvult is de Internet-technologie. Apple's Internet-technologie concentreert zich op multimedia en op randmateriaal zoals MCF, dat waarschijnlijk nooit standaard zal worden. (Zie TidBITS-355 .) Op heden worden een hele hoop van Apple's Internet-voordelen geproduceerd door degelijke onafhankelijke ontwikkelaars, die niet aan Macintosh gebonden zijn.

WebObjects daarentegen is high-end- en dure software die mikt op de big business. In essentie is WebObjects een CGI, die een firma in staat stelt zijn database aan zijn Web server te koppelen. Niks nieuws hier, maar WebObjects is een sterke, industriële oplossing, die ook nog werkt met oudere data, die nog op ouderwetse mainframes opgeslagen zijn. Het is mischien niet erg sexy, maar toegang verschaffen tot oudere data is big business, en het zal Apple geen kwaad doen in deze markt aanwezig te zijn.

Het is nog onduidelijk hoe Apple WebObjects zal aanwenden in zijn bestaand bestand van Internet-tools en technologieën, maar WebObjects heeft een duidelijke markt en lost voor de hand liggende problemen op, iets wat niet van alle Internet-pogingen van Apple gezegd kan worden.

Een Voet Tussen de Deur -- Wat er ook nog bij komt is dat de acquisitie van NeXT Apple een ingang geeft bij bepaalde grote maatschappijen die vroeger Apple niet eens zagen staan. Ik heb de problemen die Apple in de zakenwereld ontmoet onlangs nog eens doorgedacht en het lijkt mij toe dat ze afstammen van het feit dat Apple van de MacIntosh een persoonlijke computer bij uitstek heeft gemaakt. De artistieke mens heeft MacIntosh al lang geaccepteerd, maar individualiteit en de mogelijkheid om iets onder woorden te kunnen brengen heeft vaak niets te maken met het streven van grote bedrijven die meer geïnteresseerd zijn in eenheids oplossingen die individuele verschuivingen overleven. Ondanks dat de zakenwereld meer en meer kan verwachten van de vele pluspunten van de Mac, blijft de verkoop aan grote zaken nog steeds een grote opgave.

Alhoewel NeXT een loyale aanhang heeft die te vergelijken is met die van Apple, zijn grote ondernemingen toch altijd één van de doelgebieden van NeXT geweest. Wellicht is de reputatie van NeXT voldoende beter (dankzij het aanbieden van oplossingen die makkelijk aan te passen zijn) om Apple toch weer even een voet tussen de deur te laten zetten.

Ergens heb ik altijd willen zeggen: "Big Business? Vergeet het maar, dat hebben we niet nodig!". Jammer genoeg, zo aantrekkelijk als dat misschien klinkt, denk ik dat dat foute boel zou zijn. Vandaag de dag heeft Apple de zakenwereld nodig. Als Apple het bedrijfsleven uitschakelt, dan kan je afbrekende artikelen in de zakenpers verwachten die opnieuw de reputatie van Apple zullen aantasten. Als bedrijven langzamerhand de Mac gaan vermijden, zal het steeds moeilijker worden voor iedereen die voor zich zelf moet besluiten om Apple trouw te blijven.

Een Vooruitziende Blik -- Nogmaals, ik denk dat de aanwinst van NeXT een goede stap was voor Apple, voornamelijk omdat de publieke perceptie gunstig kan zijn voor de firma. Zoals een ieder, ben ik nieuwsgierig wat de plannen zijn van Apple om OpenStep te gebruiken in hun besturingssysteem, en ik ben ook benieuwd of de technologie van NeXT en hun personeel wel goed bij Apple te integreren is. En, tot besluit, ik hoop waar te nemen dat Steve Jobs een lont in Apple's kruit zal werpen, iets krankzinnigs misschien, of ingenieus. Als iemand het kan doen dan is het Jobs. De combinatie van de zwier van Jobs en de invloed die Gil Amelio heeft op rust en harmonie kan formidabel zijn.


Wat voor systeem komt er?

door Geoff Duncan < [email protected] >

Apple heeft zijn 20ste verjaardag bedacht met een belangrijke koerswijziging: het verwerven van NeXT Software. Hoewel Apple vijf eerder abstracte punten aanhaalt als reden voor de verwerving van NeXT, is het grootste gedeelte van de Macintosh-gemeenschap nieuwsgierig naar twee dingen: Hoe zal een Apple-NeXT systeem eruit zien, en wanneer zal het beschikbaar zijn.

Eerst een waarschuwing: Verwacht voor een tijdje geen definitieve evaluatie van de Apple-NeXT samensmelting, noch van TidBITS, noch van enige industriële publicatie. Achteraf beschouwd zal het misschien 20-20 worden, maar voor de eerstkomende maanden zullen de Apple- en de Macintosh-gemeenschap bij het turen naar de toekomst in een dik mistdeken kijken. Door het verwerven van NeXT bepaalt Apple de arena waarbinnen het wil vechten, maar de eerste werkelijke test van de Apple/NeXT samensmelting zal er komen tijdens de World Wide Developers Conferentie in Mei 1997. Vroeger "wedden" heeft geen zin.

Wat gebeurde wanneer? -- Door de waaier aan aankondigingen, de "wijsheden" en de vakanties tijdens de voorbije twee weken, wordt het moeilijk te achterhalen hoe de Apple/NeXT-versmelting er gekomen is. Hier volgt de chronologie, die de zaken zou moeten verduidelijken:

< http://live.apple.com/next/961220.pr.rel.next.html >

Het Plan (voor zover wij het kennen) -- Apple's strategie over het operating systeem kan, zoals het werd uit de doeken gedaan op Macworld Expo, als volgt worden samengevat:

Dit betekent niet dat je meteen moet gaan surfen voor screenshots van het komende NeXT OS, met het idee dat je diep in de ogen van een nieuwe Mac zult kijken. Hoe dan ook, Apple MOET een Macintosh produceren. Apple's legendarische gebruiksvriendelijkheid en elegant ontwerp moeten present zijn in eender welk toekomstig operating systeem, als Apple hoopt zich te meten met Windows NT en andere belangrijke systemen. Dat betekent niet dat goede ideeën van NeXT moeten genegeerd worden, maar er moet vooral voor gezorgd worden dat de polish en de stijl van de Macintosh onmiskenbaar aanwezig blijven.

De NeXT-hordes -- Waarom zijn er maar zo weinig concrete details over een Mac-NeXT besturingssysteem? Simpel: Apple en NeXT hebben nog geen tijd gehad om na te denken over de ingewikkelde technische vraagstukken die zo'n project met zich meebrengt.

Ten eerste is er het vraagstuk over een kernel. Een kernel is een relatief klein stukje software dat bijna alle taken van een besturingssysteem coördineert, zoals geheugentoekenning, procesbeheer, gegevenstoegang, en interactie met de hardware. OpenStep is daarentegen een alomvattende software-laag die is ontworpen om op meerdere kernels te kunnen draaien: momenteel draait het op het Mach-kernel (een Unix-variant) en op Windows NT, en kan worden omgebouwd naar andere variëteit van Unix.

Een van de eerste zaken waarover Apple zal moeten beslissen met betrekking tot het ontwerpen van een Mac-NeXT besturingssysteem is welk kernel er gebruikt zal worden als bouwsteen op de Macintosh-hardware. Talloze voorstanders van de Mac zouden het prachtig vinden om Unix in het hart van de Macintosh te zien; en merk op dat Apple al een versie van Linux voor Power Macintosh, gebaseerd op het Mach-kernel, heeft gesponsord. Aangezien OpenStep al voor Unix beschikbaar is, geloven velen dat Mach de meest voor de handliggende en de beste weg is voor Apple.

< http://www.mklinux.apple.com/ >

Wat de Macintosh-hardware betreft zou ik zelf op NuKernel gokken, een eigen microkernel van Apple, ontwikkeld voor Copland. Hoewel NuKernel (uiteraard) nooit uitgebracht is, heeft Apple er een aardige tijd aan gewerkt, en is het speciaal ontworpen voor de bestaande hardware van Apple (PowerBooks en verscheidene AV-mogelijkheden) en software (QuickTime, OpenDoc). OpenStep zou echter de mogelijkheid kunnen bieden om een toekomstig Mac OS voor niet-Macintosh hardware te ontwikkelen, en het is voorstelbaar dat voor de Macintosh geschreven applicaties zouden kunnen draaien onder andere besturingssystemen.

Een andere fundamenteel vraagstuk voor Apple betreft beeldschermtechnologie. NeXTstep is afhankelijk van DisplayPostScript om zijn schermafbeeldingen te generegen. Dit is altijd een van de "te gek!"-kenmerken van NeXT geweest, en beroepsgrafici hebben lange tijd verlangd naar Display Postscript op de Macintosh. Niettemin houdt de overname door Apple van NeXT niet per sé in dat Display PostScript onderdeel zal worden van het Mac OS. Ten eerste is Display Postscript het eigendom van Adobe, die momenteel voor ieder verkocht exemplaar van Display PostScript rechten int, net als voor iedere verkochte PostScript-printer. Het zou begrijpelijk zijn als Apple terughoudend is in het met Adobe overeenkomen van een vergunning voor het gebruik van Display PostScript, hetgeen niet alleen het Mac OS aan de genade van Adobe-technologie zou overleveren, maar ook de reeds hoge kosten van het Mac OS nog verder zouden verhogen. Ten tweede heeft Apple al een graphics- en typografie-gereedschap dat (in veel opzichten) technisch superieur is aan Display PostScript: QuickDraw GX. Het ontbreekt echter aan voldoende ondersteuning van ontwikkelaars voor QuickDraw GX (vanwege uiteenlopende redenen). Tot nu toe heeft Apple nog niets gezegd over het lot van Display PostScript of QuickDraw GX in toekomstige besturingssystemen.

Compatibiliteit -- Een zeer belangrijk aandachtspunt is de backward compatibility met huidige programma's. Macintosh gebruikers zullen (terecht) verwachten dat de overgrote meerderheid van huidige en toekomstige Macintosh programma's ook op een toekomstig Mac-NeXT besturingssysteem zal draaien. Apple kan maar beter in gedachten houden dat het de trouw van zijn klanten voor een groot deel heeft verdiend met backward compatibility. Op een Mac Plus kan nog altijd Systeem 7.5.5 draaien, en veel gebruikers (waaronder ikzelf) werken met software die in 1988 of eerder is geschreven. Ook al probeert Apple de gebruiker met de pet naar een nieuw besturingssysteem te begeleiden in een tijdsbestek van twee of drie jaar, op zijn minst zal dat nieuwe besturingssysteem redelijk compatibel moeten zijn met Systeem 7.x programma's.

Een sleutel tot backward compatibility kan het werk zijn dat Apple al verricht heeft aan MAE, een Macintosh programma-laag die in essentie Mac OS programma's in staat stelt op diverse Unix werkstations te draaien. MAE is niet foutvrij, maar biedt verrassend veel Macintosh diensten op niet-Apple hardware. De technische kennis die is voortgekomen uit Apples werk aan MAE kan leiden tot een grote mate van backward compatibility voor Systeem 7.x programma's onder een toekomstig Mac-NeXT besturingssysteem, zelfs op niet-Macintosh hardware en/of niet-Apple kernels.

< http://www.mae.apple.com/ >

Ondersteuning van Leveranciers en Technologie -- Het ligt voor de hand dat veel belangrijke Apple technologieën beschikbaarr zullen zijn op een toekomstig Mac-Next systeem. Sommige daarvan - zoals QuickTime - staan voor Apples meestbegeerde eigenschappen, en Apple doet een geweldige investering, door te zorgen dat de beste implementaties draaien op Apples besturingssystemen. Net zo ligt het voor de hand dat Apple zich sterk blijft maken voor OpenDoc, dat (in theorie) groot profijt kan hebben van een Mac-Next systeem. Minder duidelijk is de toekomst van technologieën als spraakherkenning, QuickDraw 3D, en (in het bijzonder) QuickDraw GX. Andere kern-technologieën van Apple, zoals AppleTalk en Apple events, zullen essentieel zijn om het nieuwe systeem op en top Macintosh te laten zijn.

Het is echter minder zeker hoe goed derden in de overgang naar een nieuw besturingssysteem mee zullen komen. Verscheidene makers van ontwikkelgereedschap (waaronder Metrowerks, Symantec, Altura, en Tenon Intersystems) hebben al voornemens bekend gemaakt om een Mac-NeXT systeem te ondersteunen. Ongetwijfeld zullen hier nog talloze intentieverklaringen van leveranciers bij komen op de MacWorld Expo. Maar: plannen aankondigen om een aankomend systeem te ondersteunen is nog niet hetzelfde als het aflev eren van producten. Apple en de Macintosh wereld hebben vermoedelijk pas na de World Wide Developers Conference in mei inzicht in de degelijkheid van de ondersteuning van een Mac-NeXT besturingssysteem.

Wat te verwachten op de Macworld Expo -- Laten we eerlijk zijn: Apple en NeXT hebben niet veel tijd gehad om gedegen besluiten te nemen over veel van de vraagstukken rondom een Mac-NeXT systeem. We kunnen daarom verwachten dat Apple zich slechts vaag zal uitspreken over tijdschema's ("eerste helt van 1998"), en algemene uitspraken zal doen over de inzet voor backward compatibility, kern-technologieën en sleutelmarkten voor Apple. Apples doelen voor de Macworld Expo van deze week zijn simpel: laten zien dat er vaart wordt gemaakt met een modern besturingssysteem, er zorg voor dragen dat de aanwezigen een goed gevoel hebben over de aankoop van NeXT, en ondersteuning verzamelen van derde leveranciers en ontwikkelaars.

Hoe zal het Be vergaan? Als je denkt dat Jean-Louis Gassee en Be de strijd zullen staken vanwege de Apple-NeXT fusie heb je het mis. Be is van plan agressief naar voren te komen met Be OS. Be OS DR 8 voor Power Macintosh is op dit moment beschikbaar voor ontwikkelaars via de CodeWarrior for Be OS package, de Januari aflevering van MacTech magazine, en bij Power Computing systemen met ingang van dit kwartaal. Daar komt bij dat men algemeen aanneemt dat Be enkele Macintosh programma's zal laten zien die draaien onder een Mac OS emulator van fredlabs for Be OS op Power Computing machines

< http://www.be.com/ >
< http://www.powercc.com/ >
< http://web.xplain.com/mactech.com/ >

Veel auteurs over technologie hebben zich teleurgesteld getoond dat Apple niet Be OS gekocht heeft als basis voor toekomstige Macintosh systemen. Ik denk dat men jaloers mag zijn op Be, en dat Be het beste uit de transactie tevoorschijn komt. Be blijft een handig, vooruit denkend bedrijf met een werkelijk opwindend product en veel vaart. Ik hoop oprecht dat Be en Apple zullen blijven samenwerken, tot succes van beide bedrijven.


Niet-winstgevende en niet-commerciele publikaties en Websites mogen artikels overnemen of een HTML link maken als de bron duidelijk en volledig vermeld wordt. Anderen gelieve ons te kontakteren. We garanderen de precisie van de artikels niet. Caveat lector. Publikatie-, produkt- en firmanamen kunnen gedeponeerde merken zijn van hun ondernemingen..

Vorige aflevering | Overzicht van afleveringen | TidBITS Homepage | Volgende aflevering